Arhiva categoriei 'Ortografie'

20 Apr

DOOM 2: neanalizabil – neașteptate

* neanalizabil (ne-a-na-li-za-bil) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neanalizabili și femininul neanalizabilă-neanalizabile

* neapărat (ne-a-pă-rat) este un adverb

* nearanjat (ne-a-ran-jat) este adjectiv masculin cu pluralul nearanjați și femininul nearanjată-nearanjate

* neasimilabil (ne-a-si-mi-la-bil) este și el adjectiv, masculin cu pluralul neasimilabili și femininul neasimilabilă-neasimilabile. Din aceeași familie lexicală, apare și *neasimilat (ne-a-si-mi-lat), adjectiv masculin cu pluralul neasimilați și femininul neasimilată-neasimilate.

! neașteptate funcționează în structuri precum pe neașteptate – locuțiune adverbială

20 Apr

Învăţaţi din greşeli

Altfel s-ar putea să le repetaţi la TV :)

13 Apr

DOOM 2: nea – neafiliat

! nea poate fi și substantiv masculin, care anterior trimitea la nene; acum se precizează că se folosește urmat de prenume masculin sau nume de familie, în registru familiar și popular, având genitiv-dativul lui nea (lui nea Nelu/Popescu)

* neacademic este menționat ca noutate; se desparte ne-a-ca-de-mic și este adjectiv masculin cu pluralul neacademici și femininul neacademică-neacademice

* neadecvat (ne-a-dec-vat) este adjectiv masculin cu pluralul neadecvați și femininul neadecvată-neadecvate

* neaderent are și el cam aceleași probleme – se desparte ne-a-de-rent și are pluralul neaderenți, cu femininul neaderentă-neaderente. Din aceeași familie lexicală, este menționat și substantivul feminin *neaderență (ne-a-de-ren-ță) cu pluralul neaderențe și genitiv-dativul neaderenței.

* neafiliat se desparte ne-a-fi-li-at; este adjectiv masculin cu pluralul neafiliați și femininul neafiliată-neafiliate

13 Apr

Oaie întreagă

Gaura e în ortografie :)

11 Apr

vicious, viscous

Adjectivul „vicious” nu ridică mari probleme. Evident, înseamnă „vicios” (şi alte variaţiuni pe această temă).

Nici adjectivul „viscous” n-ar trebui să ridice vreo problemă. Înseamnă „vâscos”, iar sensul e clar pentru mai toată lumea.

Problema apare când unii dintre cei care vorbesc nativ engleza trebuie să scrie „viscous„. În română, litera „c” are o pronunţie clară; în engleză, mai puţin. Sunt oameni pentru care combinaţia „sc” reprezintă o provocare. Şi încercând să o scoată la capăt, ajung să scrie „vicious„, producând un efect comic.

06 Apr

DOOM 2: năpastă – a năzări

! năpastă este substantiv feminin care are acum o singură formă de genitiv-dativ – năpastei și una singură pentru plural – năpaste (mai vechiul năpăști dispare)

! a se năpusti trece în clasa reflexivelor; verbul are indicativul prezent el se năpustește; imperfectul el se năpustea și conjunctivul el să se năpustească

! nărtilă este un regionalism („nume dat unei persoane cu nasul mare”), substantiv masculin cu genitiv-dativul lui nărtilă. Din aceeași sferă semnatică, suferă modificări similare și !năsăilă, substantiv masculin cu genitiv-dativul lui năsăilă. Tot astfel, !năsoi are acum și valoare de apelativ, masculin și el, cu genitiv-dativul lui năsoi.

! nătărăíe („nesocotință, nechibzuință, prostie, nerozie”) este învechit și regional, dar îl înlocuiește definitiv pe nătăraie; este substantiv feminin cu genitiv-dativul nătărăíei și pluralul nătărăíi (fapte)

! a năzări este verb din registrul popular și familiar, care păstrează câte o singură formă pentru indicativ prezent – năzare (dispare năzărește) și pentru conjunctivul prezent – să năzară (dispare să năzărească)

© 2017 blog.ro-en.ro