Arhiva categoriei 'Limba română'

20 Apr

DOOM 2: neanalizabil – neașteptate

* neanalizabil (ne-a-na-li-za-bil) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neanalizabili și femininul neanalizabilă-neanalizabile

* neapărat (ne-a-pă-rat) este un adverb

* nearanjat (ne-a-ran-jat) este adjectiv masculin cu pluralul nearanjați și femininul nearanjată-nearanjate

* neasimilabil (ne-a-si-mi-la-bil) este și el adjectiv, masculin cu pluralul neasimilabili și femininul neasimilabilă-neasimilabile. Din aceeași familie lexicală, apare și *neasimilat (ne-a-si-mi-lat), adjectiv masculin cu pluralul neasimilați și femininul neasimilată-neasimilate.

! neașteptate funcționează în structuri precum pe neașteptate – locuțiune adverbială

17 Apr

a (se) obrinti

Verbul a (se) obrinti se foloseşte în registrul popular, despre răni, bube ori, prin extindere de sens, despre părţi ale corpului, fiind rezultatul unei infecţii sau al frigului. Termenul vine din slava veche – obŭjentriti, şi este sinonim cu a se boboti, a se congestiona, a se inflama, a se irita, a se tumefia, a se umfla.

Nu sunt prea multe de spus despre verbul acesta. Poate doar că are o savoare aparte, care vorbeşte despre o vârstă a limbii noastre ce nu a supravieţuit decât în cărţile vechilor, şi pe care nu o vom mai recupera niciodată. Evident, din punct de vedere medical, riscul obrintirii nu a dispărut nici în vremurile noastre, el doar poartă un alt nume.

Continuare »

13 Apr

DOOM 2: nea – neafiliat

! nea poate fi și substantiv masculin, care anterior trimitea la nene; acum se precizează că se folosește urmat de prenume masculin sau nume de familie, în registru familiar și popular, având genitiv-dativul lui nea (lui nea Nelu/Popescu)

* neacademic este menționat ca noutate; se desparte ne-a-ca-de-mic și este adjectiv masculin cu pluralul neacademici și femininul neacademică-neacademice

* neadecvat (ne-a-dec-vat) este adjectiv masculin cu pluralul neadecvați și femininul neadecvată-neadecvate

* neaderent are și el cam aceleași probleme – se desparte ne-a-de-rent și are pluralul neaderenți, cu femininul neaderentă-neaderente. Din aceeași familie lexicală, este menționat și substantivul feminin *neaderență (ne-a-de-ren-ță) cu pluralul neaderențe și genitiv-dativul neaderenței.

* neafiliat se desparte ne-a-fi-li-at; este adjectiv masculin cu pluralul neafiliați și femininul neafiliată-neafiliate

10 Apr

a (se) doftorici

Verbul a (se) doftorici s-a format din forma populară doftor a substantivului doctor, având chiar și o formă mai apropiată de acesta din urmă – a doctorici, folosit în registrul familiar. Termenul înseamnă, mai întâi, „a îngriji un bolnav folosind (mai ales) mijloace empirice”, dar poate fi echivalent, atunci când se folosește reflexiv, cu „a se trata, a se vindeca (în urma unui tratament)”.

În mod surprinzător, sinonimele sunt extrem de numeroase: a căuta, a îndrepta, a înfiripa, a îngriji, a însănătoși, a întrema, a înzdrăveni, a lecui, a reface, a restabili, a ridica, a tămădui, a trata, a vindeca. Niciunul nu mi se pare că sună, însă, atât de interesant. Iar doftoriceala este, unde mai pui, la îndemâna tuturor în era internetului.

Continuare »

06 Apr

DOOM 2: năpastă – a năzări

! năpastă este substantiv feminin care are acum o singură formă de genitiv-dativ – năpastei și una singură pentru plural – năpaste (mai vechiul năpăști dispare)

! a se năpusti trece în clasa reflexivelor; verbul are indicativul prezent el se năpustește; imperfectul el se năpustea și conjunctivul el să se năpustească

! nărtilă este un regionalism („nume dat unei persoane cu nasul mare”), substantiv masculin cu genitiv-dativul lui nărtilă. Din aceeași sferă semnatică, suferă modificări similare și !năsăilă, substantiv masculin cu genitiv-dativul lui năsăilă. Tot astfel, !năsoi are acum și valoare de apelativ, masculin și el, cu genitiv-dativul lui năsoi.

! nătărăíe („nesocotință, nechibzuință, prostie, nerozie”) este învechit și regional, dar îl înlocuiește definitiv pe nătăraie; este substantiv feminin cu genitiv-dativul nătărăíei și pluralul nătărăíi (fapte)

! a năzări este verb din registrul popular și familiar, care păstrează câte o singură formă pentru indicativ prezent – năzare (dispare năzărește) și pentru conjunctivul prezent – să năzară (dispare să năzărească)

03 Apr

a (se) menține

Verbul a (se) menține vine din limba franceză (maintenir), formându-și paradigma după modelul lui a ține. Înseamnă, mai întâi de toate, „a păstra ceva (în aceeași stare sau formă în care se afla la un moment dat), a lăsa neschimbat”, iar prin extindere de sens se referă la „a face să dureze”. Nuanța reflexivă sugerează ideea de „a continua să existe sub același aspect, a rămâne neschimbat”.

Ultimul sens se poate particulariza prin raportare la „a-și păstra același loc, același post, aceeași poziție”. Termenul mai are două sensuri mai rar folosite – „a întreține o familie, o persoană etc.” (adică „a asigura cele necesare traiului”) și „a afirma, a susține ceva cu tărie”.

Echivalențele semantice sunt extrem de numeroase, evidențiindu-se, în funcție de context, verbe precum a alimenta, a (se) conserva, a dăinui, a dura, a exista, a fi, a hrăni, a întreține, a locui, a (se) păstra, a păzi, a (se) perpetua, a persista, a petrece, a rămâne, a sta, a stărui, a subzista, a trăi, a (se) ține, a via. Seria antonimică e mai puțin impresionantă: a se modifica, a se preface, a schimba, a se transforma

Continuare »

© 2017 blog.ro-en.ro