Arhiva categoriei 'Limba română'

23 Feb

DOOM 2: mustelidă – muțire

! mustelídă este substantiv feminin, cu genitiv-dativul mustelídei și pluralul mustelíde (familie de mamifere carnivore mici și mijlocii, cu corpul suplu, coada lungă și cu picioarele mici, a căror blană, la unele specii, este prețioasă; reprezentanți – bursucul, vidra, nevăstuica, hermina etc.)

* mutatis mutandis este locuțiune adverbială – „schimbând ceea ce este de schimbat” (expresie din latină)

! mutón este substantiv neutru când înseamnă „blană”, iar acum nu mai are formă de plural

! mutulícă este un termen familiar, substantiv masculin sau feminin cu genitiv-dativul lui mutulícă și pluralul mutulíci

! muțíre apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul muțírii și pluralul muțíri

20 Feb

a tânji

Verbul a tânji vine din slava veche (tonziti) și este intrazitiv (după cineva sau după ceva) și are surprinzător (cel puțin din punctul meu de vedere) de multe sensuri. Mai întâi, pleacă de la o problemă medicală – „a se afla într-o stare de slăbiciune fizică, a fi bolnăvicios, a avea o boală neidentificată (fără a cădea la pat)”, fiind echivalent cu a lâncezi și cu a zăcea.

Ca o consecință firească, se poate folosi despre plante – iar, prin extindere de sens, poate face referire și la locul unde cresc acestea. În această situație, stabilește sinonimie cu termeni precum a se îngălbeni, a se veșteji, a se ofili, a se păli, a se trece, a se usca, dar are și un sens figurat, sintetizat de verbul a stagna.

Continuare »

16 Feb

DOOM 2: muscat – musonic

* muscat, substantiv neutru, are acum drept de existență, într-un articol independent de cel în care este menționată valoarea adjectivală

! muschetar / mușchetar are acum două variante corecte, fiind substantiv masculin cu pluralul muschetari/mușchetari

! musical (spectacol) este un anglicism pe care îl pronunțăm mĭuzicăl, substantiv neutru cu pluralul musicaluri. Din aceeași familie lexicală, găsim și !music-hall (local), care se pronunță mĭuzic-hol, substantiv neutru cu pluralul music-halluri.

* müsli vine din germană, substantiv neutru plural

* musonic e adjectiv, masculin cu pluralul musonici și femininul musonică-musonice

13 Feb

a (se) oglindi

Verbul a (se) oglindi vine din limba slavă – oglendati, având atât o dimensiune tranzitivă, cât și reflexivă. Cea mai des utilizată explicație este „a (se) proiecta pe o suprafață lucioasă sau într-o oglindă”, fiind sinonim cu a (se) răsfrânge, a (se) reflecta. O serie sinonimică ce m-a surprins este alcătuită din a analiza, a cerceta, a examina, a măsura, a observa, a scruta, a studia, a urmări.

Valoarea reflexivă se folosește și despre oameni (deși apare destul de rar și, de obicei, cu oarecare intenție stilistică) – „a se privi în oglindă, a se admira privindu-se în oglindă” , sau cu sens figurat, despre stări, fenomene, acțiuni etc. – „a apărea ca un reflex al anumitor împrejurări, a fi înfățișate de ceva, a-și găsi expresia sau ecoul”.

Continuare »

09 Feb

DOOM 2: mundan – a murmui

* mundan este un termen livresc, sinonim al lui lumesc; apare ca adjectiv nou, masculin cu pluralul mundani și femininul mundană-mundane

! muntean are, acum, atât valoare adjectivală, cât și valoare substantivală; masculinul are pluralul munteni și femininul munteană-muntene. Din aceeași familie lexicală, apare și !munteneasca este numele unui dans, substantiv feminin cu genitiv-dativul munteneștii. Verbul !a se munteniza trece în clasa reflexivelor – are indicativul se muntenizează.

* muralist este substantiv masculin cu pluralul muraliști. Există, de asemenea, și corespondentul feminin al acestui termen – *muralistă, substantiv cu genitiv-dativul muralistei și pluralul muraliste.

! murgulețul este numele unui dans, fiind acum substantiv neutru (în loc de masculinul mai vechi); forma nearticulată este murguleț

! a murmui este un termen din fondul vechi, sinonim cu a murmura; verbul are acum două forme pentru indicativul prezent murmuie/murmuiește și pentru conjunctiv prezent – să murmuie/să murmuiască

06 Feb

a (se) divide

Verbul a (se) divide vine din latinescul dividere (există și în italiană dividere) și are atât valoare tranzitivă, cât și valoare reflexivă. Un aspect extrem de interesant este faptul că verbul acesta nu are forme decât pentru timpul prezent.

Termenul este sinonim cu a (se) împărți, a (se) diviza, a (se) descompune, a (se) despărți, a (se) fracționa, a (se) fragmenta, a (se) îmbucăți, a (se) scinda, a secționa, a (se) separa, a (se) tăia, dar și mai rar folositul a (se) dezalcătui.

Este cel mai apropiat de etimonul latinesc, dar, în același timp, mai puțin folosit decât dubletul a diviza (venit din franceză – diviser). Se poate divide o moștenire, se pot divide obiecte integrale, se pot divide numere.

Continuare »

© 2017 blog.ro-en.ro