Arhiva categoriei 'Ortografie'

23 Mar

DOOM 2: naratologic – nautiloid

* naratologic apare ca adjectiv, masculin cu pluralul naratologici și femininul naratologică-naratologice; termenul înseamnă „care ține de naratologie, privitor la naratologie”. Evident, avem și substantivul feminin corespunzător – *naratologie (cu genitiv-dativul naratologiei), care se referă la „ramura modernă a teoriei literare, inițiată de școala formală rusă și continuată de structuralism, care studiază gramaticile și lumile ficționale ale textelor narative; studiul artei narațiunii”.

* NATO / N.A.T.O. apare ca substantiv propriu neutru (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord / North Atlantic Treaty Organization)

* național-țărănesc (se desparte na-ți-o-nal) este adjectiv masculin cu forma național-țărănească pentru feminin și pluralul național-țărănești

* nauruan (na-u-ru-an) are atât valoare adjectivală, cât și valoarea substantivală, masculin cu pluralul nauruani și femininul nauruană-nauruane; înseamnă „referitor la Nauru”

! nautiloid (na-u-ti-lo-id) este substantiv neutru cu pluralul nautiloide – „ordin de cefalopode fosile și actuale cu cochilia externă împărțită în mai multe compartimente”

16 Mar

DOOM 2: nailon – narativitate

! nailon se desparte, ca și până acum, nai-lon; este substantiv neutru și are, conform noului DOOM, și formă de plural – nailonuri (sorturi)

! nanghin / nanchin este substantiv neutru, numele unei „țesături de bumbac foarte deasă și rezistentă, folosită la confecționarea dosurilor de perne”

* nanosecundă apare ca substantiv feminin, având genitiv-dativul nanosecundei și pluralul nanosecunde; termenul se folosește în informatică și înseamnă „a miliarda parte dintr-o secundă”

! naramziu este o culoare – portocaliu, roșu deschis; morfologic, este adjectiv masculin cu pluralul naramzii și femininul naramzie-naramzii

* narativitate e substantiv feminin cu genitiv-dativul narativității (înseamnă „caracter narativ”)

09 Mar

DOOM 2: n – naiba

! n, litera, se citește en/ne/nî și poate fi substantiv masculin, cu pluralul n, sau substantiv neutru, cu pluralul n-uri. Apare ca noutate menționarea sunetului *n (care se citește ), substantiv masculin cu pluralul n.

! nacafá / năcăfálă are două variante acceptate; este un regionalism din fondul vechi al limbii, substantiv feminin cu genitiv-dtivul nacafálei/năcăfálei și pluralul nacafále/năcăfále (pretenție; capriciu, toană; preocupare, pasiune; necaz, neajuns; belea, pacoste)

! nádă, cu sensul de „înnăditură”, este substantiv feminin cu genitiv-dativul năzii și pluralul năzi (diferit de pluralul lui nadă-momeală, care este nade)

! naht este un arhaism folosit exclusiv în locuțiuni adjectivale sau adverbiale – în naht = cu bani gata, în numerar, peșin (anterior, termenul era substantiv neutru)

! náiba apare ca termen familiar (drac), substantiv masculin cu genitiv-dativul náibii (forma naibei dispare)

02 Mar

DOOM 2: muţiu – muzoar

! muțiu apare numai în combinație cu prepoziția a – locuțiune adverbială; este un regionalism folosit în structuri de tipul a lătra a muțiu („a lătra înfundat”)

! muzică păstrează genitiv-dativul muzicii, dar nu mai are pluralul muzici

* muzicografie apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul muzicografiei

! muzoar („cap de dig”) se desparte mu-zoar, element diferit de vechea normă; substantivul neutru are aceeași formă de plural – muzoare

23 Feb

DOOM 2: mustelidă – muțire

! mustelídă este substantiv feminin, cu genitiv-dativul mustelídei și pluralul mustelíde (familie de mamifere carnivore mici și mijlocii, cu corpul suplu, coada lungă și cu picioarele mici, a căror blană, la unele specii, este prețioasă; reprezentanți – bursucul, vidra, nevăstuica, hermina etc.)

* mutatis mutandis este locuțiune adverbială – „schimbând ceea ce este de schimbat” (expresie din latină)

! mutón este substantiv neutru când înseamnă „blană”, iar acum nu mai are formă de plural

! mutulícă este un termen familiar, substantiv masculin sau feminin cu genitiv-dativul lui mutulícă și pluralul mutulíci

! muțíre apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul muțírii și pluralul muțíri

16 Feb

DOOM 2: muscat – musonic

* muscat, substantiv neutru, are acum drept de existență, într-un articol independent de cel în care este menționată valoarea adjectivală

! muschetar / mușchetar are acum două variante corecte, fiind substantiv masculin cu pluralul muschetari/mușchetari

! musical (spectacol) este un anglicism pe care îl pronunțăm mĭuzicăl, substantiv neutru cu pluralul musicaluri. Din aceeași familie lexicală, găsim și !music-hall (local), care se pronunță mĭuzic-hol, substantiv neutru cu pluralul music-halluri.

* müsli vine din germană, substantiv neutru plural

* musonic e adjectiv, masculin cu pluralul musonici și femininul musonică-musonice

© 2017 blog.ro-en.ro