Arhiva categoriei 'Ortografie'

19 sept.

DOOM 2: a perturba – peș

! a perturba rămâne cu o singură formă corectă pentru indicativ prezent – eu perturb, el perturbă (formele perturbez și perturbează nu mai sunt recomandate)

* peruchieră (pe-ru-chi-e-ră) apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul peruchierei și pluralul peruchiere

! peso este hispanism care denumește o „unitate bănească principală în mai multe țări din America Latină”; termenul suferă câteva modificări față de vechea normă – de pildă, forma articulată este pesoul, iar pluralul este peso

* pesticid e înregistrat ca substantiv neutru cu pluralul pesticide

! peș apare ca termen care funcționează în locuțiunea adverbială într-un peș („pe o parte, într-o latură, într-o rână; înclinat, pieziș, oblic”)

12 sept.

DOOM 2: per pedes – persona non grata

* per pedes este locuțiune adverbială venită din latină („pe jos”)

! a se perpeli se folosește cu această formă când este sinonim cu a se agita (pentru celălalt sens, trimite la a pârpăli); trece în clasa reflexivelor, cu indicativul prezent se perpelește, imperfectul se perpelea și conjunctivul prezent să se perpelească

! perplexitate este substantiv feminin cu genitiv-dativul perplexității și pluralul perplexități

* persiflant (per-si-flant) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul persiflanți și femininul persiflantă-persiflante („zeflemitor”)

! persona grata vine din latină, locuțiune substantivală, care se referă la o „persoană agreată de un guvern pe lângă care este acreditată diplomatic”; este un feminin care are la plural forma personae gratae (ae se citește e). Există, de asemenea, !persona non grata, cu pluralul personae non gratae, cu aceeași valoare morfologică și aceeași origine.

29 aug.

DOOM 2: peristil – peroxid

! peristil este substantiv neutru cu pluralul peristiluri („galerie interioară sau exterioară formată dintr-un șir de coloane sau de stâlpi, care mărginește o clădire, o grădină, o sală; ansamblul acestor coloane”); termenul are acum două despărțiri corecte în silabe: pe-ris-til/pe-ri-stil

! perminvar este substantiv neutru („aliaj de nichel și cobalt sau de nichel, cobalt și molibden, cu permeabilitate magnetică mare, folosit în industria electrotehnică”); se desparte în silabe fie per-min-var, fie perm-in-var

* permisiv (tolerant) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul permisivi și femininul permisivă-permisive. Din aceeași familie semantică, este înregistrat și substantivul feminin *permisivitate (toleranță), cu genitiv-dativul permisivității.

! perorație primește mai multe lămuriri și câteva modificări; este substantiv feminin cu două despărțiri în silabe – pe-ro-ra-ți-e/per-o-ra-ți-e, cu genitiv-dativul perorației și pluralul perorații

! peroxid este substantiv masculin cu pluralul peroxizi și două despărțiri în silabe: pe-ro-xid/per-o-xid

22 aug.

DOOM 2: peripter – peristaltism

! periptér („edificiu înconjurat pe toate părțile de o galerie cu coloane”) este substantiv neutru cu pluralul periptere; are acum două despărțiri corecte în silabe – pe-rip-ter/pe-ri-pter

! periscóp („instrument optic care servește la observarea câmpului de operații dintr-o tranșee, dintr-un submarin etc.”) este substantive neutru cu pluralul periscoape; termenul se desparte în silabe pe-ris-cop/pe-ri-scop

! perisferă („înveliș intern al Pământului, care se întinde de la suprafața acestuia până la adâncimea de 1200 km”) este substantiv feminin cu genitiv-dativul perisferei; ca și celelalte compuse cu același element, are acum două despărțiri corecte în silabe: pe-ris-fe-ră/pe-ri-sfe-ră

! perisístolă este substantiv feminin cu genitiv-dativul perisistolei; care acum are și formă de plural – perisistole („interval între sistolă și diastolă”)

! peristaltică apare ca adjectiv cu formă pentru feminin și cu pluralul peristaltice; se desparte pe-ris-tal-ti-că/pe-ri-stal-ti-că și se folosește în structuri de tipul „mișcare peristaltică”, sinonimă cu !peristaltism – substantiv neutru – adică „mișcare de contracție (urmată de o relaxare periodică) a musculaturii stomacului și intestinului, care se propagă sub formă de unde și face ca alimentele să fie împinse de-a lungul tubului digestive”

15 aug.

DOOM 2: a se perima – peripiscă

! a se perima trece în clasa reflexivelor; verbul are indicativul prezent se perimează

! a se perinda suferă aceeași schimbare; este acum verb reflexiv cu indicativul prezent se períndă

! perinița este numele unui dans; e substantiv feminin cu genitiv-dativul periniței, iar acum primește și formă de plural – perinițe

* periodic are o valoare nouă; este acum și substantiv neutru, cu pluralul periodice („publicație”)

! peripiscă este un termen învechit venit din rusă, care înseamnă „motiv (de proces), neînțelegere, ceartă”; cuvântul are forme noi pentru genitiv-dativ – peripíștii și pentru plural – peripíști

08 aug.

DOOM 2: pergamut – perifrastic

! pergamut este adjectiv masculin cu pluralul pergamuți și femininul pergamută-pergamute; se folosește în legătură cu un soi de păr și fructele sale galbene, zemoase și parfumate

* periclitate apare ca substantiv nou, feminin, cu genitiv-dativul periclității; vine din verbul a periclita și este echivalent cu „pericol, primejdie”

! peridot este substantiv neutru care are acum și formă de plural – peridote („silicat de magneziu și de fier cristalizat, de culoare verde sau galbenă, cu luciu sticlos; servește ca materie primă în ceramică, pentru produse magnezice refractare”); este sinonim cu olivină

! peridotit – substantiv neutru cu pluralul peridotite – este roca în care predomină peridotul; pierde forma feminină peridotită

! perifrastic (pe-ri-fras-tic) este un termen folosit în lingvistică, adjectiv masculin cu femininul perifrastică și pluralul perifrastici („exprimat prin perifrază”)

© 2019 blog.ro-en.ro