Arhiva categoriei 'Ortografie'

26 Apr

Parcarea pubică e interzisă

Dar staţionarea? :D

19 Apr

DOOM 2: oftalmoscop – ojă

! oftalmoscop („instrument folosit pentru examinarea interiorului globului ocular și a fundului de ochi”) se desparte of-tal-mos-cop/of-tal-mo-scop și este substantiv neutru cu pluralul oftalmoscoape. Derivate ale acestuia sunt adjectivul !oftalmoscopic (masculin cu pluralul oftalmoscopici și femininul oftalmoscopică-oftalmoscopice), dar și !oftalmoscopie, substantiv feminin cu genitiv-dativul oftalmoscopiei și pluralul oftalmoscopii.

! a se ofusca este folosit în limbaj familiar și trece în clasa reflexivelor – se ofuschează

! a se ogârji e un regionalism care înseamnă „a slăbi foarte tare”; reflexivul are indicativul prezent se ogârjește, imperfectul se ogârjea și condiționalul să se ogârjească

* oiconim („cuvânt care denumește o așezare omenească”) se desparte oi-co-nim/oic-o-nim și este substantiv neutru cu pluralul oiconime. Disciplina care se ocupă cu studiul acestora se numește !oiconimie, iar substantivul feminin (cu genitiv-dativul oiconimiei) are aceeași problemă legată de despărțirea în silabe.

* ojă apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul ojei și pluralul oje

12 Apr

DOOM 2: odontalgic – oficiere

! odontalgic („referitor la durerile de dinți”) este adjectiv masculin cu pluralul odontalgici și femininul odontalgică-odontalgice; noutatea este dubla posibilitate pentru despărțirea în silabe – o-don-tal-gic/o-dont-al-gic. Din aceeași familie lexicală, modificarea silabației se produce și la !odontalgie, substantiv feminin cu genitiv-dativul odontalgiei și pluralul odontalgii.

! odorant („care răspândește un miros plăcut”) vine dintr-un franțuzesc identic ca formă, fiind adjectiv masculin cu pluralul odoranți și femininul odorantă-odorante. Tot de acolo vine !odorat („miros”), substantiv neutru care nu mai are formă de plural în DOOM2.

* off vine din engleză și este substantiv neutru. Formată pe baza acestuia, locuțiunea adverbială *off-line/offline se pronunță oflaĭn are două variante grafice corecte.

! oficial se desparte o-fi-ci-al și este adjectiv masculin cu pluralul oficiali și femininul oficială-oficiale

! oficiere (o-fi-ci-e-re) apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul oficierii și pluralul oficieri

05 Apr

DOOM 2: odată – odolean

! odată primește o serie de indicații pentru a se lămuri mai precis contextul de utilizare corectă; în primul rând, este stabilită sinonimia cu termenii „cândva, imediat, în sfârșit”, dar și structurile în care apare acest adverb – „a fost odată”, „o să-ți spun eu odată”, „taci odată”, „odată terminată treaba”. O structură omofonă (se pronunță, dar nu se scrie la fel) este *o dată – articol + substantiv („o dată memorabilă”). La fel se scrie și o dată – numeral (o singură dată): „o dată pentru totdeauna”, „o dată în viață”, „te mai rog o dată”, „o dată la două luni”.

! odată ce deschide seria locuțiunilor formate cu adverbul odată; este vorba, în acest caz de o locuțiune conjuncțională, dar mai sunt menționate și !odată cu – locuțiune prepozițională, și *odată și odată – locuțiune adverbială

! odicolon este un termen învechit, folosit în limbajul popular; substantivul neutru înseamnă „apă de colonie” (pronunția este mai aproape de etimonol franțuzesc), iar forma de plural a dispărut

* Odiseea (operă literară) este substantiv propriu feminin cu genitiv-dativul Odiseei. Termenul s-a format de la numele eroului grec *Odiseu (substantiv propriu masculin), cunoscut și ca Ulise

! odolean este denumirea plantei cunoscute sub numele de valeriană; se desparte o-do-lean și este substantiv masculin cu pluralul odoleni

29 Mar

DOOM 2: octet – odagaci

* octet apare ca substantiv nou (diferit de cel care înseamnă „formație muzicală” sau „grup de electroni”); este masculin, cu pluralul octeți

* a oculta este un termen livresc, verb cu indicativul prezent ocultează (a ascunde, a disimula)

! ocupant are acum două valori morfologice diferite – substantivală și adjectivală; este masculin cu pluralul ocupanți și femininul ocupantă-ocupante

* ocupațional (se desparte o-cu-pa-ți-o-nal) este adjectiv masculin cu pluralul ocupaționali și femininul ocupațională-ocupaționale

! odagaci este numele unei plante erbacee, substantiv masculin cu pluralul odagaci (arbuști)

29 Mar

Galerie de artă

Să sperăm :)

© 2018 blog.ro-en.ro