20 Apr

DOOM 2: neanalizabil – neașteptate

* neanalizabil (ne-a-na-li-za-bil) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neanalizabili și femininul neanalizabilă-neanalizabile

* neapărat (ne-a-pă-rat) este un adverb

* nearanjat (ne-a-ran-jat) este adjectiv masculin cu pluralul nearanjați și femininul nearanjată-nearanjate

* neasimilabil (ne-a-si-mi-la-bil) este și el adjectiv, masculin cu pluralul neasimilabili și femininul neasimilabilă-neasimilabile. Din aceeași familie lexicală, apare și *neasimilat (ne-a-si-mi-lat), adjectiv masculin cu pluralul neasimilați și femininul neasimilată-neasimilate.

! neașteptate funcționează în structuri precum pe neașteptate – locuțiune adverbială

Adauga un comentariu!Subscribe without commenting

Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: neatestat – pe nebăute: * neatestat (ne-a-tes-tat) este adjectiv masculin cu pluralul neatestați și femininul neatestată-neatestate * neautorizat (ne-a-u-to-ri-zat) apare ...
  • DOOM 2: incognito – indeterminare: ! incognito are acum, pe lângă valoarea de adverb, una nouă, de adjectiv invariabil * incomunicabil ...
  • DOOM 2: locul – logoreic: * locul face parte din locuțiuni adjectivale de tipul celor precum la locul ei, la ...
  • DOOM 2: a lista – live: * a lista apare ca noutate, verb cu indicativul prezent listează. Din aceeași familie lexicală, ...
  • DOOM 2: multimedia – mulţi: * multimedia (mul-ti-me-di-a) este consemnat ca adjectiv invariabil * multipartid este adjectiv care funcționează în structura ...

© 2017 blog.ro-en.ro