Arhiva categoriei 'Limba română'

17 Aug

DOOM 2: neobaroc – neocortex

* neobaroc (ne-o-ba-roc) are două articole dedicate, întrucât are două valori morfologice distincte. Primul sens este unul adjectival, masculin neobaroci și femininul neobarocă-neobaroce. Cea de-a doua valoare este cea substantivală – este neutru, fără a i se indica forma de plural („curent și stil artistic bombastic care încearcă să reînvie barocul”).

* neobedient (ne-o-be-di-ent) apare ca adjectiv masculin cu pluralul neobedienți și femininul neobedientă-neobediente

* neobligatoriu (ne-o-bli-ga-to-riu) este, și el, adjectiv masculin cu femininul neobligatorie și pluralul comun neobligatorii

* neocomunism (ne-o-co-mu-nism) apare ca substantiv neutru. Din aceeași familie lexicală, este introdus și *neocomunist – cu valoare adjectivală și substantivală, masculin cu pluralul neocomuniști și femininul neocomunistă-neocomuniste.

! neocortex (ne-o-cor-tex) este substantiv neutru cu pluralul neocortexuri

14 Aug

a tremura

Verbul a tremura vine din latinescul tremulare şi face parte din fondul vechi al limbii, motiv pentru care are o mulţime de întrebuinţări. Se foloseşte pentru fiinţe şi pentru părţi ale corpului lor – „a face mişcări involuntare, rapide şi repetate din cauza frigului, a fricii, a bolii etc.”, dar şi despre plante – „a face o mişcare uşoară şi repetată, a se mişca lin dintr-o parte în alta”, fiind sinonim cu a oscila, a se clătina.

Sensurile secundare se pot referi, de pildă, la lumini şi umbre („a se produce rapid şi intermitent, prin alternare; a produce efecte schimbătoare”, echivalentul lui a licări, a se juca, a pâlpâi), la ape („a se mişca în unduiri uşoare”, sinonim cu a se încreţi) ori la pământ („a se zgudui, a se cutremura sau a da impresia că se zguduie”), la sunete şi melodii ori la glas („a avea variaţii de ton”, echivalent al lui a vibra).

Sensul figurat are în vedere, în general, oamenii şi sentimentele lor, însemnând „a fi cuprins de o emoţie puternică”, sinonim cu a se înfiora, a se cutremura. Există şi o serie de expresii des utilizate, precum „a tremura după bani” sau „a tremura carnea pe cineva”. Dintre sinonime, dicţionarele mai menţionează a dârdâi, a se scutura, a tresări, a se îngrozi, a fremăta, a palpita, a țâțâi.

Continuare »

10 Aug

DOOM 2: nemțeasca – nenormat

! neamțeasca este numele unui dans, pentru care nu se dădeau prea multe detalii anterior; acum se precizează valoarea regională a termenului, forma nearticulată – nemțească și genitiv-dativul nemțeștii

! nemțișor-de-câmp (nume de plantă) se scrie folosind cratima și se analizează unitar – substantiv masculin cu pluralul nemțișori-de-câmp

! nene este folosit în registrul popular și familiar, substantiv masculin articulat nenea, având genitiv-dativul lui nenea

! nenic este, ca și până acum, substantiv masculin, dar primește ceva lămuriri suplimentare – este un termen popular, folosit la vocativ cu forma nearticulată nenică și articularea nenicule

* nenormat apare ca adjectiv nou, masculin cu pluralul nenormați și femininul nenormată-nenormate

07 Aug

a (se) scumpi

Verbul a (se) scumpi s-a format prin derivare din adjectivul scump şi înseamnă „a mări, a urca preţul unei mărfi, a cere mai mult, a vinde mai scump” (adică a majora), care se poate folosi şi cu valoare impersonal: se scumpise.

Sensul reflexiv se referă mai ales la oameni, având în vedere acţiunea de „a deveni pretenţios la preţ, a cere preţuri mai mari” – sinonim cu a se lăcomi, sau, mai des chiar, „a se tocmi mult (când vinde sau cumpăra ceva), a se arăta econom, a manifesta zgârcenie”, fiind echivalent cu a se calici, a se zgârci.

Termenul are şi un sens figurat, care înseamnă „a ajunge rar, preţios”. Dintre antonime, este menţionat doar a (se) ieftini. Simplu, nu? De-asta mi se pare fascinantă lumea vorbelor… care uneori simplifică pana la esenţa lucrurile.

Continuare »

03 Aug

DOOM 2: nemaiauzit – nemotivat

! nemaiauzit este, ca și până acum, adjectiv masculin cu pluralul nemaiauziți și femininul nemaiauzită-nemaiauzite; ceea ce se schimbă este modul de despărțire în silabe – ne-ma-ia-u-zit/ne-mai-a-u-zit

! nemâncate nu mai are forma substantivală de feminin, ci este menționat doar pentru folosirea în structuri de tipul pe nemâncate (locuțiune adjectivală sau adverbială)

! nemeice (ne-me-i-ce) apare exclusiv cu valoare adjectivală, utilizat în structura jocuri nemeice, dar genul indicat de DOOM2 este feminin, la plural („sărbătoare la greci, care avea loc din doi în doi ani în cinstea lui Zeus”)

! nemiluita nu mai are valoare substantivală, ci se folosește exclusiv în structura cu nemiluita (locuțiune adverbială)

* nemotivat este adjectiv, masculin cu pluralul nemotivați și femininul nemotivată-nemotivate

31 Iul

a franţuzi

Verbul a (se) franţuzi vine din substantivul masculin franţuz, folosit în registrul popular şi avându-şi originea în rusescul cu aceeaşi formă – franţuz. Verbul are o semnificaţie învechită şi familiară, care înseamnă „a imita servil obiceiurile franceze, a întrebuinţa în mod nejustificat cuvinte şi expresii franceze”.

Sensul tranzitiv al verbului se referă la limbi, idiomuri, graiuri – „a împestriţa cu expresii şi cuvinte franceze”, explicaţie ce încă păstrează o conotaţie negativă. Un pic mai relaxate sunt utilizările noi ale termenului, care presupun „a adopta limba, cultura şi obiceiurile francezilor; a deveni asemănători cu francezii”.

Continuare »

© 2017 blog.ro-en.ro