Arhiva categoriei 'Paralele'

04 Apr

„I am the Reaper” de William Ernest Henley

I am the Reaper.
All things with heedful hook
Silent I gather.
Pale roses touched with the spring,
Tall corn in summer,
Fruits rich with autumn, and frail winter blossoms–
Reaping, still reaping–
All things with heedful hook
Timely I gather.
Eu sunt Culegătorul.
Cu grijuliul cosor eu câte toate
Tăcut le culeg,
Roze pale cu mângâiere de primăvară,
Grâu înalt vara-n toi,
Poame-mbogăţite de toamnă
Şi fragile flori ale iernii –
Culeg, întruna culeg –
Cu grijuliul cosor eu câte toate
La timp le culeg.
I am the Sower.
All the unbodied life
Runs through my seed-sheet.
Atom with atom wed,
Each quickening the other,
Fall through my hands, ever changing, still changeless.
Ceaselessly sowing,
Life, incorruptible life,
Flows from my seed-sheet.
Eu sunt Semănătorul,
Toată viaţa cea neîntreruptă
Trece prin traista mea cu seminţe,
Atom cununat cu atom,
Fiecare-nviindu-l pe celălalt,
Cad printre mâinile mele,
Veşnic schimbându-se, mereu neschimbaţi.
Neîncetat, semănând,
Viaţa, viaţa ce nu putrezeşte
Curge din traista mea cu seminţe.
Maker and breaker,
I am the ebb and the flood,
Here and Hereafter,
Sped through the tangle and coil
Of infinite nature,
Viewless and soundless I fashion all being.
Taker and giver,
I am the womb and the grave,
The Now and the Ever.
Făcător şi sfărâmător,
Eu sunt secarea şi revărsarea,
Aici şi Apoi.
Gonit prin încâlcişul şi vălmăşagul
Nesfârşitei naturi,
Pe nevăzute, pe neauzite
Eu plămădesc tot ce este fiinţă.
Primitor şi dăruitor,
Eu sunt pântecul şi mormântul,
Cel ce se cheamă Acum şi Deapururi.
William Ernest Henley traducere de Dan Duţescu

28 Mar

„The Secret of the Machines” de Rudyard Kipling

We were taken from the ore-bed and the mine,
We were melted in the furnace and the pit—
We were cast and wrought and hammered to design,
We were cut and filed and tooled and gauged to fit.
Some water, coal, and oil is all we ask,
And a thousandth of an inch to give us play:
And now, if you will set us to our task,
We will serve you four and twenty hours a day!
Scoase-am fost din zăcăminte și din mine,
Și topite-n gropi anume și-n cuptor –
Ne-au croit, ca fără greș să ne îmbine,
Meșteri fauri după planurile lor.
Cerem doar unsoare, apă și cărbune,
Și-un micron de joc, spre-a nu înțepeni;
Și acum, de vreți la treburi a ne pune,
Vă slujim din zori în zori și zi de zi!


Continuare »

21 Mar

„Time, You Old Gypsy Man” de Ralph Hodgson

Time, You Old Gypsy Man
Will you not stay,
Put up your caravan
Just for one day?
Timpule, țigan bătrân,
Tot hoinar, hoinar,
Nu tragi șatra lângă drum
Doar o zi măcar?
All things I’ll give you
Will you be my guest,
Bells for your jennet
Of silver the best,
Goldsmiths shall beat you
A great golden ring,
Peacocks shall bow to you,
Little boys sing.
Oh, and sweet girls will
Festoon you with may,
Time, you old gypsy,
Why hasten away?
Iacă-ți dărui tot ce vrei –
Gazdă vreau să-ți fiu –
Pentru iapă zurgălăi
Din argint zglobiu;
Îți vor bate fauri buni
Greu inel de aur,
Ți s-or închina păuni,
Băieței cânta-vor,
Fete dulci ți-or prune-n sân
Maci sărbătorești,
Timpule, țigan bătrân,
Pentru ce zorești?
Last week in Babylon,
Last night in Rome,
Morning, and in the crush
Under Paul’s dome;
Under Pauls’ dial
You tighten your rein –
Only a moment,
And off once again;
Off to some city
Now blind in the womb,
Off to another
Ere that’s in the tomb.
Mai deunăzi hăt la Babel,
Ieri la Roma-ai tras,
Iară azi la Sfântul Pavel
Ai făcut popas,
Colo-n forfotă, sub ceas,
Ai strunit zăbala –
Doar o clipă ai rămas,
Apoi… iarăși valea!
Către altă cetățuie
De abia născând,
Și iar Alta ce azi nu e
Și va fi mormânt.
Time, you old gypsy man,
Will you not stay,
Put up your caravan
Just for one day?
Timpule, țigan bătrân,
Tot hoinar, hoinar,
Nu tragi șatra lângă drum
Doar o zi măcar?
Ralph Hodgson traducere de Dan Duțescu

