Arhiva categoriei 'Traduceri'

14 Mar

„The Rat” de William Henry Davies

„That woman there is almost dead,
Her feet and hands like heavy lead;
Her cat’s gone out for his delight,
He will not come again this night.
“Femeia asta dă să moară,
De plumb i-e trupul, o povară;
Motanul zburdă pe afară,
Și nu se-ntoarce astă-seară.
„Her husband in a pothouse drinks,
Her daughter at a soldier winks;
Her son is at his sweetest game,
Teasing the cobbler old and lame.
Prin cârciumi soțu-i umblă beat
Iar fata-i râde cu-un soldat;
Băiatul gustă-un joc barbar:
Îl sâcâie pe-un biet cizmar.
„Now with these teeth that powder stones,
I’ll pick at one of her cheekbones:
When husband, son and daughter come,
They’ll soon see who was left at home.”
Cu dinții care sfarmă totul
I-oi roade moartei nasul, botul;
Să vadă-ai ei venind acasă
Cam cine e stăpân în casă!”
William Henry Davies traducere de Andrei Bantaș

07 Mar

„A Duet” de Thomas Sturge Moore

‘Flowers nodding gaily, scent in air,
Flowers posied, flowers for the hair,
Sleepy flowers, flowers bold to stare—-‘
‘O pick me some!’
“Flori suave, vesele buchete
Flori de câmp și flori de prins în plete,
Flori sfioase, galeșe, cochete –“
“Culege-mi, hai”
‘Shells with lip, or tooth, or bleeding gum,
Tell-tale shells, and shells that whisper Come,
Shells that stammer, blush, and yet are dumb—-‘
‘O let me hear.’
“Scoici cu dinți, cu buze sângerii,
Scoici din basme, scoici șoptind ‘Nu vii?’
Mute scoici ce șstiu a povesti –“
“Hai, dă-mi s-ascult!”
‘Eyes so black they draw one trembling near,
Brown eyes, caverns flooded with a tear,
Cloudless eyes, blue eyes so windy clear—-‘
‘O look at me!’
“Ochi căprui, priviri de lacrimi pline,
Ochi ca noaptea, două dulci măsline,
Ochi senini, safire cristaline –“
“Priviți-mă!”
‘Kisses sadly blown across the sea,
Darkling kisses, kisses fair and free,
Bob-a-cherry kisses ‘neath a tree—-‘
‘O give me one!’
“Reci săruturi duse peste mare,
Dulci săruturi, sărutări amare,
Sub un pom săruturi la plecare –“
“O, dă-mi și mie!”
Thus sand a king and queen in Babylon. “Așa cântau un rege și-o regină-n Babilon.”
Thomas Sturge Moore traducere de Veronica Focșeneanu

28 Feb

„I Will Not Let Thee Go” de Robert Seymour Bridges

I will not let thee go.
Ends all our month-long love in this?
Can it be summ’d up so,
Quit in a single kiss?
I will not let thee go.
N-am să te las să pleci.
De-al nostru-amor de-o lună, oare
Așa de lesne vrei să treci
Plătind cu doar o sărutare?
N-am să te las să pleci.
I will not let thee go.
If thy words’breath could scare thy deeds,
As the soft south can blow
And toss the feather’d seeds,
Then might I let thee go.
N-am să te las să pleci.
Doar de-ai putea cu tale șoapte
(Ca blândul vânt semințe seci)
Să spulberi ale tale fapte,
M-aș învoi să pleci.
I will not let thee go.
Had not the great sun seen, I might;
Or were he reckon’d slow
To bring the false to light,
Then might I let thee go.
N-am să te las să pleci.
De n-ar fi sus, sau am socoate
Că soarele e stins pe veci
Nedând de gol minciuna poate
M-aș îndura să pleci.
I will not let thee go.
The stars that crowd the summer skies
Have watch’d us so below
With all their million eyes,
I dare not let thee go.
N-am să te las să pleci.
Din slăvi, a stelelor puzderii
Area ne-au vegheat cu zeci și deci
De mii de ochi, în faptul verii,
Ca să te las să pleci.
I will not let thee go.
Have we not chid the changeful moon,
Now rising late, and now
Because she set too soon,
And shall I let thee go?
N-am să te las să pleci.
Au nu mustrăm noi luna când
Răsare prea târziu, și deci
Fiindcă-apune prea curând?
Cum te-aș lăsa să pleci?
I will not let thee go.
Have not the young flowers been content,
Pluck’d ere their buds could blow,
To seal our sacrament?
N-am să te las să pleci.
Nu s-au mândrit peceți că aunt
Abia-înfloriți lilieci
Pentru al nostru legământ?
Nu pot să vreau să pleci.
I cannot let thee go.
I will not let thee go.
I hold thee by too many bands:
Thou sayest farewell, and, lo!
I have thee by the hands,
And will not let thee go.
N-am să te las să pleci.
Prea mult te-am strâns la pieptu-mi seri,
Vrei, azi, s-apuci alte poteci?
Ci iar te strâng din răsputeri,
Și nu te las să pleci.
Robert Seymour Bridges traducere de Tudor Dorin

22 Feb

Încurcătura

Cine o descurcă? :)

21 Feb

„A Quoi Bon Dire?” de Charlotte Mew

Seventeen years ago you said
Something that sounded like Good-bye;
And everybody thinks that you are dead,
But I.
Acum șaptesprezece ani ai spus
Ceva care suna a Rămâi-cu-bine;
Și toată lumea crede că de pe lume te-ai dus,
Afară de mine.
So I, as I grow stiff and cold
To this and that say Good-bye too;
And everybody sees that I am old
But you.
La fel și eu, acum cu frigu-n oase mai să mă răpună,
Zic ba la una, ba la alta Rămâi-cu-bine;
Și toată lumea zice că-s bătrână,
Afară de tine.
And one fine morning in a sunny lane
Some boy and girl will meet and kiss and swear
That nobody can love their way again
While over there
You will have smiled, I shall have tossed your hair.
Și pe o uliță-nsorită, într-o bună zi,
O fată și-un băiat s-or săruta și vor jura
Că nimeni ca ei nu va mai iubi,
Iar colo undeva
Tu vei fi zâmbit, eu păru-ți voi fi ciufulit uite-așa.
Charlotte Mew traducere de Dan Duțescu

15 Feb

Pui suprarealist

Ce a fost mai întâi: pasagerul sau găina? :))

© 2018 blog.ro-en.ro