Arhiva categoriei 'Ortografie'

20 iun.

DOOM 2: pe lângă că – pe măsură ce

* pe lângă că apare ca noutate, locuțiune conjuncțională

! pelíncile-Domnului este denumirea unei prăjituri, substantiv feminin cu formă doar de plural (la noi le spune scutecele-Domnului sau turte, și se fac de Crăciun)

! pelin-de-mături și !pelin-mic sunt substantive masculine, numele unor plante

! a se peltici trece în clasa reflexivelor; se folosește rar și are indictivul prezent se pelticește, imperfectul se pelticea și conjunctivul să se pelticească

* pe măsură ce apare ca locuțiune conjuncțională nouă

13 iun.

DOOM 2: pegás / pégas – pelagoscop

! pegás / pégas (cal mitologic, specie de pești) are acum două variante accentuale; este substantiv masculin cu pluralul pegáși/pégași. Este menționat, de asemenea, !Pegás/Pégas (constelație) – substantiv propriu masculin.

* pegră (cu accent pe prima silabă) este un termen livresc („lume interlopă, drojdia societății”), substantiv feminin cu genitiv-dativul pegrei

! peisagist (se desparte pe-i-sa-gist) reunește într-un singur articol toate formele; are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul peisagiști și femininul peisagistă-peisagiste

* Pekin apare menționat în DOOM2, dar trimite la Beijing

! pelagoscop are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: pe-la-gos-cop/pe-la-go—cop; este un „instrument pentru examinarea fundului apelor marine”, substantiv neutru cu pluralul pelagoscoape

06 iun.

DOOM 2: pedigri – pedosferă

! pedigrí îl înlocuiește pe pedigriu; se desparte pe-di-gri, este substantiv neutru cu pluralul pedigriuri („genealogie a unui animal de rasă pură; document care arată această genealogie”)

! pediplenă are acum și formă de plural – pediplene („câmpie de eroziune foarte netedă, formată la poalele munților prin retragerea versantelor”)

* pedoclimatic se desparte pe-do-cli-ma-tic; este adjectiv masculin cu pluralul pedoclimatici și femininul pedoclimatică-pedoclimatice („referitor la condițiile de sol și de climă”)

* pedofil are atât valoare adjectivală, cât și adverbială, masculin cu pluralul pedofili și femininul pedofilă-pedofile. Din aceeași familie lexicală, dicționarul înregistrează substantivul *pedofilie, feminin cu genitiv-dativul pedofiliei și pluralul pedofilii.

! pedosferă are două variante corecte pentru despărțirea în silabe – pe-dos-fe-ră/pe-do-sfe-ră; este substantiv feminin cu genitiv-dativul pedosferei („stratul solidificat de la suprafața solului”)

23 mai

DOOM 2: a se pârlogi – pecarí

! a se pârlogi trece în clasa reflexivelor; este un regionalism cu indicativul prezent se pârlogește, imperfectul se pârlogea și conjunctiv prezent să se pârlogească; termenul se folosește despre terenuri agricole nelucrate și este sinonim cu a se părăgini

! pârpălire / perpelire (acțiunea de a frige, de a pârli) este un termen popular cu două forme corecte; are genitiv-dativul pârpălirii/perpelirii și pluralul pârpăliri/perpeliri

! pâslă, substantiv feminin cu genitiv-dativul pâslei, primește acum și formă de plural – pâsle

! a se pâsli trece în clasa reflexivelor; se folosește foarte rar, înseamnă „a se îndesi, a se face ca pâsla” și are indicativul prezent se pâslește, imperfectul se pâslea, conjunctivul prezent să se pâslească

! pecarí („specie de mamifer înrudit cu porcul sălbatic, ce trăiește în America”) este substantiv masculin articulat pecariul, cu pluralul pecarí (articulat pecarí-i)

16 mai

DOOM 2: până ce – Pârlea

* până ce și *până să sunt două locuțiuni conjuncționale nou acceptate de normă

! pântec/pântece apare ca substantiv neutru cu două forme corecte și cu pluralul pântece

! pântecare (diaree) este regionalism, substantiv feminin cu genitiv-dativul pântecării și pluralul pântecări. Sinonime cu acesta, apar formele (tot regionale) !pântecăraie (cu pluralul pântecărăi) și !pântecărie (cu pluralul pântecării).

! a se pârgui (a da în copt) trece în clasa reflexivelor, verb cu indicativul prezent se pârguiește, imperfectul se pârguia și conjunctivul să se pârguiască

! pârlea este un element popular care apare doar în expresii (ține-te/tunde-o/întinde-o, pârleo! ori du-te pârlii!); substantivul masculin are genitiv-dativul pârlii și vocativul pârleo. De asemenea, este menționat și !Pârlea, nume de persoană, substantiv propriu masculin – de pildă, Pârlea-Vodă este porecla lui Alexandru Mavrocordat de la incendierea Iașului din 1783.

16 mai

De plâns

Plâng pentru că eşti tolomac :)

© 2019 blog.ro-en.ro