Arhiva categoriei 'Limba română'

25 Mai

DOOM 2: necrofil – necultivat

* necrofil (ne-cro-fil) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul necrofili și femininul necrofilă-necrofile

! necropsie își schimbă modul de despărțire în silabe – ne-crop-si-e; în rest, tot substantiv feminin cu genitiv-dativul necropsiei și pluralul necropsii

! a se necroza trece în clasa reflexivelor; este verb cu indicativul prezent se necrozează

! nectar rămâne substantiv neutru; despre formele de plural (tot două, ca și înainte) se precizează că se folosesc cu referire la „băuturi”, iar ordinea indicată se inversează – nectaruri/nectare

* necultivat pare a fi nou, adjectiv masculin cu pluralul necultivați și femininul necultivată-necultivate

22 Mai

a vorbi

Verbul a vorbi face parte din familia lexicală a substantivului vorbă (de la care s-a și format), însemnând „a avea facultatea de a articula cuvintele, a folosi graiul articulat; a exprima prin cuvinte gânduri, sentimente, intenții”, stabilind sinonimie cu a grăi, a rosti, a spune, a zice. Varianta intranzitivă se referă la „a sta de vorbă” (a comenta, a discuta, a se întreține, a se înțelege, a se învoi, a se sfătui, a tăifăsui) ori la „a face o expunere; a ține un discurs”.

Există și o mulțime de sensuri adiacente – „a se adresa cuiva” ori „a se exprima într-o anumită limbă” ori „a-și spune cuvântul, a-și exprima voința”. Cele mai frumoase mi se par sensurile figurate, de pildă, felul în care toate lucrurile din jur și toate faptele noastre vorbesc despre noi („a face dovadă; a pleda în favoarea cuiva” – a adeveri, a atesta, a confirma). Pe lângă sinonimele menționate până acum, ar mai fi foarte, foarte, foarte multe regionalisme și arhaisme; aleg, la întâmplare, a blești, a glăsi, a băsădi, a turvini, a vorovi etc. Antonimul pare a fi unul singur – a tăcea.

Continuare »

18 Mai

DOOM 2: neconvențional – necrobaciloză

* neconvențional se desparte ne-con-ven-ți-o-nal; este adjectiv masculin cu pluralul neconvenționali și femininul neconvențională-neconvenționale

* neconvertibil face și el parte din seria neologismelor, masculin cu pluralul neconvertibili și femininul neconvertibilă-neconvertibile

* neconvingător are valoare adjectivală, masculin cu pluralul neconvingători și formă unică de feminin neconvingătoare

* necorespunzător are pluralul necorespunzători și femininul necorespunzătoare

! necrobaciloză („boală infecțioasă a animalelor domestice”) se desparte ne-cro-ba-ci-lo-ză; este substantiv feminin cu genitiv-dativul necrobacilozei, iar acum are și formă de plural – necrobaciloze

15 Mai

a (se) albăstri

Verbul a (se) albăstri este produs autohton, din albastru – care este, dacă mă întrebați pe mine, prima între culori (c-așa-mi place mie de mult). Atunci când are nuanță tranzitivă, verbul înseamnă „a da unui obiect o culoare (mai) albastră; a colora, a vopsi în albastru”, iar una dintre întrebuințări se referă exclusiv la „a clăti rufele, după spălare, în apă amestecată cu albăstreală”.

Sensul figurat este, în același timp, intranzitiv și reflexiv – „a căpăta, a avea sau a răspândi o lucire albastră”. Se folosește, despre om, când devine vânăt de mânie, iar în folclor, este utilizat când se vorbește despre ciocoi, care se deosebeau prin culoarea îmbrăcămintei (a hainelor orășenești), ori despre laptele subțiat cu apă.

Sinonimele nu sunt decât din sfera regionalismelor, care mi se par interesante și relativ numeroase: a (se) înălbăstri, a (se) învineți, a (se) mierii, a scrobi, a sini, a sinili, a vineți. E ciudat felul în care apar termeni noi pentru a nuanța semnificații deja utilizate și, aparent, autosuficiente.

Continuare »

11 Mai

DOOM 2: necomunicativ – neconturat

* necomunicativ apare ca adjectiv nou, masculin cu pluralul necomunicativi și femininul necomunicativă-necomunicative

* neconcludent face parte din aceeași categorie, adjectiv masculin cu pluralul neconcludenți și femininul neconcludentă-neconcludente

* neconstituțional se desparte ne-con-sti-tu-ți-o-nal; este adjectiv masculin cu pluralul neconstituționali și femininul neconstituțională-neconstituționale

* necontrolat e adjectiv masculin cu pluralul necontrolați; femininul este necontrolată-necontrolate

* neconturat are femininul neconturată și formele de plural – neconturați, respectiv neconturate

08 Mai

a simplifica

Verbul a simplifica vine din limba latină – simplificare, pe filieră franceză – simplifier. Înseamnă, în accepția sa cea mai generală, „a face să fie (mai) simplu, mai puțin complicat”, având în vedere, în ultimă instanță, acțiunea de „a curăța de elemente secundare”. Cele mai des utilizate sinonime sunt a schematiza și a scurta, iar antonimul este, evident, a complica.

Termenul se folosește în matematică, referindu-se la „a reduce o ecuație sau o fracție printr-un divizor comun”, deci „a împărți cu aceeași valoare numitorul și numărătorul unei fracții sau ambii membri ai unei expresii algebrice”, scopul fiind de „a transforma o egalitate într-o altă egalitate echivalentă cu formă mai simplă”.

Continuare »

© 2017 blog.ro-en.ro