Arhiva categoriei 'Ortografie'

23 Feb

DOOM 2: mustelidă – muțire

! mustelídă este substantiv feminin, cu genitiv-dativul mustelídei și pluralul mustelíde (familie de mamifere carnivore mici și mijlocii, cu corpul suplu, coada lungă și cu picioarele mici, a căror blană, la unele specii, este prețioasă; reprezentanți – bursucul, vidra, nevăstuica, hermina etc.)

* mutatis mutandis este locuțiune adverbială – „schimbând ceea ce este de schimbat” (expresie din latină)

! mutón este substantiv neutru când înseamnă „blană”, iar acum nu mai are formă de plural

! mutulícă este un termen familiar, substantiv masculin sau feminin cu genitiv-dativul lui mutulícă și pluralul mutulíci

! muțíre apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul muțírii și pluralul muțíri

16 Feb

DOOM 2: muscat – musonic

* muscat, substantiv neutru, are acum drept de existență, într-un articol independent de cel în care este menționată valoarea adjectivală

! muschetar / mușchetar are acum două variante corecte, fiind substantiv masculin cu pluralul muschetari/mușchetari

! musical (spectacol) este un anglicism pe care îl pronunțăm mĭuzicăl, substantiv neutru cu pluralul musicaluri. Din aceeași familie lexicală, găsim și !music-hall (local), care se pronunță mĭuzic-hol, substantiv neutru cu pluralul music-halluri.

* müsli vine din germană, substantiv neutru plural

* musonic e adjectiv, masculin cu pluralul musonici și femininul musonică-musonice

09 Feb

DOOM 2: mundan – a murmui

* mundan este un termen livresc, sinonim al lui lumesc; apare ca adjectiv nou, masculin cu pluralul mundani și femininul mundană-mundane

! muntean are, acum, atât valoare adjectivală, cât și valoare substantivală; masculinul are pluralul munteni și femininul munteană-muntene. Din aceeași familie lexicală, apare și !munteneasca este numele unui dans, substantiv feminin cu genitiv-dativul munteneștii. Verbul !a se munteniza trece în clasa reflexivelor – are indicativul se muntenizează.

* muralist este substantiv masculin cu pluralul muraliști. Există, de asemenea, și corespondentul feminin al acestui termen – *muralistă, substantiv cu genitiv-dativul muralistei și pluralul muraliste.

! murgulețul este numele unui dans, fiind acum substantiv neutru (în loc de masculinul mai vechi); forma nearticulată este murguleț

! a murmui este un termen din fondul vechi, sinonim cu a murmura; verbul are acum două forme pentru indicativul prezent murmuie/murmuiește și pentru conjunctiv prezent – să murmuie/să murmuiască

02 Feb

DOOM 2: mulțumit – muncire

* mulțumit apare ca adjectiv, masculin cu pluralul mulțumiți și femininul mulțumită-mulțumite

! muma-pădurii / mama-pădurii (plantă, boală, femeie urâtă și rea) este substantiv feminin cu genitiv-dativul mumei-pădurii/mamei-pădurii. Există și un corespondent propriu !Muma-Pădurii/Mama-Pădurii, un personaj de basm, substantiv propriu cu genitiv-dativul Mumei-Pădurii/Mamei-Pădurii.

! mumbaia este un termen învechit, substantiv feminin; se articulează mumbaiaua, are genitiv-dativul mumbaielii și pluralul mumbaieli („cumpărare de grâne și oi” – din turcă)

! mumificație se folosește mai rar (este un sinonim al lui mumificare); este substantiv feminin cu genitiv-dativul mumificației și pluralul mumificații

! muncire este termen învechit și popular, substantiv feminin cu genitiv-dativul muncirii și pluralul munciri

26 Ian

DOOM 2: multimedia – mulţi

* multimedia (mul-ti-me-di-a) este consemnat ca adjectiv invariabil

* multipartid este adjectiv care funcționează în structura sistem multipartid, masculin pentru singular și plural multipartide. Din aceeași familie lexicală, apare *multipartidism, substantiv neutru.

* multipartit (cu mai multe părți), adjectiv masculin cu pluralul multipartiți și femininul multipartită-multipartite

! multipol este substantiv masculin care are, acum, și formă de plural – multipoli

* mulți este pronume nehotărât, masculin cu femininul multe și genitiv-dativul multora

19 Ian

DOOM 2: multianual – multifuncţionalitate

* multianual se desparte mul-ti-a-nu-al și este adjectiv masculin cu pluralul multianuali și femininul multianuală-multianuale

* multicultural („despre regiuni care au mai multe culturi”) este adjectiv nou, masculin cu pluralul multiculturali și femininul multiculturală-multiculturale. Din aceeași familie lexicală, este introdus și *multiculturalism (substantiv neutru), dar și *multiculturalitate – feminin cu genitiv-dativul multiculturalității.

* multidimensional se desparte mul-ti-di-men-si-o-nal și are valoare adjectivală – masculin cu pluralul multidimensionali și femininul multidimensională-multidimensionale. De asemenea, apare *multidimensionalitate – substantiv feminin cu genitiv-dativul multidimensionalității.

* multidisciplinar e adjectiv masculin cu pluralul multidisciplinari și femininul multidisciplinară-multidisciplinare, iar substantivul corespunzător este femininul *multidisciplinaritate, cu genitiv-dativul multidisciplinarității.

* multifuncțional (mul-ti-func-ți-o-nal) încheie seria, adjectiv masculin cu pluralul multifuncționali și femininul multifuncțională-multifuncționale, corespondentul substantival fiind *multifuncționalitate, feminin cu genitiv-dativul multifuncționalității.

© 2017 blog.ro-en.ro