Arhiva categoriei 'Paralele'

20 iun.

„The Rower’s Chant” de Thomas Sturge Moore

Row till the land dip ‘neath
The sea from view.
Row till a land peep up,
A home for you.
Vâslește până țărmul șui
E înghițit de mare.
Vâslește până țărmul tău
Apare-n depărtare.
Row till the mast sing songs
Welcome and sweet,
Row till the waves, outstripped,
Give up, dead beat.
Vâslește până ce catargul
Îngână bun-venit.
Vâslește până ce talazul
Se-alină, istovit.
Row till the sea-nymphs rise
To ask you why
Rowing you tarry not
To hear them sigh.
Vâslește până din adâncuri
Sirene urcă lin.
Vâslește fără să adaști
Sorbind al lor suspin.
Row till the stars grow bright
Like certain eyes.
Row till the noon be high
As hopes you prize.
Vâslește până stele ard
Ca ochii știi tu cui.
Vâslește-ncrezător asemeni
Nădejdilor ce-ți pui.
Row till you harbour in
All longing’s port.
Row till you find all things
For which you sought.
Vâslește pân-ajungi în portul
Atât de mult dorit.
Vâslește până orice vis
Ți s-a adeverit.
Thomas Sturge Moore traducere de Veronica Focșeneanu

13 iun.

„Hi!” de Walter de la Mare

Hi! Handsome hunting man,
Fire your little gun,
Bang! Now that animal
Is dead and dumb and done.
Never more to peep again, creep again, leap again,
Eat or sleep or drink again, oh, what fun!
Bună! Chipeș vânător,
Trage, fă un mic efort.
Poc! Și animalul
A căzut – e mut și mort.
Nu se-arată, nu atacă, nu înșfacă,
Nu mănâncă și nu bea. Ce splendid sport!
Walter de la Mare traducere de Veronica Focșăneanu

06 iun.

„Gaudeamus Igitur” de Margaret Woods

Come, no more of grief and dying!
Sing the time too swiftly flying.
Just an hour
Youth’s in flower,
Give me roses to remember
In the shadow of December.
Nu te mai văita și nu mai geme,
Proslăvește-n cânt grăbita vreme!
Anii tineri ce-au rămas
Vor mai înflori un ceas.
Dați-mi roze care să reînvie
În a iernii negură pustie.


Continuare »

30 mai

„The Donkey” de G.K. Chesterton

When fishes flew and forests walked
And figs grew upon thorn,
Some moment when the moon was blood
Then surely I was born.
Când pești zburau și codri-umblau
Și-n scai creștea năut
Și luna se-nroșise foc,
Atunci eu m-am născut:
With monstrous head and sickening cry
And ears like errant wings,
The devil’s walking parody
On all four-footed things.
Cu cap hidos, urechi zmeiești,
Glas ce din iad purcede,
De diavol parodie-am fost
Ales din patrupede.
The tattered outlaw of the earth,
Of ancient crooked will;
Starve, scourge, deride me: I am dumb,
I keep my secret still.
Sunt un proscris al vrerii vechi
Și-al anticului crez;
Loviți, trosniți, rânjiți – sunt mut
Și taina mi-o păstrez.
Fools! For I also had my hour;
One far fierce hour and sweet:
There was a shout about my ears,
And palms before my feet.
Minți seci! Și eu am triumfat:
Când în urechi, mai ieri,
Zbierau atâți, iar eu călcam
Pe foi de palmieri.
G.K. Chesterton traducere de Leon Levițchi

23 mai

„Parody” de G.K. Chesterton

Me clairvoyant,
Me conscious of you, old comarado,
Needing no telescope, lorgnette field-glass, opera-glass, myopic pince-nez,
Me piercing two thousand years with eye naked and not ashamed;
The crown cannot hide you from me;
Musty old feudal-heraldic trappings cannot hide you from me,
I perceive that you drink.
(I am drinking with you. I am as drunk as you are.)
I see you inhaling tobacco, puffing, smoking, spitting
(I do not object to your spitting),
You prophetic of American largeness,
You anticipating the broad masculine manners of these States;
I see in you also there are movements, tremors, tears, desires for the melodious,
I salute your three violinists, endlessly making vibrations,
Rigid, relentless, capable of going on forever;
They play my accompaniment; but I shall take no notice of any accompaniment;
I myself am a complete orchestra. So long.
Eu, clar-văzătorul,
Eu, care te cunosc, bătrâne camarad,
Eu n-am nevoie de lornion, ori telescop, binocul, sau pince-nez.
Eu pot străpunge 2000 de ani cu ochiul liber, fără jenă;
Coroana nu puteți s-o despărțiți de mine,
Capcane feudale îmbâcsite, mucezite, vă cunosc,
Bag seamă – beți.
(Și eu beau cot la cot cu voi. Și sunt la fel de beat.)
Văd că fumați, trageți în piept, scuipați.
(Eu nu sunt contra, da, scuipați),
Și faceți profeții despre americanul darnic,
Anticipați acele masculine-apucături ale Americii.
Dar văd în voi și lacrimi și dorințe, vibrări și armonie,
Cu mult respect! violonceliști; dați drumul nesfârșitelor vibrații.
Rigizi, neduplecați, capabili să o țineți tot așa.
Mă acompaniază; dar nu-mi pasă de-acompaniament;
Eu însumi sunt cât o orchestră-ntreagă.
Salut!
G.K. Chesterton traducere de Veronica Focșăneanu

16 mai

„Scholars” de Walter de la Mare

Logic does well at school;
And Reason answers every question right;
Poll-parrot Memory unwinds her spool;
And Copy-cat keeps Teacher well in sight:
În școală Rațiunea este totul
Iar Logica rezolvă orice ipoteze;
Micuțul Papagal repetă ca netotul,
Profesorul nu uită să noteze;
The Heart’s a truant; nothing does by rule;
Safe in its wisdom, is taken for a fool;
Nods through the morning on the dunce’s stool;
And wakes to dream all night.
Dar Inima chiulește; ea reguli nu prea știe
Și harul ei ascuns e socotit prostie;
În bănci o prinde toropeala,
Iar noaptea se trezește să viseze.
Walter de la Mare traducere de Veronica Focșăneanu

© 2018 blog.ro-en.ro