Arhiva categoriei 'Ortografie'

21 iun.

DOOM 2: opiaceu – oprobriu

! opiaceu se desparte o-pi-a-ceu este adjectiv masculin și feminin cu pluralul opiacee („care conține sau provine din opiu”)

! oportunitate („caracterul a ceea ce e oportun”) este substantiv feminin cu genitiv-dativul oportunității; termenul mai poate să însemne, de asemenea, „situație prielnică, ocazie”, moment în care are și formă de plural – oportunități

! opozant are dedicat un singur articol, care ia în discuție atât valoarea adjectivală, cât și valoarea substantivală; este masculin cu pluralul opozanți și femininul opozantă-opozante

* oprimant („care oprimă”) este înregistrat ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul oprimanți și femininul oprimantă-oprimante

! oprobriu este un termen livresc („dispreț, dezaprobare prin care societatea condamnă fapte socotite nedemne sau oameni care săvârșesc astfel de fapte”), substantiv neutru care primește acum și formă de plural – oprobrii

14 iun.

DOOM 2: ontogenistă – open

* ontogenistă este substantiv feminin, corespondentul lui ontogenist, masculin mai vechi; termenii se referă la „specialiștii în probleme de ontogenie” (știință sinonimă cu ontogeneza: „dezvoltare individuală a organismelor vegetale și animale, care cuprinde toate transformările organismului de la stadiul de embrion până la sfârșitul existenței lui”)

* ONU / O.N.U. este substantiv propriu neutru (Organizația Națiunilor Unite)

! oosferă are acum două variante pentru despărțirea corectă în silabe: o-os-fe-ră/o-o-sfe-ră; este substantiv feminin cu genitiv-dativul oosferei și pluralul oosfere („celulă reproducătoare femelă a plantelor care, în urma fecundației, devine oul plantei”)

! oospor se desparte fie o-os-por, fie o-o-spor; este substantiv neutru cu pluralul oospori („oul critogamelor, format din oogon după fecundație”)

* open se pronunță ca în engleză (de unde și vine) – opăn, având două valori diferite: adjectiv invariabil și substantiv neutru cu pluralul openuri

07 iun.

DOOM 2: one-man show – onomastică

* one-man show vine din engleză, de unde păstrează și pronunția – ŭanmenșoŭ, substantiv neutru cu articularea one-man show-ul și pluralul one-man show-uri

* ONG se citește oenge și este substantiv neutru articulat ONG-ul, cu pluralul ONG-uri

! oníx (mineral) este substantiv neutru și păstrează o singură variantă accentuală (dispare ónix)

* on-line/online este un anglicism cu două variante grafice corecte, dar cu o singură pronunție – onlaĭn; este locuțiune adjectivală sau adverbială

! onomastică e substantiv feminin cu genitiv-dativul onomasticii și pluralul onomastici; termenul are, prin urmare, articol diferit în DOOM2, pentru că se diferențiază de adjectivul cu femininul plural – onomastice

31 mai

DOOM 2: om-sandvici/om-sendviş – a onănăi

* om-sandvici/om-sendviș este substantiv masculin nou, cu pluralul oameni-sandvici/oameni-sendviș

! omucid funcționează în registrul arhaic și are două valori: substantiv masculin cu pluralul omucizi (ucigași) și substantiv neutru cu pluralul omuciduri (asasinate); cuvintele au și două variante corecte pentru despărțirea în silabe: o-mu-cid/om-u-cid. Din aceeași familie lexicală, este menționat și substantivul feminin !omucidere – construit după modelul conversiunilor din infinitivul lung al verbului (pentru acesta nu există verb corespunzător); are genitiv-dativul omuciderii și pluralul omucideri.

! omucigaș este substantiv masculin cu pluralul omucigași. Are un echivalent feminin, !omucigașă cu genitiv-dativul omucigașei și pluralul omucigașe, ambii termeni având ca modificare aceeași acceptare a dublei silabații.

* onanistă apare ca noutate (corespondent al lui onanist), substantiv feminin cu genitiv-dativul onanistei și pluralul onaniste

! a onănăi e regionalism (sinonim cu a fonfăi, a fârnâi), verb rămas cu o singură formă pentru fiecare mod timp: indicativul prezent eu onănăi (nu onănăiesc, așa cum se folosea anterior), tu onănăi, el onănăie (dispare forma paralelă onănăiește), imperfect el onănăia, conjunctiv prezent el să onănăie

24 mai

DOOM 2: omicron – om-orchestră

* omicron este a cincisprezecea literă a alfabetului grecesc, corespunzând sunetului o; este substantiv masculin cu pluralul omicron

! omniscient are două variante pentru despărțirea în silabe – om-nis-ci-ent/om-ni-sci-ent; este adjectiv masculin cu pluralul omniscienți și femininul omniscientă-omnisciente. Din aceeași familie lexicală, !omnisciență este substantiv feminin cu genitiv-dativul omniscienței; acceptă, de asemenea, două despărțiri corecte în silabe.

! omolog are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul omologi și femoninul cu două forme: omoloagă/omologă-omoloage/omologe

! omonim are două articole diferite, unul pentru valoarea adjectivală (masculin cu pluralul omonimi și femininul omonimă-omonime), iar altul pentru cea substantivală (neutru cu pluralul omonime); pentru ambele variante sunt acum valabile două despărțiri în silabe: o-mo-nim/om-o-nim. Substantivul !omonimie este feminin cu genitiv-dativul omonimiei și pluralul omonimii; pentru silabație se aplică aceleași reguli.

* om-orchestră este substantiv masculin cu pluralul oameni-orchestră

17 mai

DOOM 2: olog – omerta

! olog comasează într-un singur articol cele două valori ale sale – substantivală și adjectivală; este masculin cu pluralul ologi și femininul oloagă-oloage

* omanez (referitor la Oman) are, de asemenea, valoare de substantiv sau de adjectiv – masculin cu pluralul omanezi și femininul omaneză-omaneze

* ombudsman apare ca noutate, venit din engleză – „specialist care asigură asistența (juridică, economică) unei instituții, unei societăți etc. (pentru rezolvarea unor litigii); instituția Avocatului Poporului în Uniunea Europeană”; se desparte om-buds-man și este substantiv masculin cu pluralul ombudsmani

! omeoză (o-me-o-ză) este substantiv feminin cu genitiv-dativul omeozei și primește acum și formă de plural – omeoze; termenul se folosește în analiza literară, fiind o figură de stil care constă în folosirea unui verb în virtutea unei asemănări între fenomene: „sub privirile noastre se deschide o vale adâncă”

* omertà vine din italiană și este substantiv feminin – „lege a tăcerii impusă în organizațiile de tip mafiot”

© 2018 blog.ro-en.ro