Arhiva categoriei 'Ortografie'

16 ian.

DOOM 2: pleașcă – pleșcară

! pleașcă (pradă, chilipir) este substantiv feminin menționat și anterior în dicționarul ortografic; acum este precizat registrul în care se folosește (popular, familiar), stabilindu-se, de asemenea, și formele noi pentru genitiv-dativ – pleștii și pentru plural – plești

* plecat apare ca substantiv neutru

* plecate funcționează și în locuțiunea adverbială pe plecate

! plenipotențiar își pierde valoarea substantivală; este acum doar adjectiv masculin cu pluralul plenipotențiari – „(persoană) învestită cu puteri depline în a purta tratative și a încheia acorduri internaționale; plenipotent; ministru plenipotențiar = diplomat cu rang imediat inferior ambasadorului”

* pleșcară este un termen familiar, varianta feminină a mai vechiului pleșcar; are genitiv-dativul pleșcarei și femininul pleșcare („persoană care umblă după chilipiruri; chilipirgiu, pleșcaș”)

09 ian.

DOOM 2: plastic – player

* plastic are o valoare morfologică nouă – este substantiv neutru

* plastician (plas-ti-ci-an) este și el substantiv nou, masculin cu pluralul plasticieni. Din aceeași familie lexicală, apare și femininul *plasticiană, cu genitiv-dativul plasticienei și pluralul plasticiene.

! play-back este un anglicism care se pronunță pléĭbec; este substantiv neutru articulat play-backul, cu pluralul play-backuri

* playboy se pronunță pléĭboĭ; este substantiv masculin care se articulează playboy-ul, la plural având forma playboy (articulat playboy-i)

* player este subsatntiv neutru; se desparte pla-yer, se pronunță pléĭăr și are pluralul playere („aparat pentru redarea înregistrărilor play-back”)

02 ian.

DOOM 2: planetară – planorbis

* planetară apare acum și cu valoare substantivală, feminin cu genitiv-dativul planetarei și pluralul planetare

! planisferă este substantiv feminin cu genitiv-dativul planisferei și pluralul planisferei; are acum două despărțiri corecte în silabe – pla-nis-fe-ră/pla-ni-sfe-ră. Aceeași noutate o prezintă și adjectivul înrudit !planisferic (pla-ni-sfe-ric/pla-nis-fe-ric), masculin cu pluralul planisferici și femininul planisferică-planisferice.

! planitate („proprietate a unor suprafețe de a fi plane, netede; netezime”) apărea anterior cu forma planeitate (care nu se mai regăsește în norma actuală); este substantiv feminin cu genitiv-dativul planității

* planning este un anglicism, care păstrează pronunția din limba de origine – plening; este substantiv neutru cu articularea planningul

! planorbis este numele unui „melc de apă dulce cu cochilia spiralată într-un singur plan”; este substantiv masculin și are două despărțiri corecte în silabe pla-nor-bis/plan-or-bis

26 dec.

DOOM 2: placebo – planctont

* placebo este substantiv neutru, articulat placeboul – „medicament (sau preparat) inactiv prescris fie pentru a-i face plăcere pacientului, fie în scopuri experimentale, pentru a studia efectele farmaceutice ale medicamentului și reacțiile psihice ale pacientului”

! placodont („ordin de reptile marine fosile cu maxilarele și cu bolta palatului căptușite cu dinți groși în formă de plăci”) este un substantiv masculin cu pluralul placodonți; acceptă acum două despărțiri corecte în silabe – pla-co-dont/plac-o-dont

! plagiostom are și el două forme corecte de despărțire – pla-gi-os-tom/pla-gi-o-stom; este substantiv masculin cu pluralul plagiostomi („ordin de pești cu schelet cartilaginos, cu orificiile branhiilor deschise direct la exterior”)

! plaiváz este un echivalent, în limbaj popular și familiar, pentru „creion, condei”; este substantiv neutru cu pluralul plaivaze

! planctónt se desparte planc-tont și este substantiv netru cu pluralul planctonte „(micro)organisme din compunerea planctonului”

19 dec.

DOOM 2: pițigoi-codat – pizzerie

! pițigoi-codat este numele unei păsări, substantiv masculin cu pluralul pițigoi-codați. Substantivul !pițigoi-pungaș face parte din aceeași categorie – este masculin cu pluralul pițigoi-pungași.

! pițîmpărătuș este înregistrat ca regionalism (sinonim cu pitulice, pițigoi, scatiu, dar și cu ochiul-boiului) care are două despărțiri corecte în silabe – pi-țîm-pă-ră-tuș/piț-îm-pă-ră-tuș; este substantiv masculin cu pluralul pițîmpărătuși

! piuneză / pioneză sunt două forme corecte ale aceluiași cuvânt (ambele și despart și se pronunță cu diftong în prima silabă – pĭu/pĭo); este substantiv feminin cu genitiv-dativul piunezei/pionezei și pluralul piuneze/pioneze

! pizmătáreț este învechit și regional, adjectiv masculin cu pluralul pizmătareți și femininul pizmătareță-pizmătarețe. Varianta !pizmătăréț apare separat (deși dicționarul ortografic vechi le dădea împreună); este rar folosit, adjectiv masculin cu pluralul pizmătăreți și femininul pizmătăreață-pizmătărețe (pizmaș, invidios).

! pizza / pizză (zz pronunțat ț) are două forme acceptate acum; este substantiv feminin cu genitiv-dativul pizzei și pluralul pizze. Tot astfel, se menționează !pizzerie, substantiv feminin cu genitiv-dativul pizzeriei și pluralul pizzerii.

12 dec.

DOOM 2: pita-vacii – a pitula

! pita-vacii este numele unei plante, substantiv feminin cu genitiv-dativul pitei-vacii

! pitchpine este un anglicism (păstrează pronunția pičpaĭn) care denumește un „arbore exotic din familia coniferelor, cu lemnul dur, de culoare galbenă cu vine roșiatice, folosit la confecționarea mobilelor de lux, precum și la construcția unor nave”; este substantiv masculin și se desparte pitch-pine

! pitecantrop este substantiv masculin cu pluralul pitencantropi; are două variante corecte pentru despărțirea în silabe acum: pi-te-can-trop / pi-tec-an-trop

! pítice (cu accept pe prima silabă) este adjectiv feminin plural folosit în structura jocuri pítice („jocuri care aveau loc din patru în patru ani, la Delfi, în Grecia antică, în cinstea zeului Apolo, și care constau din concursuri literare, întreceri atletice și de gimnastică etc.”)

! a pitula este sinonim cu a piti; este un termen popular și păstrează o singură formă – pitulează (anterior se folosea în paralel cu a tupila)

© 2020 blog.ro-en.ro