Arhiva categoriei 'Bine de ştiut'

20 nov.

off the wall

Cunoscutul album al lui Michael Jackson din 1979 se intitulează „Off the Wall„. Acesta este un titlu care pune multe probleme de traducere și comprehensiune unui vorbitor nativ de limbă română.

Cauzele sunt multiple. În primul rând, pentru că, literal, această înșiruire de cuvinte poate perfect însemna ceva, în contextul potrivit. Apoi pentru că nu e foarte clar, de la început, că „off the wall” este de fapt o expresie, deci nu poate fi tradusă, cel puțin în contextul albumului lui Michael Jackson, literal. Nu în ultimul rând pentru că este o expresie argotică, al cărei sens este astfel cu atât mai puțin evident.

În sensul său stric literal, „off the wall” înseamnă pur și simplu „de pe perete” sau „de perete”. De exemplu: „He bounced the ball off the wall. („A bătut mingea de perete.”)

În engleza argotică, „off the wall” are două sensuri. În primul rând, înseamnă „neconvențional” sau „excentric”. În al doilea rând, înseamnă „furios”. Ca să rezumăm, am putea spune „nelalocul său”.

30 oct.

mighty

Format, previzibil, din substantivul „might” („putere”), „mighty” este atât adjectiv, cât și adverb.

Ca adjectiv, înseamnă „puternic” („a mighty warrior„) sau chiar „înfricoșător” („a mighty beast„). Se folosește mai ales în limba literară și, câteodată, capătă un sens explicit poetic („mighty imagination” s-ar putea traduce prin „imaginație măreață„, ca cea a unui geniu literar).

Ca adverb, „mighty” se traduce prin formule superlative precum „extrem de” etc. Este un termen specific englezei americane, care se folosește predominant în registru colocvial. Astfel, „I hit you mighty hard” s-ar putea traduce în română ca „Te-am plesnit tare, nu glumă„.

23 oct.

body, bodily

În ciuda aparențelor, „bodily” nu este adverbul corespondent al substantivului „body” („trup”). Acest cuvânt, atunci când se referă la „body„, este doar adjectiv și înseamnă „trupesc”. Nefiind, în acest context, adverb, el nu înseamnă trupește, termen care trebuie redat în engleză printr-o parafrază: „in a bodily manner”.

Dar „bodily„, fără legătură cu „body„, este și adverb. Înseamnă „cu forța” sau „cu putere”. De exemplu: I had to drag my unruly son bodily out of the car.

Tot ca adverb, mai poate însemna și „în întregime” sau „în persoană”. Așadar, atenție la context!

16 oct.

melancholy

La prima vedere, cuvântul „melancholy” pare clar. Însă are ascunde o dificiltate.

Te poate face să crezi că este un substantiv și că, prin urmare, înseamnă în românește „melancolie”. Nu e vreo greşeală aici.

Numai că, și în acest punct intervine dificultatea, „melancholy” este și adjectiv. Ca atare, se traduce prin „melancolic”.

Astfel, dacă vrem să spunem că melancolia este o trăsătură nobilă a sufletului, zicem în englezește: „Melancholy is a noble trait of the soul.

Iar, dacă dorim să spunem că ochii fetei cu părul bălai sunt atât de melancolici, zicem, păstrând aceeași formă a cuvântului: „The flaxen-haired girl’s eyes are so melancholy.

18 sept.

to do, to make

În limba engleză, există două verbe pentru „a face”: „to do” și „to make„. În teorie, diferența semantică consacrată dintre ele ține de tipul concret sau abstract al acțiunii descrise. Astfel, „to do” este folosit pentru acțiuni abstracte („I am doing my homework.”), iar „to make„, pentru acțiuni concrete, chiar manufacturiere („I am making myself some tea.”).

În practică, însă, lucrurile nu sunt atât de simple. Această distincție, atât de pedagogică de cele mai multe ori, nu are mare legătură cu realitatea idiomatică a limbii engleze. Din această cauză, există excepții la tot pasul.

I. Verbul „to make” pentru acțiuni abstracte:

to make haste = a se grăbi
to make progress = a progresa
to make a mistake = a greși
to make a splash = a face senzație

II. Verbul „to do” pentru acțiuni concrete:

to do one’s hair = a-și face părul / a se coafa
to do one’s fingernails = a-și face unghiile
to do battle = a se lupta (în sensul precis de a intra într-un conflict cu cineva)
to do = a omorî (sens argotic)

04 sept.

hard, hardly

În limba engleză, adverbele pot fi înşelătoare. Zici că te-ai prins cum să le recunoşti uşor, dar uneori sunt nisipuri mişcătoare.

Binecunoscutul adjectiv „hard” („My job is hard.„) este şi și adverb („I work as hard as I can.„).

Hardly„, cel care te-ai gândi că îi este adverbul pereche, există, doar că nu înseamnă „din greu”, ci „cu greu”.

Astfel, dacă „I work hard.” înseamnă „Muncesc din greu.„, „I can hardly work.” se traduce prin „Pot cu greu munci.” sau, mai pe româneşte, „Abia pot munci.” După cum se poate vedea, „hardly” este, de fapt, antonimul lui „hard” pentru că, spre deosebire de acesta, exprimă mai degrabă imposibilitatea de-a munci decât posibilitatea de-a o face în limite obișnuite.

Să mai observăm şi diferenţa dintre „I can hardly work.” şi „I hardly work.„. În ultimul caz, sensul este „Abia dacă muncesc.” (chiar dacă e posibil).

© 2018 blog.ro-en.ro