Arhiva categoriei 'Ortografie'

20 Iul

DOOM 2: neinflamabil – neîmprejmuit

* neinflamabil apare ca adjectiv masculin cu pluralul neinflamabili și femininul neinflamabilă-neinflamabile

* neinteligibil este, și el, adjectiv masculin cu pluralul neinteligibili și femininul neinteligibilă-neinteligibile

! neisprăvit primește o valoare nouă, substantivală, pe lângă cea adjectivală mai veche – masculin cu pluralul neisprăviți și femininul neisprăvită-neisprăvite

* neîmpădurit este adjectiv nou, masculin cu pluralul neîmpăduriți și femininul neîmpădurită-neîmpădurite

* neîmprejmuit apare, de asemenea, ca adjectiv nou – masculin cu pluralul neîmprejmuiți și femininul neîmprejmuită-neîmprejmuite

20 Iul

Camera de toaletă

Când eşti în nevoie, înţelegi şi aşa :)

13 Iul

DOOM 2: Negru-Vodă – neimplicat

* Negru-Vodă este substantiv masculin – dacă este nume de voievod, și substantiv neutru – dacă este nume de loc. Derivate ale acestuia din urmă sunt *negruvodean (masculin cu pluralul negruvodeni și femininul negruvodeană-negruvodene) și *negruvodeancă (feminin cu genitiv-dativul negruvodencei și pluralul negruvodence) – primul termen are valoare adjectivală sau substantivală, pe când cel de-al doilea este doar substantiv.

* neguvernamental apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neguvernamentali și femininul neguvernamentală-neguvernamentale

! neică (nei-că) este un termen folosit în registrul popular, substantiv masculin articulat neica, având acum două forme corecte pentru genitiv-dativ – neichii/lui neica

* neidentificat (ne-i-den-ti-fi-cat) este adjectiv masculin cu pluralul neidentificați și femininul neidentificată-neidentificate

* neimplicat face parte din aceeași categorie, adjectiv masculin cu pluralul neimplicați și femininul neimplicată-neimplicate

13 Iul

Traducere

Sunt ceva dubii referitoare la calitate :)

06 Iul

DOOM 2: negatoscop – negru-moale/neagră-moale

! negatoscop este numele unui aparat medical – „ecran luminos pentru examinarea prin transparență a negativelor fotografice și a radiografiilor”; substantivul neutru păstrează genitiv-dativul negatoscoape și permite două modalități de despărțire în silabe – ne-ga-tos-cop/ne-ga-to-scop

! negândite apare exclusiv în structuri precum pe negândite (locuțiune adverbială)

! negrișor este un diminutiv al lui negru și are acum, pe lângă valoarea adjectivală mai veche, și valoare substantivală, masculin cu pluralul negrișori și femininul negrișoară-negrișoare.

! negru-de-fum se scrie acum cu cratimă, iar elementele nu se mai analizează separat – termenul este substantiv neutru

! negru-moale / neagră-moale este un soi de viță-de-vie, fiind, în funcție de pronunție, substantiv masculin sau feminin

06 Iul

Tâmplari

Braţe ar fi, apostrof mai trebuie :)

© 2017 blog.ro-en.ro