Arhiva categoriei 'Ortografie'

06 Apr

DOOM 2: năpastă – a năzări

! năpastă este substantiv feminin care are acum o singură formă de genitiv-dativ – năpastei și una singură pentru plural – năpaste (mai vechiul năpăști dispare)

! a se năpusti trece în clasa reflexivelor; verbul are indicativul prezent el se năpustește; imperfectul el se năpustea și conjunctivul el să se năpustească

! nărtilă este un regionalism („nume dat unei persoane cu nasul mare”), substantiv masculin cu genitiv-dativul lui nărtilă. Din aceeași sferă semnatică, suferă modificări similare și !năsăilă, substantiv masculin cu genitiv-dativul lui năsăilă. Tot astfel, !năsoi are acum și valoare de apelativ, masculin și el, cu genitiv-dativul lui năsoi.

! nătărăíe („nesocotință, nechibzuință, prostie, nerozie”) este învechit și regional, dar îl înlocuiește definitiv pe nătăraie; este substantiv feminin cu genitiv-dativul nătărăíei și pluralul nătărăíi (fapte)

! a năzări este verb din registrul popular și familiar, care păstrează câte o singură formă pentru indicativ prezent – năzare (dispare năzărește) și pentru conjunctivul prezent – să năzară (dispare să năzărească)

30 Mar

DOOM 2: na-vă – a năbuși

* na-vă apare ca noutate, structură alcătuită din interjecție și pronume

! navisferă este substantiv feminin cu genitiv-dativul navisferei și pluralul navisfere, însemnând „instrument pentru identificarea aștrilor, în navigație”; modificarea față de vechea normă se referă la faptul că acceptă acum două modalități de despărțire în silabe – na-vis-fe-ră/na-vi-sfe-ră

* nazareeană (creștină, sectantă, pictoriță) e substantiv feminin cu genitiv-dativul nazareenei și pluralul nazareene; este femininul nou acceptat al lui nazareean

! a se năbădăi este un reflexiv care se folosește rar, despre animale – „a manifesta neastâmpăr, a se frământa, a se agita”; are indicativul prezent se năbădăiește, imperfectul se năbădăia și conjunctivul să se năbădăiască. Din aceeași familie lexicală, este menționat și !năbădăire, substantiv feminin cu genitiv-dativul năbădăirii și pluralul năbădăiri, folosit chiar și mai rar.

! a năbuși, sinonim al lui a sufoca, a reteza, a suprima, acceptă acum o singură formă pentru indicativ prezent – năbușește (dispare năbușă) și conjunctiv prezent – să năbușească (să năbușe dispare)

30 Mar

Sos de pizza

Probabil :)

23 Mar

DOOM 2: naratologic – nautiloid

* naratologic apare ca adjectiv, masculin cu pluralul naratologici și femininul naratologică-naratologice; termenul înseamnă „care ține de naratologie, privitor la naratologie”. Evident, avem și substantivul feminin corespunzător – *naratologie (cu genitiv-dativul naratologiei), care se referă la „ramura modernă a teoriei literare, inițiată de școala formală rusă și continuată de structuralism, care studiază gramaticile și lumile ficționale ale textelor narative; studiul artei narațiunii”.

* NATO / N.A.T.O. apare ca substantiv propriu neutru (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord / North Atlantic Treaty Organization)

* național-țărănesc (se desparte na-ți-o-nal) este adjectiv masculin cu forma național-țărănească pentru feminin și pluralul național-țărănești

* nauruan (na-u-ru-an) are atât valoare adjectivală, cât și valoarea substantivală, masculin cu pluralul nauruani și femininul nauruană-nauruane; înseamnă „referitor la Nauru”

! nautiloid (na-u-ti-lo-id) este substantiv neutru cu pluralul nautiloide – „ordin de cefalopode fosile și actuale cu cochilia externă împărțită în mai multe compartimente”

16 Mar

DOOM 2: nailon – narativitate

! nailon se desparte, ca și până acum, nai-lon; este substantiv neutru și are, conform noului DOOM, și formă de plural – nailonuri (sorturi)

! nanghin / nanchin este substantiv neutru, numele unei „țesături de bumbac foarte deasă și rezistentă, folosită la confecționarea dosurilor de perne”

* nanosecundă apare ca substantiv feminin, având genitiv-dativul nanosecundei și pluralul nanosecunde; termenul se folosește în informatică și înseamnă „a miliarda parte dintr-o secundă”

! naramziu este o culoare – portocaliu, roșu deschis; morfologic, este adjectiv masculin cu pluralul naramzii și femininul naramzie-naramzii

* narativitate e substantiv feminin cu genitiv-dativul narativității (înseamnă „caracter narativ”)

09 Mar

DOOM 2: n – naiba

! n, litera, se citește en/ne/nî și poate fi substantiv masculin, cu pluralul n, sau substantiv neutru, cu pluralul n-uri. Apare ca noutate menționarea sunetului *n (care se citește ), substantiv masculin cu pluralul n.

! nacafá / năcăfálă are două variante acceptate; este un regionalism din fondul vechi al limbii, substantiv feminin cu genitiv-dtivul nacafálei/năcăfálei și pluralul nacafále/năcăfále (pretenție; capriciu, toană; preocupare, pasiune; necaz, neajuns; belea, pacoste)

! nádă, cu sensul de „înnăditură”, este substantiv feminin cu genitiv-dativul năzii și pluralul năzi (diferit de pluralul lui nadă-momeală, care este nade)

! naht este un arhaism folosit exclusiv în locuțiuni adjectivale sau adverbiale – în naht = cu bani gata, în numerar, peșin (anterior, termenul era substantiv neutru)

! náiba apare ca termen familiar (drac), substantiv masculin cu genitiv-dativul náibii (forma naibei dispare)

© 2017 blog.ro-en.ro