Arhiva categoriei 'Ortografie'

15 aug.

DOOM 2: a se perima – peripiscă

! a se perima trece în clasa reflexivelor; verbul are indicativul prezent se perimează

! a se perinda suferă aceeași schimbare; este acum verb reflexiv cu indicativul prezent se períndă

! perinița este numele unui dans; e substantiv feminin cu genitiv-dativul periniței, iar acum primește și formă de plural – perinițe

* periodic are o valoare nouă; este acum și substantiv neutru, cu pluralul periodice („publicație”)

! peripiscă este un termen învechit venit din rusă, care înseamnă „motiv (de proces), neînțelegere, ceartă”; cuvântul are forme noi pentru genitiv-dativ – peripíștii și pentru plural – peripíști

08 aug.

DOOM 2: pergamut – perifrastic

! pergamut este adjectiv masculin cu pluralul pergamuți și femininul pergamută-pergamute; se folosește în legătură cu un soi de păr și fructele sale galbene, zemoase și parfumate

* periclitate apare ca substantiv nou, feminin, cu genitiv-dativul periclității; vine din verbul a periclita și este echivalent cu „pericol, primejdie”

! peridot este substantiv neutru care are acum și formă de plural – peridote („silicat de magneziu și de fier cristalizat, de culoare verde sau galbenă, cu luciu sticlos; servește ca materie primă în ceramică, pentru produse magnezice refractare”); este sinonim cu olivină

! peridotit – substantiv neutru cu pluralul peridotite – este roca în care predomină peridotul; pierde forma feminină peridotită

! perifrastic (pe-ri-fras-tic) este un termen folosit în lingvistică, adjectiv masculin cu femininul perifrastică și pluralul perifrastici („exprimat prin perifrază”)

01 aug.

DOOM 2: perfect compus – perfuzor

! perfect compus este o structură alcătuită din substantiv neutru și adjectiv, la fel ca și !perfect simplu; anterior, substantivele apăreau în dicționarul ortografic doar cu forma articulată

! perfecție (per-fec-ți-e) se folosește exclusiv în structura la pefecție – locuțiune adverbială

* perfecționist (per-fec-ți-o-nist) apare ca noutate, având atât valoare substantivală, cât și adjectivală; este masculin cu pluralul perfecționiști și femininul perfecționistă-perfecționiste

* performant este și el nou, adjectiv masculin cu pluralul performanți și femininul performantă-performante

* perfuzor e substantiv neutru cu pluralul perfuzoare („instrument folosit pentru perfuzie”)

25 iul.

DOOM 2: percolare – perfectiv

! percolare este substantiv feminin cu genitiv-dativul percolării, care are acum și formă de plural – percolări („extragerea dintr-un minereu a unor metale sau a unor compuși metalici, prin dizolvarea acestora”)

* percuționist (per-cu-ți-o-nist) apare ca noutate, substantiv masculin cu pluralul percuționiști

* perdant („care pierde”) este adjectiv, masculin cu pluralul perdanți și femininul perdantă-perdante

* perestroika (pe-res-troi-ka) vine din rusă; este substantiv feminin cu genitiv-dativul perestroikăi/perestroicii

! perfectiv are valoare adjectivală, masculin cu femininul perfectivă și pluralul perfective (se referă la verbele care elimină durata și desfășurarea, insistând pe începutul și pe sfârșitul acțiunii). Apare ca noutate substantivul neutru *perfectiv – referindu-se la verbele care au acest aspect.

18 iul.

DOOM 2: peplum – a perchiziționa / percheziționa

! peplum își modifică forma – anterior era peplu; este substantiv neutru cu pluralul peplumuri („mantie scurtă fără mâneci, prinsă pe umeri cu o agrafă, purtată peste tunică de către femei în Antichitatea greco-romană”)

! peppermint este un anglicism (er se pronunță ăr); este substantiv neutru cu formă de plural pepperminturi (porții)

! pepsi este substantiv – fie neutru cu pluralul pepsiuri, fie feminin cu pluralul pepsi. Un compus al său este femininul !pepsi-cola, având genitiv-dativul pepsi-colei și pluralul pepsi-cole.

! peracid se desparte pe-ra-cid/per-a-cid; este substantiv masculin cu pluralul peracizi („termen generic dat acizilor care conțin mai mult oxigen decât acidul obișnuit corespunzător”)

! perchiziție / percheziție are două forme corecte; substantivul feminin are genitiv-dativul perchiziției/percheziției și pluralul perchiziții/percheziții. Aceeași modificare fonetică o suferă și verbul corespunzător !a perchiziționa/percheziționa; se desparte per-chi-zi-ți-o-na și are indicativul prezent el perchiziționează/percheziționează.

11 iul.

DOOM 2: pentru ca … să – pepelea

! pentru ca … să apare ca locuțiune conjuncțională (pentru ca el să)

! penultim are acum două despărțiri corecte în silabe – pe-nul-tim/pen-ul-tim; este adjectiv masculin cu pluralul penultimi și femininul penultimă-penultime

! penumbră se desparte pe-num-bră/pen-um-bră; este substantiv feminin cu genitiv-dativul penumbrei și pluralul penumbre

! penúrie / penuríe are două variante accentuale; este substantiv feminin cu genitiv-dativul penúriei/penuríei

! pepelea (poznaș) este un termen popular, substantiv masculin cu genitiv-dativul lui pepelea

© 2019 blog.ro-en.ro