Arhiva categoriei 'Ortografie'

11 Ian

DOOM 2: nosemoză – notătoare

! nosemoză este un substantiv feminin cu genitiv-dativul nosemozei; termenul se referă la o „boală contagioasă a aparatului digestiv al albinelor, provocată de nosema” (ciupercă saprofită parazită); are acum și formă de plural – nosemoze

! nostalgic primește acum, pe lângă valoarea adjectivală, și valoare substantivală; este masculin cu pluralul nostalgici și femininul nostalgică-nostalgice

* nota bene este o expresie din latină, având la noi rol de locuțiune verbală impersonală sau substantiv neutru, care se abreviază N.B.; este o „formulă prin care se atrage atenția asupra unui pasaj, a unei idei într-un text ori asupra corecturilor deosebite de tipar”

* notăriță apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul notăriței și pluralul notărițe; este corespondentul masculinului notar și termenul preferat în locul familiarului notăreasă

! notătoare (plantă) este substantiv feminin cu pluralul notătoare, care acum are și formă pentru genitiv-dativ – notătoarei; termenul este sinonim cu broscăriță ori iarba-șarpelui

11 Ian

A lu’ miercuri

Miercurea au băut prea mult :)

04 Ian

DOOM 2: nopticică – norvegiană

* nopticică este substantiv feminin cu genitiv-dativul nopticelei; diminutivul, utilizat în sfera familiară, are acum și formă de plural – nopticele

! noradrenalină este un substantiv feminin care are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-ra-dre-na-li-nă/nor-a-dre-na-li-nă; termenul se referă la „substanță produsă de fibrele nervoase periferice, dar și de sistemul nervos central și de glandele medulosuprarenale, cu o structură apropiată de cea a adrenalinei”, iar genitiv-dativul este noradrenalinei

* Nord (zonă geografică) este substantiv propriu neutru

* nord-coreeancă apare ca noutate, substantiv feminin, corespondentul masculinului nord-coreean (care are și valoare adjectivală); genitiv-dativul este nord-coreencei, iar pluralul este nord-coreence

* norvegiană (nor-ve-gi-a-nă) este și el un substantiv feminin nou (cu genitiv-dativul norvegienei), termenul referindu-se la limba vorbită în Norvegia

28 Dec

DOOM 2: nonagenar – non-stop

! nonagenar (persoană care a atins/depășit vârsta de 90 de ani) are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul nonagenari și femininul nonagenară-nongenare

! non-eu (al doilea element al compusului se pronunță ) este substantiv neutru cu articularea non-eul

! nonexistență are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-ne-xis-ten-ță/non-e-xis-ten-ță; este substantiv feminin cu genitiv-dativul nonexistenței

* nonprofit apare ca adjectiv invariabil

* non-stop este și el menționat, cu valoare adjectivală (invariabil) ori adverbială

21 Dec

DOOM 2: nomarh – non-a

!nomarh are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-marh/nom-arh; este substantiv masculin cu pluralul nomarhi („conducător al unei nome”, adică al unei „diviziuni administrative în Egiptul antic și în Grecia contemporană”)

* nomenclaturist apare ca substantiv masculin cu pluralul nomenclaturiști. Din aceeași familie lexicală, este menționat și femininul *nomenclaturistă, substantiv cu genitiv-dativul nomenclaturistei și pluralul nomenclaturiste.

* nominal apare și cu valoare substantivală – neutru cu pluralul nominale

* nominalizare este substantiv feminin cu genitiv-dativul nominalizării și pluralul nominalizări

* non-a este înregistrat ca substantiv neutru

14 Dec

DOOM 2: niznai – no-man’s-land

! niznai avea o singură precizare în vechile dicționare ortografice – era adverb; acum este un termen popular inclus în clasa adjectivelor invariabile, folosit în expresii de tipul – a se face niznai, dar poate fi folosit și cu valoare substantivală (masculin) – a o face pe niznaiul

! noctambul are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe – noc-tam-bul/noct-am-bul; de asemenea, pe lângă valoarea substantivală, existentă și anterior, este menționată acum și cea adjectivală – este masculin cu pluralul noctambuli și femininul noctambulă-noctambule. Din aceeași familie lexicală, !noctambulism apare ca substantiv neutru (noc-tam-bu-lism/noct-am-bu-lism).

* nocturnă este substantiv feminin cu genitiv-dativul nocturnei și pluralul nocturne

! noiembrie se desparte no-iem-bri-e și este substantiv masculin cu genitiv-dativul lui noiembrie; ceea ce s-a schimbat este modul în care se prescurtează – nov.; celelalte variante sunt, ca și înainte, XI / .11. / -11-

* no-man’s-land este un anglicism căruia i se păstrează pronunția din limba de origine – năumenslend; este substantiv neutru

© 2018 blog.ro-en.ro