Arhiva categoriei 'Ortografie'

11 oct.

DOOM 2: paisprezece – paleoantropologă

! paisprezece are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe: pais-pre-ze-ce/ pai-spre-ze-ce; este numeral cardinal și se mai notează 14 sau XIV. De la el se formează numeralul ordinal !al paisprezecelea, masculin cu femininul a paisprezecea (care are aceeași problemă pentru despărțirea în silabe); alte variante grafice sunt al XIV-lea/al 14-lea și a XIV-a/a 14-a.

* PAL este substantiv neutru; denumirea vine din inițialele p[lacă] + a[glomerată din] + l[emn]

! palat are acum un singur articol în DOOM (anterior erau două, diferențiate prin sens); este substantiv neutru cu pluralul palate

* palauan (pa-la-uan) are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul palauani și femininul palauană-palauane; se referă la Republica Palau (un arhipelag aflat în Micronezia)

* paleoantropolog (pa-le-o-an-tro-po-log) este substantiv masculin cu pluralul paleoantropologi. Femininul *paleoantropologă se folosește mai rar, dar este și el menționat ca noutate, având genitiv-dativul paleoantropologei și pluralul paleoantropologe. Termenii se referă la specialiștii în paleoantropologie („parte a antropologiei care studiază omul preistoric”).

04 oct.

DOOM 2: pacient – paideia

! pacient are o accepție livrescă pentru valoarea sa adjectivală – „care are sau manifestă răbdare”; este un franțuzism păstrat în zona prețioasă, care se desparte pa-ci-ent, are masculinul plural pacienți și femininul pacientă-paciente

* Pacific / Oceanul Pacific (o-cea-nul) este substantiv propriu neutru

! paciuli (pa-ciu-li) este numele unei plante, care este acum substantiv masculin (anterior era feminin)

* pager este un anglicism care se pronunță péĭğăr; substantivul neutru are pluralul pagere

* paideia (pai-de-ia) vine din greacă și este substantiv feminin („concept educațional din Grecia antică ce urmărea cultivarea spiritului uman prin studiul filosofiei și al științei”)

27 sept.

DOOM 2: OZN – pachetizare

* OZN se citește ozene; este substantiv neutru cu articularea OZN-ul și pluralul OZN-uri

! ozonosferă este substantiv feminin, cu genitivul ozonosferei; cuvântul acceptă, acum, două despărțiri corecte în silabe: o-zo-nos-fe-ră/o-zo-no-se-ră

! p – litera – se citește pe/pî și este substantiv masculin sau neutru, cu două forme de plural: p/p-uri. În cazul sunetului *p, se precizează o singură pronunție – ; este substantiv masculin cu pluralul p.

* pacemaker este un anglicism care se pronunță péĭsmeĭcăr, substantiv neutru cu pluralul pacemakere („persoană care conduce într-o cursă, stabilind ritmul” sau „stimulator cardiac”)

* a pachetiza („a amala produse”) este verb cu indicativul prezent pachetizează. Din aceeași familie lexicală, substantivul feminin *pachetizare are genitiv-dativul pachetizării și pluralul pachetizări.

27 sept.

S-a dus câinele

Dar greşeala a rămas :)

20 sept.

DOOM 2: a se ovaliza – oxiton

! a se ovaliza trece în clasa reflexivelor, verb predicativ cu indicativul prezent se ovalizează

! oviscapt este substantiv neutru cu pluralul oviscapte; termenul este sinonim cu ovipozitor („organ al insectelor cu ajutorul căruia ouăle sunt depuse în mediul în care se vor dezvolta”), iar noutatea este că sunt acceptate, acum, două variante pentru despărțirea în silabe: o-vis-capt/o-vi-scapt

! ovoscop („aparat cu care se examinează calitățile ouălor”) este substantiv neutru cu pluralul ovoscoape; pentru despărțirea în silabe sunt două variante corecte: o-vos-cop/o-vo-scop

* oxidant are acum și valoare substantivală (care este o noutate) – masculin cu pluralul oxidanți

! oxiton folosit ca adjectiv suferă o modificare de gen; (anterior neutru) este acum masculin, cu femininul oxitonă și formă comună de plural – oxitone (se referă la cuvintele care au accentul pe ultima silabă)

13 sept.

DOOM 2: a se oţărî – ovalbumină

! a se oțărî este un verb folosit în registrul popular („a se mânia, a se înfuria; a se răsti la cineva”), care trece acum în clasa reflexivelor; indicativul prezent este el se oțărăște, imperfectul – el se oțăra, perfectul simplu – el se oțărî, ei se oțărâră, conjunctivul prezent – să se oțărască, gerunziul – oțărându-se, participiul – oțărât

! a se oțeti se folosește despre vinurile care se acresc, dar are și un sens figurat, mai rar folosit – „a deveni aspru, mânios”; este verb reflexiv acum, cu indicativul prezent se oțetește, imperfectul se oțetea și conjunctivul prezent să se oțetească

! output este un anglicism folosit în electronică și informatică („ieșire”); se pronunță áŭtput, se desparte out-put și este substantiv neutru cu pluralul outputuri

! outsider are aceeași proveniență și se referă la cel care nu are șanse de câștig; este substantiv masculin cu pluralul outsideri și se pronunță áŭtsaĩdăr

! ovalbumină primește propriul lui articol (până acum trimitea la albumină) – substantiv feminin cu genitiv dativul ovalbuminei și pluralul ovalbumine („compus al albuminei care formează cea mai mare parte a albușului de ou”); are două despărțiri corecte în silabe – o-val-bu-mi-nă/ov-al-bu-mi-nă

© 2018 blog.ro-en.ro