Arhiva categoriei 'Limba română'

11 Dec

a (se) îngriji

Verbul a (se) îngriji s-a format prin derivare cu prefixul în- de la substantivul grijă. Primul sens al verbului se referă la „a avea grijă de cineva sau de ceva, a purta de grijă cuiva”. Atunci când este trazitiv are în vedere acțiunea de „a avea grijă de sănătatea cuiva”, iar reflexivul – „a-și căuta de sănătate, a urma o cură, un tratament medical”.

Varianta reflexivă poate fi urmată și de unele determinări introduse prin prepoziția „de”, cu sensul „a-și procura ceva (din vreme), a face pregătirile necesare, a lua măsurile cuvenite din timp pentru…”, echivalent cu a se preocupa, a căuta, a vedea de (ceva).

Mai sunt folosite o serie de sinonime, destul de numeroase: a alarma, a (se) câștiga, a frământa, a (se) interesa, a intriga, a (se) îngriji, a (se) îngrijora, a (se) neliniști, a se ocupa, a socoti, a (se) speria, a (se) teme, a trata, a (se) tulbura.

Continuare »

07 Dec

DOOM 2: nistrean – nivelă

* nistrean este substantiv sau adjectiv masculin cu pluralul nistreni și femininul nistreană-nistrene – „(locuitor) din regiunea situată în apropierea Nistrului”

* niște este consemnat cu o valoare nouă (diferită de cea de articol) – adjectiv pronominal nehotărât, exclusiv în structuri de tipul niște lapte, niște făină (deci împreună cu substantive de număr singular)

* niu (literă grecească) se pronunță nĭu și este substantiv masculin cu pluralul niu

! nivel (înălțime, stadiu, treaptă) este substantiv neutru și acceptă două forme de plural – niveluri/nivele

! nivelă (instrument) este substantiv feminin cu genitiv-dativul nivelei și pluralul nivele

04 Dec

a evolua

Verbul a evolua vine de la évoluer (din franceză) și are două sensuri de bază. Înseamnă, în primul rând, „a trece printr-o serie de transformări, prin diferite faze progresive, spre o treaptă superioară”, fiind sinonim cu a se dezvolta, a se transforma, a avansa, a înainta, a progresa. O utilizare specială a acestui sens poate avea în vedere evoluția unei boli – „a-și urma cursul, a se desfășura”, sau a unui sportiv – „a susține un meci, a juca; a se prezenta în fața publicului în cadrul unei competiții”.

Cel de-al doilea sens consemnat în dicționare se referă la „a se deplasa cu mișcări largi (circulare)”, având în vedere, de pildă, mișcarea apelor curgătoare sau a unor stoluri de păsări, ori evoluția unor avioane sau nave. Dintre cele mai comune sinonime ale verbului, ar fi de menționat a merge, a se mișca, a se întâmpla, a se petrece, a decurge, a se întinde. Antonimele sunt a decădea, a involua, a regresa.

Continuare »

30 Noi

DOOM 2: Nicosia – nirvana

* Nicosia este substantiv propriu feminin, cu genitiv-dativul Nicosiei

! nicotinamidă (vitamina antipelagroasă sau vitamina PP) are două despărțiri în silabe corecte: ni-co-ti-na-mi-dă/ni-co-tin-a-mi-dă; este substantiv feminin cu genitiv-dativul nicotinamidei

! nimbostratus (tip de nori) este substantiv neutru cu două despărțiri în silabe: nim-bos-tra-tus/nim-bo-stra-tus

* ninja vine din japoneză (ja se pronunță ğa); are valoare de adjectiv invariabil și substantiv masculin cu pluralul ninja

! nirvana este substantiv feminin cu genitiv-dativul nirvanei

27 Noi

a (se) exclude

Verbul a (se) exclude vine din limba latină – excludere, ajuns la noi în etapa aceea de relatinizare, de redescoperire a moștenirii latine în limba română. Este un verb de conjugarea a III-a (cu infinitivul terminat în –e), a cărui valoare tranzitivă înseamnă „a da afară, a nu admite”, fiind sinonim cu a elimina, a excepta, a îndepărta, a înlătura, a scoate.

Sensul reflexiv face referire la o acțiune reciprocă dintre două elemente de „a se respinge ca fiind incompatibile, contrare, nepotrivite”. Cel mai evident antonim este a include, în timp ce ultimul sens poate reprezenta, în sens larg, o antonimie cu a accepta (venit din franceză, fiind și el un latinism, la bază).

Continuare »

23 Noi

DOOM 2: nicio – nici una

nicio este înregistrat ca adjectiv pronominal care trimite la !niciun; acesta se desparte ni-ciun/nici-un și are genitiv-dativul articulat în două moduri diferite – níciunui/niciúnui sau níciunei/niciúnei

* nici o ortografiat astfel poate fi adverb + articol, în structuri de tipul nu e proastă și nu e nici o persoană incultă sau *nici o poate fi conjuncție + numeral: n-am nici o soră, nici mai multe. Aceleași observații sunt valabile pentru noile structuri *nici un (conjuncție+numeral) și *nici un (adverb+articol)

! niciodată (în niciun moment) este adverb și se desparte ni-cio-da-tă/nici-o-da-tă. Dacă apare ortografiat !nici odată (nici cândva) este conjuncție + adverb, în structuri de tipul nu l-am crezut nici odată, nu-l cred nici astăzi

! niciodinioară este sinonim cu niciodată, adverb învechit care se desparte ni-cio-di-ni-oa-ră/nici-o-di-ni-oa-ră. Când se ortografiază !nici odinioáră (o-di-ni-oa-ră) este alcătuit din conjuncție + adverb – nu m-a ascultat nici odinioară, nu mă ascultă nici astăzi.

* nici una/unu este conjuncție+numeral (nici una/unu, nici mai multe). Cu o modificare pe forma de masculin, *nici una/unul, structura este alcătuită din conjuncție+pronume, adică nici una/unul, nici alta/altul

© 2017 blog.ro-en.ro