Arhiva categoriei 'Ortografie'

18 apr.

DOOM 2: păi – pământean

! păi pare a se fi stabilizat cu valoare de interjecție; celelalte dicționare îi menționează doar valoarea adverbială (subliniind și folosirea acestuia cu valoare interjecțională)

! pălămidă-de-baltă este numele unui pește; e substantiv feminin cu genitiv-dativul pălămidei-de-baltă și pluralul pălămide-de-baltă

! pălăria-șarpelui este o ciupercă – substantiv feminin cu genitiv-dativul pălăriei-șarpelui

! pălincuță este un regionalism, substantiv feminin cu genitiv-dativul pălincuței și pluralul pălincuțe

* Pământ (planetă) apare ca substantiv propriu neutru. Din familia lui lexicală, !pământean are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul pământeni și femininul pământeană-pământene.

11 apr.

DOOM 2: Patruzeci de Sfinţi – păduchele-calului

! Patruzeci de Sfinți (sărbătoare) este un substantiv propriu masculin

! patvagon este menționat acum ca învechit, substantiv neutru cu pluralul patvagoane (vagon de bagaje)

* Pazvante apare ca substantiv propriu masculin; termenul poate fi auzit în sintagme de tipul „(de) pe vremea lui Pazvante”, adică (de) demult, din vechime. Din aceeași familie lexicală, este înregistrat !pazvantlâu (paz-van-tlâu/paz-vant-lâu), substantiv masculin cu pluralul pazvantlâi (ostaș din trupele rebele ale lui Pazvantoglu/Pazvante; hoț, tâlhar, pungaș); în același fel și cu aproximativ același sens, este precizat și !pazvantoglu.

! păcătos are acum atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul păcătoși și femininul păcătoasă-păcătoase. Unul dintre verbele acestei familii lexicale este !a se păcătoși, care trece în clasa reflexivelor; funcționează în registrul popular și familiar, și are indicativul prezent el se păcătoșește, imperfectul el se păcătoșea, conjunctivul prezent el să se păcătoșească.

! păduche-de-lemn (insectă) e substantiv masculin cu pluralul păduchi-de-lemn; tot astfel, !păduchele-calului este substantiv masculin articulat

04 apr.

DOOM 2: patiser – patrunghiular

* patiser apare ca noutate, substantiv masculin cu pluralul patiseri

! patognomonic („care este caracteristic unei boli, pe baza căruia se poate stabili diagnosticul” – despre simptome, semne) are două despărțiri corecte în silabe – pa-tog-no-mo-nic/pa-to-gno-mo-nic; este adjectiv masculin cu pluralul patognomonici și femininul patognomonică-patognomonice

! patricid (acțiune) se folosește rar; se desparte pa-tri-cid și este substantiv neutru cu pluralul patricide (mai vechiul patriciduri a dispărut)

* patronim („nume de familie”) se desparte pa-tro-nim și este substantiv neutru cu pluralul patronime. Din familia lui lexicală extinsă, suferă modificări !patronimic, termen care are, acum, articole separate pentru valoarea adjectivală (apare în structură sufix patronimic – masculin cu pluralul feminin patronimice) și pentru cea substantivală (neutru cu pluralul patronimice).

! patrunghiular („care are patru unghiuri”) se folosește rar și se desparte pa-trun-ghiu-lar acum (anterior era patr-un-ghiu-lar); este adjectiv masculin cu pluralul patrunghiulari și femininul patrunghiulară-patrunghiulare

28 mart.

DOOM 2: paternalism – patio

* paternalism, substantiv neutru – „concepție care desemnează interesul pe care îl manifestă patronii sau conducătorii de fabrici, uzine etc. pentru bunăstarea muncitorilor sau pentru atmosfera familială din întreprindere, raporturile dintre patroni și muncitori caracterizate prin afecțiune reciprocă, autoritate și respect; a fost teoretizat de Frédéric Le Play”

* Pater noster (rugăciune) vine din limba latină și este înregistrat ca substantiv propriu neutru

* a patetiza apare ca noutate, verb cu indicativul prezent el patetizează

! patinaj este substantiv neutru fără formă de plural acum. Din aceeași familie lexicală, apare compusul *patinaj-viteză, substantiv neutru.

! patio („curte interioară pavată, înconjurată cu arcade, specifică palatelor spaniole”) se desparte pa-ti-o, este substantiv neutru cu pluralul patiouri

28 mart.

Aur

Cu ortografia mai au nişte probleme, dar la restul sigur excelează :)

21 mart.

DOOM 2: paşte/paşti – paternal

! paște/paști (pâine sfințită) este substantiv feminin doar cu formă de plural; se articulează paștele/paștile. Din aceeași familie lexicală, !Paște (sărbătoare) este substantiv propriu masculin cu pluralul Paștidoi Paști, dar neutru pentru Sfintele Paști (spune DOOM2). Structura *la Paștele cailor (sinonimă cu niciodată) este locuțiune adverbială folosită în limbaj familiar. Există și !paștele-calului/paștele-cailor, substantiv masculin articulat, denumire de plantă.

! paște-vânt este substantiv masculin și feminin, cu genitiv-dativul lui paște-vânt și pluralul paște-vânt

* pate (de ficat) este substantiv neutru, articulat pateul și cu pluralul pateuri (sorturi)

! patent are acum aceeași formă și pentru clește, și pentru brevet (anterior patentă); este substantiv neutru cu pluralul patente

* paternal apare ca noutate, iar DEX-ul îl dă ca un sinonim livresc pentru patern; este adjectiv – masculin cu pluralul paternali și femininul paternală-paternale

© 2019 blog.ro-en.ro