14 Ian

Răzeşul

Un profesor de limba română a dat la o lucrare de control subiectul: „Declinaţi în propoziţii substantivul răzeşul”.

Un elev a scris:
Nominativ: Răzeşul este un cavaler. (Cine?)
Genitiv: Haina răzeşului este elegantă. (A cui?)
Dativ: Răzeşului îi mor copii de foame. (Cui?)
Acuzativ: Am întâlnit pe răzeşul la film. (Pe cine?)
Vocativ: Răzeşule, luptă pentru pace!

Adauga un comentariu!Subscribe without commenting

Alte articole pe subiecte similare

  • copyright, copywrite: Substantivul din limba engleză "copyright" este unul des întâlnit, iar uneori este folosit ca atare ...
  • media: Termenul "mass-media" este des întâlnit în limba română, ca şi în limba engleză (în aceasta ...
  • say, tell: Deşi sunt asemănătoare ca semnificaţie, verbele "say" şi "tell" nu se folosesc identic, iar mulţi ...
  • Scris citeţ: O profesoară obişnuia să scrie observaţii pe lucrările de control ale elevilor săi. Pe măsură ...
  • real, really: Diferenţa în limba engleză dintre cuvintele "real" şi "really" nu este evidentă pentru toată lumea. ...

© 2017 blog.ro-en.ro