Arhiva categoriei 'Poezie'

06 iun.

„Gaudeamus Igitur” de Margaret Woods

Come, no more of grief and dying!
Sing the time too swiftly flying.
Just an hour
Youth’s in flower,
Give me roses to remember
In the shadow of December.
Nu te mai văita și nu mai geme,
Proslăvește-n cânt grăbita vreme!
Anii tineri ce-au rămas
Vor mai înflori un ceas.
Dați-mi roze care să reînvie
În a iernii negură pustie.


Continuare »

30 mai

„The Donkey” de G.K. Chesterton

When fishes flew and forests walked
And figs grew upon thorn,
Some moment when the moon was blood
Then surely I was born.
Când pești zburau și codri-umblau
Și-n scai creștea năut
Și luna se-nroșise foc,
Atunci eu m-am născut:
With monstrous head and sickening cry
And ears like errant wings,
The devil’s walking parody
On all four-footed things.
Cu cap hidos, urechi zmeiești,
Glas ce din iad purcede,
De diavol parodie-am fost
Ales din patrupede.
The tattered outlaw of the earth,
Of ancient crooked will;
Starve, scourge, deride me: I am dumb,
I keep my secret still.
Sunt un proscris al vrerii vechi
Și-al anticului crez;
Loviți, trosniți, rânjiți – sunt mut
Și taina mi-o păstrez.
Fools! For I also had my hour;
One far fierce hour and sweet:
There was a shout about my ears,
And palms before my feet.
Minți seci! Și eu am triumfat:
Când în urechi, mai ieri,
Zbierau atâți, iar eu călcam
Pe foi de palmieri.
G.K. Chesterton traducere de Leon Levițchi

23 mai

„Parody” de G.K. Chesterton

Me clairvoyant,
Me conscious of you, old comarado,
Needing no telescope, lorgnette field-glass, opera-glass, myopic pince-nez,
Me piercing two thousand years with eye naked and not ashamed;
The crown cannot hide you from me;
Musty old feudal-heraldic trappings cannot hide you from me,
I perceive that you drink.
(I am drinking with you. I am as drunk as you are.)
I see you inhaling tobacco, puffing, smoking, spitting
(I do not object to your spitting),
You prophetic of American largeness,
You anticipating the broad masculine manners of these States;
I see in you also there are movements, tremors, tears, desires for the melodious,
I salute your three violinists, endlessly making vibrations,
Rigid, relentless, capable of going on forever;
They play my accompaniment; but I shall take no notice of any accompaniment;
I myself am a complete orchestra. So long.
Eu, clar-văzătorul,
Eu, care te cunosc, bătrâne camarad,
Eu n-am nevoie de lornion, ori telescop, binocul, sau pince-nez.
Eu pot străpunge 2000 de ani cu ochiul liber, fără jenă;
Coroana nu puteți s-o despărțiți de mine,
Capcane feudale îmbâcsite, mucezite, vă cunosc,
Bag seamă – beți.
(Și eu beau cot la cot cu voi. Și sunt la fel de beat.)
Văd că fumați, trageți în piept, scuipați.
(Eu nu sunt contra, da, scuipați),
Și faceți profeții despre americanul darnic,
Anticipați acele masculine-apucături ale Americii.
Dar văd în voi și lacrimi și dorințe, vibrări și armonie,
Cu mult respect! violonceliști; dați drumul nesfârșitelor vibrații.
Rigizi, neduplecați, capabili să o țineți tot așa.
Mă acompaniază; dar nu-mi pasă de-acompaniament;
Eu însumi sunt cât o orchestră-ntreagă.
Salut!
G.K. Chesterton traducere de Veronica Focșăneanu

16 mai

„Scholars” de Walter de la Mare

Logic does well at school;
And Reason answers every question right;
Poll-parrot Memory unwinds her spool;
And Copy-cat keeps Teacher well in sight:
În școală Rațiunea este totul
Iar Logica rezolvă orice ipoteze;
Micuțul Papagal repetă ca netotul,
Profesorul nu uită să noteze;
The Heart’s a truant; nothing does by rule;
Safe in its wisdom, is taken for a fool;
Nods through the morning on the dunce’s stool;
And wakes to dream all night.
Dar Inima chiulește; ea reguli nu prea știe
Și harul ei ascuns e socotit prostie;
În bănci o prinde toropeala,
Iar noaptea se trezește să viseze.
Walter de la Mare traducere de Veronica Focșăneanu

09 mai

„Thou Shalt Not Kill” de G.K. Chesterton

I had grown weary of him; of his breath
And hands and features I was sick to death.
Each day I heard the same dull voice and tread;
I did not hate him: but I wished him dead.
And he must with his blank face fill my life –
Then my brain blackened; and I snatched a knife.
Mă plictisea, de-aproape, de departe;
Mâini, chip, răsuflu mă scârbeau de moarte.
Un glas, un pas, din zori și până-n seară…
Și nu-l uram; dar aș fi vrut să moară.
Cum, să nu scap de-acest neisprăvit
O viață? Și-am pus mâna pe cuțit.
But ere I struck, my soul’s grey deserts through
A voice cried, ‘Know at least what thing you do.’
‘This is a common man: knowest thou, O soul,
What this thing is? somewhere where seasons roll
There is some living thing for whom this man
Is as seven heavens girt into a span,
For some one soul you take the world away –
Now know you well your deed and purpose. Slay!’
Când să lovesc, din tainiți sufletești,
Un glas: “Măcar să știi ce săvârșești!
E-un om de rând; știi, Suflete, cumva,
Ce este? Unde-i zarea, undeva,
E vreo ființă pentru care el
E zeci de ceruri prinse-ntr-un inel.
Ei îi răpești întreaga lume sfântă.
Acum că rostul îl cunoști, împlântă!”
Then I cast down the knife upon the ground
And saw that mean man for one moment crowned.
I turned and laughed: for there was no one by –
The man that I had sought to slay was I.
Svârlind cuțitul, am văzut, mirat,
Că omul e de-un nimb încununat.
Și-am râs – nu era nime-n jurul meu
Iar osândita jertfă eram eu.
G.K. Chesterton traducere de Leon Levițchi

02 mai

„Leisure” de William Henry Davies

What is this life if, full of care,
We have no time to stand and stare.
Ce-i viața asta dacă-n griji scăldat
Nu ai răgaz de stat și de visat?
No time to stand beneath the boughs
And stare as long as sheep or cows.
N-ai timp să stai sub ramuri de copaci
Privind la turmele de oi și vaci;
No time to see, when woods we pass,
Where squirrels hide their nuts in grass.
Trecând prin codri n-ai timp să vezi unde
O veveriță nucile-și ascunde,
No time to see, in broad daylight,
Streams full of stars, like skies at night.
Pâraiele-nstelate în amiezi
Sticlind ca bolta în al nopții miez.
No time to turn at Beauty’s glance,
And watch her feet, how they can dance.
Să prinzi ocheada Mândrei nu ai când,
Nici să-i privești picioarele dansând;
No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began.
S-aștepți până îmbogățește gura-i
Surâsul ce-l stârni căutătura-i.
A poor life this is if, full of care,
We have no time to stand and stare.
Rea-i viața asta dacă-n griji scăldat
Nu ai răgaz de stat și de visat…
William Henry Davies traducere de Andrei Bantaș

© 2018 blog.ro-en.ro