15 Feb

DOOM 2: oare care – oberliht

* oare care deschide seria unor compuse menționate acum pentru prima dată în DOOM2; structura este alcătuită dintr-un adverb și un pronume (oare care dintre ei știe?). Tot astfel, apar *oare când – adverb + adverb (oare când vom afla?), *oare cât – adverb + adverb (oare cât costă?), *oare ce – adverb + adverb (oare ce vrea?), *oare ceva – adverb + pronume (oare ceva de aici l-ar interesa?), *oare cine – adverb + pronume (oare cine știe?), *oare cum – adverb + adverb (oare cum îl cheamă?), dar și *oare unde – adverb + adverb (oare unde o fi?).

! oarece este sinonim cu ceva și se folosește în limbajul popular – este pronume nehotărât invariabil și primește acum și o valoare nouă, cea de adjectiv pronominal invariabil. Aceleași modificări apar și în cazul lui !oareșice, un echivalent invariabil ce funcționează ca arhaism popular, având atât valoare pronominală, cât și adjectivală.

! a se obârși este învechit, un verb care nu își modifică forma, dar trece în clasa reflexivelor; indicativul prezent este se obârșește, imperfectul – se obârșea, iar conjunctivul prezent – să se obârșească

! ober (chelner-șef) e un arhaism care se pronunță obăr, substantiv masculin cu pluralul oberi. Echivalentul lui este !oberchelner – substantiv masculin cu pluralul oberchelneri.

! oberliht este substantiv neutru cu pluralul oberlihturi, iar singura precizare suplimentară adusă de DOOM2 este pronunția corectă – obărliht; termenul denumește o „deschidere în partea de sus a unei ferestre sau a unei uși, servind la iluminarea sau la aerisirea unei încăperi; luminator”

15 Feb

Pui suprarealist

Ce a fost mai întâi: pasagerul sau găina? :))

15 Feb

Filme

Vocabular specific pentru diferite genuri

14 Feb

„Renouncement” de Alice Meynell

I must not think of thee; and, tired yet strong,
I shun the thought that lurks in all delight—
The thought of thee—and in the blue heaven’s height,
And in the sweetest passage of a song.
Oh, just beyond the fairest thoughts that throng
This breast, the thought of thee waits hidden yet bright;
But it must never, never come in sight;
I must stop short of thee the whole day long.
But when sleep comes to close each difficult day,
When night gives pause to the long watch I keep,
And all my bonds I needs must loose apart,
Must doff my will as raiment laid away,—
With the first dream that comes with the first sleep
I run, I run, I am gathered to thy heart.
Lupt să te-alung din gând; şi-adânc mă doare
Că fug de a iubirii bucurie –
Iubirea pentru tine – ce mă-mbie
Din viers, din slăvi, din tot ce-i desfătare.
Te port mereu în gând, spre neuitare,
Şi-n piept, oh, ferec amintirea-ţi vie –
Nicicând, nicicând zărită să nu fie;
Lupt să te-alung din gând… şi ziua-i mare,
Dar când adoarme zilnicul frământ,
Când noaptea pune veghii căpătâi,
Şi pot să lepăd jugul de pe mine
Şi al voinţei frâu, ca pe-un veşmânt, –
În primul vis din somnul cel dintâi
Alerg, alerg, mă-ncuib sub sân la tine.
Alice Meynell traducere de Tudor Dorin

14 Feb

Claire şi Dave

Ea îl completează pe el, punând punctul pe i :))

14 Feb

Dragoste şi relaţii

Vocabular specific

© 2018 blog.ro-en.ro