01 Apr

DOOM 2: concurenţial – condor

* concurenţial îl… concurează (vom vedea dacă şi cu succes) pe competitiv – se pare că mai ales referitor la preţuri; adjectivul masculin are pluralul concurenţiali şi femininul concurenţială-concurenţiale

* condens este înregistrat ca noutate în DOOM2, substantiv neutru care nu are formă de plural; se referă la „rezultatul condensării vaporilor”

! condoleanţe păstrează numai forma de plural, forma de singular (nefirească, de altfel) dispare; silabaţia este con-do-le-an-ţe

! condominiu (finalul se pronunţă -niu) este un termen utilizat în dreptul internaţional, denumind un „regim potrivit căruia un anumit teritoriu este supus autorităţii politice a două sau mai multe state”; substantivul neutru se articulează condominiul şi primeşte, în plus, formă de plural – condominii

! condór păstrează o singură variantă accentuală (cóndor dispare), substantiv masculin cu pluralul condóri

Adauga un comentariu!Subscribe without commenting

Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: ev – Evul Mediu: ! ev este un termen livresc, substantiv ce poate fi atât neutru – cu pluralul ...
  • DOOM 2: kitsch – koala: ! kitsch se pronunţă chič, este substantiv neutru, forma de plural – kitsch-uri – referindu-se ...
  • DOOM 2: gorjean – gram: * gorjean apare ca noutate în DOOM2, având atât valoare substantivală, cât şi valoare adjectivală, ...
  • DOOM 2: desinenţial – despre: * desinenţial (de-si-nen-ţi-al) este un termen nou, „referitor la desinenţă”, adjectiv masculin cu pluralul desinenţiali ...
  • DOOM 2: interliniar – internet: ! interliniar rămâne singura formă acceptată (interlinear dispare) pentru a denumi ceva „care este scris ...

© 2018 blog.ro-en.ro