14 Mar

„The Rat” de William Henry Davies

„That woman there is almost dead,
Her feet and hands like heavy lead;
Her cat’s gone out for his delight,
He will not come again this night.
“Femeia asta dă să moară,
De plumb i-e trupul, o povară;
Motanul zburdă pe afară,
Și nu se-ntoarce astă-seară.
„Her husband in a pothouse drinks,
Her daughter at a soldier winks;
Her son is at his sweetest game,
Teasing the cobbler old and lame.
Prin cârciumi soțu-i umblă beat
Iar fata-i râde cu-un soldat;
Băiatul gustă-un joc barbar:
Îl sâcâie pe-un biet cizmar.
„Now with these teeth that powder stones,
I’ll pick at one of her cheekbones:
When husband, son and daughter come,
They’ll soon see who was left at home.”
Cu dinții care sfarmă totul
I-oi roade moartei nasul, botul;
Să vadă-ai ei venind acasă
Cam cine e stăpân în casă!”
William Henry Davies traducere de Andrei Bantaș

07 Mar

„A Duet” de Thomas Sturge Moore

‘Flowers nodding gaily, scent in air,
Flowers posied, flowers for the hair,
Sleepy flowers, flowers bold to stare—-‘
‘O pick me some!’
“Flori suave, vesele buchete
Flori de câmp și flori de prins în plete,
Flori sfioase, galeșe, cochete –“
“Culege-mi, hai”
‘Shells with lip, or tooth, or bleeding gum,
Tell-tale shells, and shells that whisper Come,
Shells that stammer, blush, and yet are dumb—-‘
‘O let me hear.’
“Scoici cu dinți, cu buze sângerii,
Scoici din basme, scoici șoptind ‘Nu vii?’
Mute scoici ce șstiu a povesti –“
“Hai, dă-mi s-ascult!”
‘Eyes so black they draw one trembling near,
Brown eyes, caverns flooded with a tear,
Cloudless eyes, blue eyes so windy clear—-‘
‘O look at me!’
“Ochi căprui, priviri de lacrimi pline,
Ochi ca noaptea, două dulci măsline,
Ochi senini, safire cristaline –“
“Priviți-mă!”
‘Kisses sadly blown across the sea,
Darkling kisses, kisses fair and free,
Bob-a-cherry kisses ‘neath a tree—-‘
‘O give me one!’
“Reci săruturi duse peste mare,
Dulci săruturi, sărutări amare,
Sub un pom săruturi la plecare –“
“O, dă-mi și mie!”
Thus sand a king and queen in Babylon. “Așa cântau un rege și-o regină-n Babilon.”
Thomas Sturge Moore traducere de Veronica Focșeneanu

28 Feb

„I Will Not Let Thee Go” de Robert Seymour Bridges

I will not let thee go.
Ends all our month-long love in this?
Can it be summ’d up so,
Quit in a single kiss?
I will not let thee go.
N-am să te las să pleci.
De-al nostru-amor de-o lună, oare
Așa de lesne vrei să treci
Plătind cu doar o sărutare?
N-am să te las să pleci.
I will not let thee go.
If thy words’breath could scare thy deeds,
As the soft south can blow
And toss the feather’d seeds,
Then might I let thee go.
N-am să te las să pleci.
Doar de-ai putea cu tale șoapte
(Ca blândul vânt semințe seci)
Să spulberi ale tale fapte,
M-aș învoi să pleci.
I will not let thee go.
Had not the great sun seen, I might;
Or were he reckon’d slow
To bring the false to light,
Then might I let thee go.
N-am să te las să pleci.
De n-ar fi sus, sau am socoate
Că soarele e stins pe veci
Nedând de gol minciuna poate
M-aș îndura să pleci.
I will not let thee go.
The stars that crowd the summer skies
Have watch’d us so below
With all their million eyes,
I dare not let thee go.
N-am să te las să pleci.
Din slăvi, a stelelor puzderii
Area ne-au vegheat cu zeci și deci
De mii de ochi, în faptul verii,
Ca să te las să pleci.
I will not let thee go.
Have we not chid the changeful moon,
Now rising late, and now
Because she set too soon,
And shall I let thee go?
N-am să te las să pleci.
Au nu mustrăm noi luna când
Răsare prea târziu, și deci
Fiindcă-apune prea curând?
Cum te-aș lăsa să pleci?
I will not let thee go.
Have not the young flowers been content,
Pluck’d ere their buds could blow,
To seal our sacrament?
N-am să te las să pleci.
Nu s-au mândrit peceți că aunt
Abia-înfloriți lilieci
Pentru al nostru legământ?
Nu pot să vreau să pleci.
I cannot let thee go.
I will not let thee go.
I hold thee by too many bands:
Thou sayest farewell, and, lo!
I have thee by the hands,
And will not let thee go.
N-am să te las să pleci.
Prea mult te-am strâns la pieptu-mi seri,
Vrei, azi, s-apuci alte poteci?
Ci iar te strâng din răsputeri,
Și nu te las să pleci.
Robert Seymour Bridges traducere de Tudor Dorin

© 2018 blog.ro-en.ro