Arhiva categoriei 'Ortografie'

18 oct.

DOOM 2: paleoarheologie – paliag

* paleoarheologie (pa-le-o-ar-he-o-lo-gi-e) apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul paleoarheologiei („arheologie a preistoriei”)

! paleoslav trimitea, anterior, la slav; termenul are acum articol propriu în dicționar, precum și două variante corecte pentru despărțirea în silabe: pa-le-os-lav/pa-le-o-slav; este adjectiv masculin cu pluralul paleoslavi și femininul paleoslavă-paleoslave. Din aceeași familie lexicală și cu aceleași modificări, apare substantivul !paleoslavă, feminin cu genitiv-dativul paleoslavei (limba veche slavă, bisericească).

* a paletiza este un verb nou („a încărca produse, mărfuri cu ajutorul unor platforme speciale”), care are indicativul prezent paletizează. Din acesta, prin conversiune, se obține substantivul feminin *
– cu genitiv-dativul paletizării și pluralul paletizări.

* páli este menționat ca adjectiv invariabil. Substantivul corespunzător *pali (limbă) este un feminin care denumește o „limbă veche, indo-europeană, care a constituit limba literară în care au fost redactate principiile budismului, devenind ulterior limba oficială a budismului în Ceylon”.

* paliag (pa-li-ag) este substantiv neutru – „aliaj de paladiu și argint, inoxidabil, rezistent, folosit în tehnica dentară”

18 oct.

Televiziunea ne informează

Se pare că nu tocmai corect :)

11 oct.

DOOM 2: paisprezece – paleoantropologă

! paisprezece are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe: pais-pre-ze-ce/ pai-spre-ze-ce; este numeral cardinal și se mai notează 14 sau XIV. De la el se formează numeralul ordinal !al paisprezecelea, masculin cu femininul a paisprezecea (care are aceeași problemă pentru despărțirea în silabe); alte variante grafice sunt al XIV-lea/al 14-lea și a XIV-a/a 14-a.

* PAL este substantiv neutru; denumirea vine din inițialele p[lacă] + a[glomerată din] + l[emn]

! palat are acum un singur articol în DOOM (anterior erau două, diferențiate prin sens); este substantiv neutru cu pluralul palate

* palauan (pa-la-uan) are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul palauani și femininul palauană-palauane; se referă la Republica Palau (un arhipelag aflat în Micronezia)

* paleoantropolog (pa-le-o-an-tro-po-log) este substantiv masculin cu pluralul paleoantropologi. Femininul *paleoantropologă se folosește mai rar, dar este și el menționat ca noutate, având genitiv-dativul paleoantropologei și pluralul paleoantropologe. Termenii se referă la specialiștii în paleoantropologie („parte a antropologiei care studiază omul preistoric”).

04 oct.

DOOM 2: pacient – paideia

! pacient are o accepție livrescă pentru valoarea sa adjectivală – „care are sau manifestă răbdare”; este un franțuzism păstrat în zona prețioasă, care se desparte pa-ci-ent, are masculinul plural pacienți și femininul pacientă-paciente

* Pacific / Oceanul Pacific (o-cea-nul) este substantiv propriu neutru

! paciuli (pa-ciu-li) este numele unei plante, care este acum substantiv masculin (anterior era feminin)

* pager este un anglicism care se pronunță péĭğăr; substantivul neutru are pluralul pagere

* paideia (pai-de-ia) vine din greacă și este substantiv feminin („concept educațional din Grecia antică ce urmărea cultivarea spiritului uman prin studiul filosofiei și al științei”)

27 sept.

DOOM 2: OZN – pachetizare

* OZN se citește ozene; este substantiv neutru cu articularea OZN-ul și pluralul OZN-uri

! ozonosferă este substantiv feminin, cu genitivul ozonosferei; cuvântul acceptă, acum, două despărțiri corecte în silabe: o-zo-nos-fe-ră/o-zo-no-se-ră

! p – litera – se citește pe/pî și este substantiv masculin sau neutru, cu două forme de plural: p/p-uri. În cazul sunetului *p, se precizează o singură pronunție – ; este substantiv masculin cu pluralul p.

* pacemaker este un anglicism care se pronunță péĭsmeĭcăr, substantiv neutru cu pluralul pacemakere („persoană care conduce într-o cursă, stabilind ritmul” sau „stimulator cardiac”)

* a pachetiza („a amala produse”) este verb cu indicativul prezent pachetizează. Din aceeași familie lexicală, substantivul feminin *pachetizare are genitiv-dativul pachetizării și pluralul pachetizări.

27 sept.

S-a dus câinele

Dar greşeala a rămas :)

© 2018 blog.ro-en.ro