Arhiva categoriei 'Ortografie'

23 Noi

DOOM 2: nicio – nici una

nicio este înregistrat ca adjectiv pronominal care trimite la !niciun; acesta se desparte ni-ciun/nici-un și are genitiv-dativul articulat în două moduri diferite – níciunui/niciúnui sau níciunei/niciúnei

* nici o ortografiat astfel poate fi adverb + articol, în structuri de tipul nu e proastă și nu e nici o persoană incultă sau *nici o poate fi conjuncție + numeral: n-am nici o soră, nici mai multe. Aceleași observații sunt valabile pentru noile structuri *nici un (conjuncție+numeral) și *nici un (adverb+articol)

! niciodată (în niciun moment) este adverb și se desparte ni-cio-da-tă/nici-o-da-tă. Dacă apare ortografiat !nici odată (nici cândva) este conjuncție + adverb, în structuri de tipul nu l-am crezut nici odată, nu-l cred nici astăzi

! niciodinioară este sinonim cu niciodată, adverb învechit care se desparte ni-cio-di-ni-oa-ră/nici-o-di-ni-oa-ră. Când se ortografiază !nici odinioáră (o-di-ni-oa-ră) este alcătuit din conjuncție + adverb – nu m-a ascultat nici odinioară, nu mă ascultă nici astăzi.

* nici una/unu este conjuncție+numeral (nici una/unu, nici mai multe). Cu o modificare pe forma de masculin, *nici una/unul, structura este alcătuită din conjuncție+pronume, adică nici una/unul, nici alta/altul

16 Noi

DOOM 2: ni – nici cum

! ni apare cu valoare de interjecție (cea de conjuncție nu mai este menționată)

* Niagara (Ni-a-ga-ra) este numele unui fluviu, substantiv propriu feminin, cu genitiv-dativul Niagarei

! nicaraguan și-a schimbat depărțirea în silabe – ni-ca-ra-gu-an; are atât valoare substantivală, cât și adjectivală, masculin cu pluralul nicaraguani și femininul nicaraguană-nicaraguane

! nichelaj rămâne substantiv neutru, dar își schimbă forma de plural – nichelaje

! nici cum este alcătuit din conjuncție + adverb (anterior, și primul cuvânt era tot adverb); funcționează în construcții de tipul nici cum am spus eu, nici cum ai spus tu

13 Noi

a tehnoredacta

Verbul a tehnoredacta este destul de nou, dat fiind că a ieșit din sfera profesională, putându-se folosi și în cazul lucrului pe computerul personal. S-a format prin compunere, din elementul tehno– care înseamnă „tehnic; în legătură cu tehnica”, venit din limba franceză – techno-, și verbul a redacta – neologism, la rândul lui.

Explicația este, prin urmare, una singură și foarte simplă, utilizarea verbului fiind banală, în ciuda faptului că presupune extrem de multă muncă. Înseamnă „a pregăti din punct de vedere tehnic și grafic un manuscris înainte de trimiterea lui la tipar”.

Continuare »

09 Noi

DOOM 2: nevralgic – nezdruncinat

! nevralgic își modifică despărțirea în silabe – ne-vral-gic; este adjectiv masculin cu pluralul nevralgici și femininul nevralgică-nevralgice. La fel se întâmplă și cu !nevralgie (ne-vral-gi-e), substantiv feminin din aceeași familie lexicală, care are genitiv-dativul nevralgiei și pluralul nevralgii.

! nevropter are două despărțiri corecte în silabe – ne-vrop-ter/ne-vro-pter; este substantiv neutru cu pluralul nevroptere („ordin de insecte cu aripile membranoase, străbătute de o rețea deasă de nervuri”, din care face parte libelula)

* Newton (nume de persoană) apare ca noutate venită din limba engleză, substantiv propriu care se pronunță nĭúton

* New York vine și el din engleză; se pronunță nĭuĭórc și este substantiv propriu neutru cu articularea New Yorkul

! nezdruncinat se desparte nez-drun-ci-nat/ne-zdrun-ci-nat; este adjectiv masculin cu pluralul nezdruncinați și femininul nezdruncinată-nezdruncinate

02 Noi

DOOM 2: nevăzător – nevoit

* nevăzător apare ca noutate, având atât valoare adjectivală, cât și substantivală; este masculin cu pluralul nevăzători și femininul nevăzătoare-nevăzătoare

! nevăzute, care funcționează exclusiv în locuțiunea adverbială pe nevăzute, are acum un articol separat de cel al adjectivului nevăzut

* neviabil (ne-vi-a-bil) este nou, adjectiv masculin cu pluralul neviabili și femininul neviabilă-neviabile

! a se nevoi trece în clasa reflexivelor; este învechit și popular, având indicativul prezent el se nevoiește, imperfectul el se nevoia și conjunctivul să se nevoiască. Din aceeași familie lexicală, !nevoiaș primește acum și valoare substantivală, pe lângă cea adjectivală mai veche – masculin cu pluralul nevoiași și femininul nevoiașă-nevoiașe.

* nevoit (obligat) este un adjectiv nou, masculin cu pluralul nevoiți și femininul nevoită-nevoite

02 Noi

Accesul interzis

Câtă diferenţă face o literă :))

© 2017 blog.ro-en.ro