Arhiva categoriei 'Poezie'

14 Iun

„Requiescat” de Matthew Arnold

Strew on her roses, roses,
And never a spray of yew!
In quiet she reposes;
Ah, would that I did too!
Ea doarme-aici, în pace;
Ah! de-aş dormi şi eu!
Nu tisa, roza-i place –
Aduceţi-i mereu…
Her mirth the world required;
She bathed it in smiles of glee.
But her heart was tired, tired,
And now they let her be.
Când ne zâmbea voioasă
O lume veselea;
Acum uitării lasă
Toţi inima ei grea.
Her life was turning, turning,
In mazes of heat and sound.
But for peace her soul was yearning,
And now peace laps her round.
Trăia o viaţă plină
De zbucium, pătimaşe…
Dar ea râvnea hodină –
Hodina azi o-nfaşe.
Her cabin’d, ample spirit,
It flutter’d and fail’d for breath.
To-night it doth inherit
The vasty hall of death.
Bogatul Suflet care
Se stinse sugrumat
De-azi-noapte zestre are
Al Morţii larg palat.
Matthew Arnold traducere de Tudor Dorin

07 Iun

„Robert Bruce’s March To Bannockburn” de Robert Burns

Scots, wha hae wi’ Wallace bled,
Scots, wham Bruce has aften led,
Welcome to your gory bed,
Or to Victorie!
Now’s the day, and now’s the hour;
See the front o’ battle lour;
See approach proud Edward’s power-
Chains and Slaverie!
Scoţi, cu Wallace ce-aţi luptat,
Scoţi, pe Bruce ce l-aţi urmat,
Vă aşteaptă încă-odat’
Moarte sau izbândă!
A bătut al luptei ceas!
Edward n-a făcut popas,
Mândra oaste-i la un pas –
Lanţuri şi osândă!
Wha will be a traitor knave?
Wha can fill a coward’s grave?
Wha sae base as be a Slave?
Let him turn and flee!
Wha, for Scotland’s King and Law,
Freedom’s sword will strongly draw,
Free-man stand, or Free-man fa’,
Let him on wi’ me!
Cine-i trădător de ţară,
Cine vrea mişel să piară,
Jug să-ndure şi ocară,
Plece înapoi!
Cine sabia-şi va scoate
Pentru Scoţi şi libertate,
Ca un om liber să se-arate,
Să vină cu noi!
By Oppression’s woes and pains!
By your Sons in servile chains!
We will drain our dearest veins,
But they shall be free!
Lay the proud Usurpers low!
Tyrants fall in every foe!
Liberty’s in every blow!-
Let us Do or Die!
Pe-a sclaviei silnicii!
Pe-nrobiţii voştri fii!
Să murim, dar pe copii
Să-i ştim fericiţi!
Doborâţi pe-uzurpator!
În duşmani, tiranii mor;
Libertatea vine-n zbor!
Luptaţi sau muriţi!
Robert Burns traducere de Leon Leviţchi

31 Mai

„A Book of Nonsense” de Edward Lear

There was an Old Man with a flute,
A serpent ran into his boot;
But he played day and night,
Till the serpent took flight,
And avoided that man with a flute.
Era un bătrân c-un fluier;
Un şarpe i-a intrat cu şuier
În cizmă, dar noapte şi zi
El cântă – şarpele fugi
Evitându-l pe-acel om cu fluier.


Continuare »

24 Mai

„Shakespeare” de Matthew Arnold

Others abide our question. Thou art free.
We ask and ask—Thou smilest and art still,
Out-topping knowledge. For the loftiest hill,
Who to the stars uncrowns his majesty,
Planting his steadfast footsteps in the sea,
Making the heaven of heavens his dwelling-place,
Spares but the cloudy border of his base
To the foil’d searching of mortality;
And thou, who didst the stars and sunbeams know,
Self-school’d, self-scann’d, self-honour’d, self-secure,
Didst tread on earth unguess’d at.—Better so!
All pains the immortal spirit must endure,
All weakness which impairs, all griefs which bow,
Find their sole speech in that victorious brow.
Tu, calm, surâzi când cercetării noastre
Toţi ceilalţi se supun… Întreci în preţ
Tot ce cunoaştem. Ca un pisc măreţ
Ce falnic năzuieşte către astre,
Dârz pătrunzând în mările albastre
Şi-având lăcaş în slăvi de slăvi cereşti,
Laşi iscodirii vane, omeneşti,
Doar poalele, nu crestele sihastre;
Ai cunoscut şi soarele-aprins şi stea,
Tu însuţi mentor ţie, critic, scut;
Puţini te-au presimţit… Mai bine-aşa!
Tot răul ce în suflete-a-ncăput,
Tot ce poceşte, orice cazne crunte
Le dă-n vileag biruitoarea-ţi frunte.
Matthew Arnold traducere de Tudor Dorin

17 Mai

„A Woman’s Last Word” de Robert Browning

Let’s contend no more, Love,
Strive nor weep:
All be as before, Love,
—Only sleep!
Să-ncetăm, iubite, cearta,
Plânsul n-are rost:
Dormi! Şi toate au să fie
Cum au fost!


Continuare »

10 Mai

„The Last Buccaneer” de Charles Kingsley

Oh, England is a pleasant place for them that ’s rich and high;
But England is a cruel place for such poor folks as I;
And such a port for mariners I ne’er shall see again,
As the pleasant Isle of Avès, beside the Spanish main.
Frumoasă ţară-i Anglia pentru acei care o duc bine,
Dar nemiloasă ţară este pentru săraci ca alde mine,
Şi cel mai bun dintre limanuri prin care-n viaţa-mi am purces
E, lângă Marea Caraibă, frumoasa insulă Aves.


Continuare »

© 2017 blog.ro-en.ro