25 iul.

DOOM 2: percolare – perfectiv

! percolare este substantiv feminin cu genitiv-dativul percolării, care are acum și formă de plural – percolări („extragerea dintr-un minereu a unor metale sau a unor compuși metalici, prin dizolvarea acestora”)

* percuționist (per-cu-ți-o-nist) apare ca noutate, substantiv masculin cu pluralul percuționiști

* perdant („care pierde”) este adjectiv, masculin cu pluralul perdanți și femininul perdantă-perdante

* perestroika (pe-res-troi-ka) vine din rusă; este substantiv feminin cu genitiv-dativul perestroikăi/perestroicii

! perfectiv are valoare adjectivală, masculin cu femininul perfectivă și pluralul perfective (se referă la verbele care elimină durata și desfășurarea, insistând pe începutul și pe sfârșitul acțiunii). Apare ca noutate substantivul neutru *perfectiv – referindu-se la verbele care au acest aspect.

18 iul.

DOOM 2: peplum – a perchiziționa / percheziționa

! peplum își modifică forma – anterior era peplu; este substantiv neutru cu pluralul peplumuri („mantie scurtă fără mâneci, prinsă pe umeri cu o agrafă, purtată peste tunică de către femei în Antichitatea greco-romană”)

! peppermint este un anglicism (er se pronunță ăr); este substantiv neutru cu formă de plural pepperminturi (porții)

! pepsi este substantiv – fie neutru cu pluralul pepsiuri, fie feminin cu pluralul pepsi. Un compus al său este femininul !pepsi-cola, având genitiv-dativul pepsi-colei și pluralul pepsi-cole.

! peracid se desparte pe-ra-cid/per-a-cid; este substantiv masculin cu pluralul peracizi („termen generic dat acizilor care conțin mai mult oxigen decât acidul obișnuit corespunzător”)

! perchiziție / percheziție are două forme corecte; substantivul feminin are genitiv-dativul perchiziției/percheziției și pluralul perchiziții/percheziții. Aceeași modificare fonetică o suferă și verbul corespunzător !a perchiziționa/percheziționa; se desparte per-chi-zi-ți-o-na și are indicativul prezent el perchiziționează/percheziționează.

15 iul.

a dezavua

Verbul a dezavua este un termen livresc, vine din limba franceză (désavouer) și este urmat, în general, de un complement care indică oameni, idei, acțiuni etc., însemnând „a pretinde că nu s-a spus sau nu s-a făcut ceva; a refuza să recunoască ceva (pentru sine)”. De asemenea, se poate referi la „a declara ca fiind neplauzibil”.

Sinonimele sunt mai agresive, și duc la un alt nivel semantic această nerecunoaștere, neacceptare – a blama, a condamna, a contesta, a se desolidariza, a dezaproba (spusele sau faptele cuiva), a înfiera, a proscrie, a reproba, a renega, a respinge, a stigmatiza.

Din punct de vedere fonetic, verbul mi se pare destul de dizarmonios, formele sale paradigmatice rupându-se în hiaturi destul de dificil de pronunțat. Dincolo de neplăcerile provocate în rostire, termenul indică parcă, prin însăși structura lui fonetică, separarea categorică pe care o sugerează și semantic.

Există situații în viață în care atitudinea noastră trebuie să se afle categoric sub semnul acestui cuvânt. Nu mi s-a întâmplat foarte des, poate pentru că nu sunt prea mulți cei care vorbesc în numele meu, prin urmare asocierea nu poate fi, oricum, făcută.

Politicienii noștri abuzează însă de el. Pentru că, deseori, pentru ei, totul se stabilește la nivel declarativ. Dezavuează una, dezavuează alta, creându-ne împresia că acestea ar fi valorile lor reale, cele solide, în funcțiile de care noi le acordăm sprijinul nostru. Din păcate, descoperim, de cele mai multe ori, că toate-s vorbe goale…

11 iul.

DOOM 2: pentru ca … să – pepelea

! pentru ca … să apare ca locuțiune conjuncțională (pentru ca el să)

! penultim are acum două despărțiri corecte în silabe – pe-nul-tim/pen-ul-tim; este adjectiv masculin cu pluralul penultimi și femininul penultimă-penultime

! penumbră se desparte pe-num-bră/pen-um-bră; este substantiv feminin cu genitiv-dativul penumbrei și pluralul penumbre

! penúrie / penuríe are două variante accentuale; este substantiv feminin cu genitiv-dativul penúriei/penuríei

! pepelea (poznaș) este un termen popular, substantiv masculin cu genitiv-dativul lui pepelea

11 iul.

blue

Exerciţiu de pronunţie

10 iul.

tsunami

Exerciţiu de pronunţie

© 2019 blog.ro-en.ro