Arhiva categoriei 'Ortografie'

06 dec.

DOOM 2: pantoful-doamnei – papá

! pantoful-doamnei este numele unei plante, substantiv masculin articulat

! pantoptoză este un substantiv feminin („cădere generală a organelor, datorită unei slăbiri bruște”) cu genitiv-dativul pantoptozei și are două forme corecte pentru despărțirea în silabe: pan-top-to-ză/pan-to-pto-ză

! pantúm este substantiv neutru cu pluralul pantúmuri/pantúme („specie fixă a poeziei lirice, în care al doilea și al patrulea vers dintr-un catren formează primul și al treilea vers din catrenul următor”)

! panunional se desparte pa-nu-ni-o-nal/pan-u-ni-o-nal și este adjectiv masculin cu pluralul panunionali și femininul panunională-panunionale

! papá este un franțuzism, substantiv masculin cu genitiv-dativul lui papá

06 dec.

Coca-Cora

Sună mai feminin :)

29 nov.

DOOM 2: panoptic/panopticum – Pantocrator

! panoptic / panopticum este substantiv neutru cu două forme corecte, două despărțiri în silabe pentru fiecare – pa-nop-tic/pan-op-tic și două forme de plural panoptice/panopticumuri; termenul este un sinonim al lui panoramă

* a panorama apare ca noutate, verb cu indicativul prezent panoramează

! panoramă este substantiv feminin cu genitiv-dativul panoramei și femininul panorame. Din aceeași familie lexicală, este menționat adjectivul !panoramic, masculin cu pluralul panoramici și femininul panoramică-panoramice.

! panortodox se desparte pa-nor-to-dox/pan-or-to-dox; este adjectiv masculin cu pluralul panortodocși și femininul panortodoxă-panortodoxe („care privește toate bisericile ortodoxe; al întregii ortodoxii”)

* Pantocrator – nume dat lui Isus Hristos, ca împărat al lumii; este substantiv propriu masculin

22 nov.

DOOM 2: pangermanic – panoftalmie

* pangermanic apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul pangermanici; femininul pangermanică-pangermanice; termenul se referă la „adepți ai pangermanismului” („mișcare politică și culturală preconizând unirea tuturor popoarelor germanice într-un singur stat, apărută în sec. XIX”)

* a panica este un verb nou, se pare; se folosește rar și are indicativul prezent panichează; nu are valoare reflexivă. Din aceeași familie lexicală, este menționat termenul familiar *panicos, cu valoare adjectivală sau substantivală – masculin cu pluralul panicoși și femininul panicoasă-panicoase.

* panislamic se desparte pa-nis-la-mic/pa-nis-la-mic și este adjectiv masculin cu pluralul panislamici și femininul panislamică-panislamice; înseamnă „referitor la panislamism”. Acesta din urmă – !panislamism („mișcare politică având ca scop unirea tuturor popoarelor islamice, pentru apărarea credinței și consolidarea opoziției față de expansiunea culturală și politică occidentală”) este substantiv neutru și primește și el două despărțiri corecte în silabe – pa-nis-la-mism/pan-is-la-mism.

! panmieloftizie are două variante pentru despărțirea în silabe: pan-mi-e-lof-ti-zi-e/pan-mi-e-lo-fti-zi-e; vechea normă trimitea la ftizie, dar astăzi termenul are propriul articol de dicționar; este substantiv feminin cu genitiv-dativul panmieloftiziei („boală a măduvei osoase caracterizată prin scăderea până la dispariție a celulelor care fabrică elementele celulare ale sângelui”)

! panoftalmie se desparte pa-nof-tal-mi-e/pan-of-tal-mi-e; este substantiv feminin cu genitiv-dativul panoftalmiei și pluralul panoftalmii („infecție supurativă acută care cuprinde în întregime ochiul”)

15 nov.

DOOM 2: panegiristă – pangeneză

* panegiristă se folosește rar; este substantiv feminin cu genitiv-dativul panegiristei și pluralul panegiriste („persoană care scrie sau ține un panegiric; care aduce cuiva laude exagerate”)

! panelenic este adjectiv, masculin cu pluralul panelenici și femininul panelenică-panelenice; acceptă acum două despărțiri în silabe – pa-ne-le-nic/pan-e-le-nic. Din aceeași familie lexicală, apare ca noutate substantivul neutru *panelenism („mișcare naționalistă care, în sec. XIX, a militat pentru unirea tuturor populațiilor elenice într-un singur stat”); despărțirea în silabe se face în același fel.

* paneuropean se desparte pa-ne-u-ro-pean/pan-e-u-ro-pean; este adjectiv masculin cu pluralul paneuropeni și femininul paneuropeană-paneuropene

* Panevghenia Sa și *Panevghenia Ta funcționează în registrul arhaic; sunt grecisme, locuțiuni prononimale cu formă și pentru genitiv-dativ („termen reverențios de adresare către un boier”)

*pangeneză apare ca noutate („teorie evoluționistă care susține transmiterea, prin ereditate, a tuturor însușirilor dobândite”); este substantiv feminin cu genitiv-dativul pangenezei

08 nov.

DOOM 2: pana-zburătorului – pandoră

! pana-zburătorului este numele unei plante, substantiv feminin cu genitiv-dativul penei-zburătorului

* panda apre ca noutate, substantiv masculin cu pluralul panda

! pandișpan este subtantiv neutru cu pluralul pandișpane

* Pandora este personaj mitologic – substantiv propriu feminin cu genitiv-dativul Pandorei

* pandoră este nou, substantiv feminin ce denumește un instrument muzical; are genitiv-dativul pandorei și pluralul pandore

© 2018 blog.ro-en.ro