19 Ian

DOOM 2: multianual – multifuncţionalitate

* multianual se desparte mul-ti-a-nu-al și este adjectiv masculin cu pluralul multianuali și femininul multianuală-multianuale

* multicultural („despre regiuni care au mai multe culturi”) este adjectiv nou, masculin cu pluralul multiculturali și femininul multiculturală-multiculturale. Din aceeași familie lexicală, este introdus și *multiculturalism (substantiv neutru), dar și *multiculturalitate – feminin cu genitiv-dativul multiculturalității.

* multidimensional se desparte mul-ti-di-men-si-o-nal și are valoare adjectivală – masculin cu pluralul multidimensionali și femininul multidimensională-multidimensionale. De asemenea, apare *multidimensionalitate – substantiv feminin cu genitiv-dativul multidimensionalității.

* multidisciplinar e adjectiv masculin cu pluralul multidisciplinari și femininul multidisciplinară-multidisciplinare, iar substantivul corespunzător este femininul *multidisciplinaritate, cu genitiv-dativul multidisciplinarității.

* multifuncțional (mul-ti-func-ți-o-nal) încheie seria, adjectiv masculin cu pluralul multifuncționali și femininul multifuncțională-multifuncționale, corespondentul substantival fiind *multifuncționalitate, feminin cu genitiv-dativul multifuncționalității.

Adauga un comentariu!Subscribe without commenting

Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: mortadella – motivațional: * mortadella apare ca noutate, substantiv venit din italiană, feminin cu genitiv-dativul mortadellei * mortieră (deschidere ...
  • DOOM 2: a intercondiţiona – a interioriza: * a intercondiţiona (in-ter-con-di-ţi-o-na) apare ca noutate, verb cu indicativul prezent el intercondiţionează. Din aceeaşi ...
  • DOOM 2: multimedia – mulţi: * multimedia (mul-ti-me-di-a) este consemnat ca adjectiv invariabil * multipartid este adjectiv care funcționează în structura ...
  • DOOM 2: expoziţional – extra: * expoziţional (ex-po-zi-ţi-o-nal) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul expoziţionali şi femininul expoziţională-expoziţionale * exsanguu ...
  • DOOM 2: nea – neafiliat: ! nea poate fi și substantiv masculin, care anterior trimitea la nene; acum se precizează ...

© 2017 blog.ro-en.ro