Arhiva categoriei 'Ortografie'

21 Sep

DOOM 2: nereuşită – nescriptic

* nereușită cu valoare substantivală este o noutate; femininul este sinonim cu eșec și are genitiv-dativul nereușitei și pluralul nereușite

* nesatisfăcător apare ca noutate și el, adjectiv masculin cu pluralul nesatisfăcători și femininul nesatisfăcătoare-nesatisfăcătoare

! nescafe este substantiv neutru, ca și până acum, dar primește câteva precizări suplimentare; se articulează nescafeul și are formă de plural – nescafeuri (porții, sorturi)

! neschimbat păstrează aceleași forme (adjectiv masculin cu pluralul neschimbați și femininul neschimbată-neschimbate), dar are acum două modalități corecte de despărțire în silabe: nes-chim-bat/ne-schim-bat. Aceleași probleme se identifică și la adjectivul !neschimbător, din aceeași familie lexicală.

! nescriptic e adjectiv masculin cu pluralul nescriptici și femininul nescriptică-nescriptice; termenul funcționează, însă, doar în sintagma fond nescriptic (destinat pentru plata personalului angajat în afara schemei)

14 Sep

DOOM 2: nerăsuflate – nerespectuos

! nerăsuflate funcționează doar în locuțiunea adverbială pe nerăsuflate (ră-su-fla-te)

* nerealist (ne-re-a-list) apare ca adjectiv masculin cu pluralul nerealiști și femininul nerealistă-nerealiste

* nereceptiv e adjectiv masculin cu pluralul nereceptivi și femininul nereceptivă-nereceptive

* nerecuperabil este și el adjectiv masculin cu pluralul nerecuperabil și femininul nerecuperabilă-nerecuperabile

* nerespectuos se desparte ne-res-pec-tu-os și este adjectiv masculin cu pluralul nerespectuoși și femininul nerespectuoasă-nerespectuoase

07 Sep

DOOM 2: nepregătite – nerațional

* nepregătite apare în structura pe nepregătite (locuțiune adverbială)

* neprofesionist (ne-pro-fe-si-o-nist) este adjectiv nou, masculin cu pluralul neprofesioniști și femininul neprofesionistă-neprofesioniste

* nepusă masă (familiar, popular) funcționează în structuri precum pe nepusă masă sau cu nepusă masă – locuțiuni adjectivale sau adverbiale

* nerambursabil este adjectiv cu pluralul nerambursabili și femininul nerambursabilă-nerambursabile

* nerațional (ne-ra-ți-o-nal) apare, de asemenea, ca adjectiv nou, masculin cu pluralul neraționali și femininul nerațională-neraționale

24 Aug

DOOM 2: neocupat – neopozabil

* neocupat (ne-o-cu-pat) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neocupați și femininul neocupată-neocupate

* neodarwinism este substantiv neutru („teorie în biologie care considera drept factori fundamentali ai evoluției mutațiilor, migrațiile populațiilor, procesele genetice întâmplătoare și selecția naturală”). Din aceeași familie lexicală, apare și *neodarwinist, termen ce are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul neodarwiniști și femininul neodarwinistă-neodarwiniste.

! neogrec (ne-o-grec) nu mai trimite, simplist, la grec, ci este menționat ca adjectiv de sine stătător, masculin cu pluralul neogreci și femininul neogreacă (fără plural feminin precizat)

* neoliberal are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul neoliberali și femininul neoliberală-neoliberale

* neopozabil (ne-o-po-za-bil) este adjectiv nou, masculin cu pluralul neopozabili și femininul neopozabilă-neopozabile

17 Aug

DOOM 2: neobaroc – neocortex

* neobaroc (ne-o-ba-roc) are două articole dedicate, întrucât are două valori morfologice distincte. Primul sens este unul adjectival, masculin neobaroci și femininul neobarocă-neobaroce. Cea de-a doua valoare este cea substantivală – este neutru, fără a i se indica forma de plural („curent și stil artistic bombastic care încearcă să reînvie barocul”).

* neobedient (ne-o-be-di-ent) apare ca adjectiv masculin cu pluralul neobedienți și femininul neobedientă-neobediente

* neobligatoriu (ne-o-bli-ga-to-riu) este, și el, adjectiv masculin cu femininul neobligatorie și pluralul comun neobligatorii

* neocomunism (ne-o-co-mu-nism) apare ca substantiv neutru. Din aceeași familie lexicală, este introdus și *neocomunist – cu valoare adjectivală și substantivală, masculin cu pluralul neocomuniști și femininul neocomunistă-neocomuniste.

! neocortex (ne-o-cor-tex) este substantiv neutru cu pluralul neocortexuri

17 Aug

Hotel primitor

Nu sunt aşi la ortografie :))

© 2017 blog.ro-en.ro