Arhiva categoriei 'Limba română'

18 apr.

DOOM 2: păi – pământean

! păi pare a se fi stabilizat cu valoare de interjecție; celelalte dicționare îi menționează doar valoarea adverbială (subliniind și folosirea acestuia cu valoare interjecțională)

! pălămidă-de-baltă este numele unui pește; e substantiv feminin cu genitiv-dativul pălămidei-de-baltă și pluralul pălămide-de-baltă

! pălăria-șarpelui este o ciupercă – substantiv feminin cu genitiv-dativul pălăriei-șarpelui

! pălincuță este un regionalism, substantiv feminin cu genitiv-dativul pălincuței și pluralul pălincuțe

* Pământ (planetă) apare ca substantiv propriu neutru. Din familia lui lexicală, !pământean are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul pământeni și femininul pământeană-pământene.

18 apr.

Organele

Toate sunt un tot :))

15 apr.

a cheltui

Verbul a cheltui vine din maghiară – költeni și are două sensuri principale. Primul se referă la „a da o sumă de bani pentru a cumpăra sau a plăti ceva, pentru a ajuta pe cineva etc.” și poate fi folosit și cu valoare peiorativă – „a risipi, a irosi banii pe ceva, cu cineva etc.”. Cel de-al doilea are o accepție mai generală (și figurată) – „a consuma, a folosi energie, timp etc.”, pentru că – nu-i așa? – banul nu e singura valoare pe care o apreciem.

Există situații în care verbul stabilește sinonimii puțin în afara acestor două utilizări de bază, referindu-se la situații ce implică obligativitatea, necesitatea, nu în mod obligatoriu cheltuiala fără temei: a cumpăra, a plăti, a consuma, a petrece (timpul, viața), a întrebuința, a folosi, a desface, a plasa, a vinde. Nuanța reflexivă este un franțuzism utilizat despre oameni – „a-și consuma, a-și risipi forțele intelectuale sau fizice”.

Dintre verbele echivalente mai… plastice (ori expresive), putem aminti: a arunca, a azvârli, a împrăștia, a prăpădi, a zvârli, livrescul a prodiga, precum și o serie de regionalisme și arhaisme – a prăda, a mătrăși, a părădui, a spesa, a rășchira, a afierosi, dar și pe cele figurate – a înghiți, a mânca, a păpa, a toca (care subliniază lăcomia). Antonimele sunt, în mod evident, a economisi și a strânge.

Continuare »

11 apr.

DOOM 2: Patruzeci de Sfinţi – păduchele-calului

! Patruzeci de Sfinți (sărbătoare) este un substantiv propriu masculin

! patvagon este menționat acum ca învechit, substantiv neutru cu pluralul patvagoane (vagon de bagaje)

* Pazvante apare ca substantiv propriu masculin; termenul poate fi auzit în sintagme de tipul „(de) pe vremea lui Pazvante”, adică (de) demult, din vechime. Din aceeași familie lexicală, este înregistrat !pazvantlâu (paz-van-tlâu/paz-vant-lâu), substantiv masculin cu pluralul pazvantlâi (ostaș din trupele rebele ale lui Pazvantoglu/Pazvante; hoț, tâlhar, pungaș); în același fel și cu aproximativ același sens, este precizat și !pazvantoglu.

! păcătos are acum atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul păcătoși și femininul păcătoasă-păcătoase. Unul dintre verbele acestei familii lexicale este !a se păcătoși, care trece în clasa reflexivelor; funcționează în registrul popular și familiar, și are indicativul prezent el se păcătoșește, imperfectul el se păcătoșea, conjunctivul prezent el să se păcătoșească.

! păduche-de-lemn (insectă) e substantiv masculin cu pluralul păduchi-de-lemn; tot astfel, !păduchele-calului este substantiv masculin articulat

08 apr.

a suprasolicita

Verbul a suprasolicita este format din supra- („element de compunere însemnând deasupra, peste sau indicând un sens superlativ, care servește la formarea unor substantive, a unor adjective și a unor verbe”) și verbul a solicita, însemnând – așa cum lesne se poate deduce – „a solicita peste măsură, a solicita excesiv” și fiind echivalent cu a supraîncărca.

Asta e tot ce oferă dicționarele, în condițiile în care ar trebui ca, pe lângă vorbe goale și aparent simple, să emită niscaiva avertismente. Pentru că, dintre toate verbele, acesta mi se pare unul care definește timpurile noastre. Omul modern – și generalizez, evident – nu mai are grija de a-și satisface nevoile de bază – nu mai vânează ca să mănânce, nu-și mai face el însuși hainele ori casa.

Continuare »

08 apr.

Cugetări matematice

Să mai zică cineva că matematica nu are aplicaţii în orice domeniu… :))

© 2019 blog.ro-en.ro