Arhiva categoriei 'Paralele'

24 Mai

„Shakespeare” de Matthew Arnold

Others abide our question. Thou art free.
We ask and ask—Thou smilest and art still,
Out-topping knowledge. For the loftiest hill,
Who to the stars uncrowns his majesty,
Planting his steadfast footsteps in the sea,
Making the heaven of heavens his dwelling-place,
Spares but the cloudy border of his base
To the foil’d searching of mortality;
And thou, who didst the stars and sunbeams know,
Self-school’d, self-scann’d, self-honour’d, self-secure,
Didst tread on earth unguess’d at.—Better so!
All pains the immortal spirit must endure,
All weakness which impairs, all griefs which bow,
Find their sole speech in that victorious brow.
Tu, calm, surâzi când cercetării noastre
Toţi ceilalţi se supun… Întreci în preţ
Tot ce cunoaştem. Ca un pisc măreţ
Ce falnic năzuieşte către astre,
Dârz pătrunzând în mările albastre
Şi-având lăcaş în slăvi de slăvi cereşti,
Laşi iscodirii vane, omeneşti,
Doar poalele, nu crestele sihastre;
Ai cunoscut şi soarele-aprins şi stea,
Tu însuţi mentor ţie, critic, scut;
Puţini te-au presimţit… Mai bine-aşa!
Tot răul ce în suflete-a-ncăput,
Tot ce poceşte, orice cazne crunte
Le dă-n vileag biruitoarea-ţi frunte.
Matthew Arnold traducere de Tudor Dorin

17 Mai

„A Woman’s Last Word” de Robert Browning

Let’s contend no more, Love,
Strive nor weep:
All be as before, Love,
—Only sleep!
Să-ncetăm, iubite, cearta,
Plânsul n-are rost:
Dormi! Şi toate au să fie
Cum au fost!


Continuare »

10 Mai

„The Last Buccaneer” de Charles Kingsley

Oh, England is a pleasant place for them that ’s rich and high;
But England is a cruel place for such poor folks as I;
And such a port for mariners I ne’er shall see again,
As the pleasant Isle of Avès, beside the Spanish main.
Frumoasă ţară-i Anglia pentru acei care o duc bine,
Dar nemiloasă ţară este pentru săraci ca alde mine,
Şi cel mai bun dintre limanuri prin care-n viaţa-mi am purces
E, lângă Marea Caraibă, frumoasa insulă Aves.


Continuare »

03 Mai

„Sonnet XXXI” de Elizabeth Barrett Browning

Thou comest! all is said without a word.
I sit beneath thy looks as children do
In the noon-sun, with souls that tremble through
Their happy eyelids from an unaverred
Yet prodigal inward joy. Behold, I erred
In that last doubt! and yet I cannot rue
The sin most, but the occasion—that we two
Should for a moment stand unministered
By a mutual presence. Ah, keep near and close,
Thou dovelike help! and, when my fears would rise,
With thy broad heart serenely interpose:
Brood down with thy divine sufficiencies
These thoughts which tremble when bereft of those,
Like callow birds left desert to the skies.
Fără cuvinte, totu-i spus când vii.
În preajmă-ţi stau, ca pruncii la amiază,
În soare, când sub pleoapa lor vibrează
Atât de pline, dense bucurii.
Vezi, încă rătăceam în îndoială;
Doar pricinile-i plâng, căci altfel noi
Eram sortiţi alături amândoi.
Ajută-mi, stai în preajmă! De mă-nşală
Iar temerile-mi, inima ta mare
Ridic-o între mine şi-ntre ele,
Şi-alungă-le cu sufletul senin.
Şi ocroteşte-mi gândurile-amare
– pui părăsiţi în cer pustiu, ce vin
Şi pleacă fără tine printre stele.
Elizabeth Barrett Browning traducere de Veronica Porumbacu

26 Apr

„The Nutcrackers and the Sugar-Tongs” de Edward Lear

I
The Nutcrackers sate by a plate on the table,
The Sugar-tongs sate by a plate at his side;
And the Nutcrackers said, ‘Don’t you wish we were able
‘Along the blue hills and green meadows to ride?
‘Must we drag on this stupid existence for ever,
‘So idle so weary, so full of remorse,–
‘While every one else takes his pleasure, and never
‘Seems happy unless he is riding a horse?
I
Spărgătorul de nuci stătea la masă,
Cleştele de zahăr stătea lângă el,
Spărgătorul spuse: „Tu nu ai vrea să
Călărim pe dealurile verzi niţel?
Traiul ăsta stupid de ce să ni-l târâm
Într-o plictisitoare veşnicie,
În timp ce toţi se-amuză şi nicicând
Nu-s fericiţi de nu fac călărie?!


Continuare »

19 Apr

„Intimations of Immortality (From Recollections of Early Childhood)” de William Wordsworth

There was a time when meadow, grove, and stream,
The earth, and every common sight,
To me did seem
Apparelled in celestial light,
The glory and the freshness of a dream.
It is not now as it hath been of yore;–
Turn wheresoe’er I may,
By night or day,
The things which I have seen I now can see no more.
A fost un timp când pajişti, crâng, pâraie,
Ogor, priveliştile toate,
’Mi păreau în straie
De vis înveşmântate,
În prospeţime, în lumini bălaie.
Azi ele nu mai sunt ca în trecut;
Oriunde-aş mai privi,
Noapte sau zi,
Nu le mai văd aşa cum le-am văzut.


Continuare »

© 2017 blog.ro-en.ro