Patrick Călinescu

18 sept.

to do, to make

În limba engleză, există două verbe pentru „a face”: „to do” și „to make„. În teorie, diferența semantică consacrată dintre ele ține de tipul concret sau abstract al acțiunii descrise. Astfel, „to do” este folosit pentru acțiuni abstracte („I am doing my homework.”), iar „to make„, pentru acțiuni concrete, chiar manufacturiere („I am making myself some tea.”).

În practică, însă, lucrurile nu sunt atât de simple. Această distincție, atât de pedagogică de cele mai multe ori, nu are mare legătură cu realitatea idiomatică a limbii engleze. Din această cauză, există excepții la tot pasul.

I. Verbul „to make” pentru acțiuni abstracte:

to make haste = a se grăbi
to make progress = a progresa
to make a mistake = a greși
to make a splash = a face senzație

II. Verbul „to do” pentru acțiuni concrete:

to do one’s hair = a-și face părul / a se coafa
to do one’s fingernails = a-și face unghiile
to do battle = a se lupta (în sensul precis de a intra într-un conflict cu cineva)
to do = a omorî (sens argotic)

04 sept.

hard, hardly

În limba engleză, adverbele pot fi înşelătoare. Zici că te-ai prins cum să le recunoşti uşor, dar uneori sunt nisipuri mişcătoare.

Binecunoscutul adjectiv „hard” („My job is hard.„) este şi și adverb („I work as hard as I can.„).

Hardly„, cel care te-ai gândi că îi este adverbul pereche, există, doar că nu înseamnă „din greu”, ci „cu greu”.

Astfel, dacă „I work hard.” înseamnă „Muncesc din greu.„, „I can hardly work.” se traduce prin „Pot cu greu munci.” sau, mai pe româneşte, „Abia pot munci.” După cum se poate vedea, „hardly” este, de fapt, antonimul lui „hard” pentru că, spre deosebire de acesta, exprimă mai degrabă imposibilitatea de-a munci decât posibilitatea de-a o face în limite obișnuite.

Să mai observăm şi diferenţa dintre „I can hardly work.” şi „I hardly work.„. În ultimul caz, sensul este „Abia dacă muncesc.” (chiar dacă e posibil).

28 aug.

low, lowly

În limba engleză, regula generală de formare a adverbelor din adjectiv prin simpla adăugare a sufixului -ly are nenumărate excepții. Acestea, dacă nu sunt însușite temeinic, pot crea confuzii de sens.

Un astfel de exemplu este format din cuvintele „low” și „lowly” – care nu sunt cum pot părea.

Low„, însemnând „jos”, este atât adjectiv, cât și adverb. Ca adjectiv, se poate folosi în astfel de contexte: „This chair is too low to sit in.” Ca adverb, îl putem folosi în propoziții de genul: „Usually birds don’t fly so low.”

Pe de altă parte, „lowly„, ca adjectiv, înseamnă fie „umil”, fie „simplu” (atunci când ne referim la un organism biologic). Poate fi folosit și ca adverb, iar în acest caz înseamnă „într-o manieră modestă”.

21 aug.

to Google / to goggle

În limba engleză, multe substantive se pot folosi și ca verb. Substantivul propriu „Google” nu face nici el excepție de la această regulă. „Caut pe Google” se poate traduce prin propoziția simplă „I am googling”.

Un cuvânt asemănător ca pronunțare, dar cu care Google ca verb nu are nimic în comun, este verbul „to goggle„, care înseamnă „a privi cu mirare” și al cărui substantiv corespondent, la plural, înseamnă ochelari de protecție („goggles”).

Aceste cuvinte atât de similare ca pronunție, dar și ca scriere, trebuie bine învățate în toate aspectele care le deosebesc, pentru că doar așa un asemenea enunț ar avea noimă și ar putea fi tălmăcit corect în românește: „I feel like goggling at you whenever I see you googling for a new pair of goggles.” („Îmi vine să mă uit la tine cu uimire de fiecare dată când te văd căutând pe Google câte o nouă pereche de ochelari de protecție.„)

14 aug.

congres / congress

Știm cu toții, din domeniul academic sau din politică, ce înseamnă „congres„: o reuniune, obligatoriu formală, națională sau internațională, la care participă elitele dintr-un anumit domeniu academic sau cele dintr-un anumit partid politic.

În limba engleză, cel mai adesea, „congress” are același înțeles.

Chiar dacă este foarte rar folosit, în limba engleză „congress” se numeşte şi un grup de babuini. (Scoate-ţi imaginea asta din minte dacă mai poţi.)

Un alt sens al lui „congress” în engleză este „contact sexual”. Expresia „sexual congress” este destul de răspândită în limbajul formal, dar se foloseşte şi doar „congress” – care, atenție, nu se folosește cu articolul hotărât („the”): „Congress has been painful.” („Contactul sexual a fost dureros.„)

07 aug.

draught, drought

Două cuvinte care se pot confunda foarte ușor sunt „draught” și „drought„. Se pronunță aproape identic și, după cum se vede, se scriu aproape la fel.

Draught” înseamnă „curent (de aer)”. Acest substantiv se mai poate referi și la cantitatea de mâncare înghițită sau de aer inspirat cu o singură ocazie. Ca arhaism, poate însemna și orice doză de medicament în stare lichidă, cum ar fi, de exemplu, siropul de tuse. Un sens mai rar sau mai puțin cunoscut este acela care se referă la adâncimea (apei) de care are nevoie un vapor ca să plutească.

Drought„, pe de altă parte, înseamnă, în primul rând, „secetă” și, în al doilea rând, ca arhaism, „sete”.

© 2019 blog.ro-en.ro