Arhiva categoriei 'Ortografie'

18 feb.

Cum să nu le mai încurci vreodată

Soluţia radicală pentru vechea problemă cu „lay” şi „lie” :D

14 feb.

DOOM 2: parodic – paronomastic

* parodic apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul parodici și femininul parodică-parodice; înseamnă „care are caracter de parodie, al parodiei” și este sinonim cu parodistic

! parodontoză are acum două despărțiri corecte în silabe: pa-ro-don-to-ză/par-o-don-to-ză; este substantiv feminin cu genitiv-dativul parodontozei și femininul parodontoze; este vorba despre o boală a !parodonțiului – substantiv neutru care se desparte la fel: pa-ro-don-țiu/par-o-don-țiu (ultima silabă se citește țĭu).

* a parola este verb nou, cu indicativul prezent parolează („a securiza un dispozitiv, o instalație etc. cu ajutorul unei parole”)

! paronim și întreaga lui familie lexicală extinsă suferă modificări la despărțirea în silabe: pa-ro-nim/par-o-nim; este substantiv neutru cu pluralul paronime (cuvinte foarte asemănătoare ca formă, ce pot fi confundate). Adjectivul !paronimic suferă aceeași modificare, dar își păstrează formele (masculin cu pluralul paronimici și femininul paronimică-paronimice). Tot astfel stau lucrurile și cu substantivul feminin !paronimie (cu genitiv-dativul paronimiei și pluralul paronimii).

! paronomasie este un echivalent mai rar folosit al lui !paronomază (asemănare între cuvinte din limbi diferite sau apropierea dintre cuvintele aceleași limbi care par a avea un radical comun); pentru despărțirea în silabe, se recomandă variantele pa-ro-no-ma-si-e/par-o-no-ma-si-e, respectiv pa-ro-no-ma-ză/par-o-no-ma-ză. Înrudit cu ele (și prezentând aceleași noutăți de silabație), este menționat adjectivul !paronomastic, masculin cu pluralul paronomastic și femininul paronomastică-paronomastice.

07 feb.

DOOM 2: parior – parmalâc / parmaclâc

* parior („persoană care pariază”) se folosește rar, se desparte pa-ri-or și este substantiv masculin cu pluralul pariori

! parking este un anglicism, substantiv neutru cu pluralul parkinguri („Loc, teren special amenajat pentru staționarea autovehiculelor”); varianta grafică parching nu mai apare

* parkinson (boală) este substantive neutru. Apare alături de *Parkinson (nume de persoană din engleză), substantiv propriu, medicul care a descris prima data această boală.

! parlamentar are atât valoare adjectivală, cât și substantivală; este masculin cu pluralul parlamentari și femininul paramentară-parlamentare

! parmalâc / parmaclâc (gard, grilaj, balustradă) este învechit și popular, substantiv neutru cu pluralul parmalâcuri/parmaclâcuri

07 feb.

Cine înşală mai mult…?

…ortografia :)

31 ian.

DOOM 2: parenteral – parimie

! parenteral are două variante pentru despărțirea în silabe – pa-ren-te-ral/par-en-te-ral; este adjectiv masculin cu pluralul parenterali și femininul parenterală-parenterale (folosit mai ales în expresia procedeu parenteral – „mod de administrare a medicamentelor pe altă cale decât pe cea digestivă”)

! parestezie („senzație falsă de furnicătură, amorțeală, înțepătură etc. care apare în unele boli ale sistemului nervos”) se desparte pa-res-te-zi-e/par-es-te-zi-e; este substantiv feminin cu genitiv-dativul paresteziei și pluralul parestezii

! pária este substantiv masculin cu pluralul pária; se desparte pá-ri-a

! paricid (crimă, patricid) apare ca substantiv neutru cu pluralul paricide (forma pariciduri, mai veche, a dispărut)

! parimiár rămâne cu o singură formă (paremiár dispare) – carte bisericească în care sunt cuprinse proverbele lui Solomon; este substantiv neutru cu pluralul parimiare. Din aceeași familie lexicală, !parimíe („proverb, maximă, pildă, învățătură; parimiar”) are și el o singură formă (dispare paremíe), substantiv feminin cu genitiv-dativul parimiei și pluralul parimii.

24 ian.

DOOM 2: pară – parental

! pară (flacără) este substantiv feminin cu genitiv-dativul parei; termenul are acum și formă de plural – pare

! Parcă apare ca substantiv propriu feminin, cu genitiv-dativul Parcei și pluralul Parce („trei surori, zeițe ale sorții din mitologia romană, reprezentate sub înfățișarea unor femei bătrâne”)

* parcometru apare ca noutate – „aparat de taxare pentru parcarea autovehiculelor”; este substantiv neutru cu pluralul parcometre

! pardesiu e substantiv neutru cu pluralul pardesie (forma pardesiuri a dispărut)

* parental e adjectiv nou, masculin cu pluralul parentali și femininul parentală-parentale („care se referă la părinți, ereditar”)

© 2019 blog.ro-en.ro