Patrick Călinescu

01 ian.

not half

Această expresie argotică, specifică mai ales englezei britanice, este fascinantă prin opoziția pe care o instaurează între formă și sens.

După cum bine se vede, forma sa este negativă, „not half„, însă sensul pe care îl are este pozitiv. Astfel, este îndeobște tradusă prin „foarte”, iar rolul său în comunicare este de a exprima ceva în termeni mai apăsați decât ar fi cazul într-o situație neutră.

Un exemplu: „Have you been drinking all night? Not half!

Trebuie remarcat și faptul că, deși se traduce prin „foarte” („foarte mult” în acest caz), această expresie se folosește mai ales în mod ironic, astfel că „foarte mult” poate fi interpretat ca fiind un alt fel de a spune „Glumești?!”

11 dec.

can, to can

Așa cum e bine știut, verbele modale nu se folosesc, în limba engleză, cu infinitivul lung (adică cu particula „to” pusă înaintea lor).

Verbul modal „can” („a putea”) nu face excepție de la această regulă.

Însă omonimul său, verbul „to can” („a conserva”, ca atunci când pui mâncare în conserve de tablă), pentru că nu este verb modal, se folosește cu forma sa de infinitiv lung.

Această serie omonimică trebuie însușită ca atare, pentru că putem da peste propoziții de acest fel: „You can can the fish, can’t you?” („Poți să pui peștele la conservă, nu?”) Sau în registru argotic: „You can can it, can’t you?” („Poți să-ți ții pliscul, nu?”)

20 nov.

off the wall

Cunoscutul album al lui Michael Jackson din 1979 se intitulează „Off the Wall„. Acesta este un titlu care pune multe probleme de traducere și comprehensiune unui vorbitor nativ de limbă română.

Cauzele sunt multiple. În primul rând, pentru că, literal, această înșiruire de cuvinte poate perfect însemna ceva, în contextul potrivit. Apoi pentru că nu e foarte clar, de la început, că „off the wall” este de fapt o expresie, deci nu poate fi tradusă, cel puțin în contextul albumului lui Michael Jackson, literal. Nu în ultimul rând pentru că este o expresie argotică, al cărei sens este astfel cu atât mai puțin evident.

În sensul său stric literal, „off the wall” înseamnă pur și simplu „de pe perete” sau „de perete”. De exemplu: „He bounced the ball off the wall. („A bătut mingea de perete.”)

În engleza argotică, „off the wall” are două sensuri. În primul rând, înseamnă „neconvențional” sau „excentric”. În al doilea rând, înseamnă „furios”. Ca să rezumăm, am putea spune „nelalocul său”.

30 oct.

mighty

Format, previzibil, din substantivul „might” („putere”), „mighty” este atât adjectiv, cât și adverb.

Ca adjectiv, înseamnă „puternic” („a mighty warrior„) sau chiar „înfricoșător” („a mighty beast„). Se folosește mai ales în limba literară și, câteodată, capătă un sens explicit poetic („mighty imagination” s-ar putea traduce prin „imaginație măreață„, ca cea a unui geniu literar).

Ca adverb, „mighty” se traduce prin formule superlative precum „extrem de” etc. Este un termen specific englezei americane, care se folosește predominant în registru colocvial. Astfel, „I hit you mighty hard” s-ar putea traduce în română ca „Te-am plesnit tare, nu glumă„.

23 oct.

body, bodily

În ciuda aparențelor, „bodily” nu este adverbul corespondent al substantivului „body” („trup”). Acest cuvânt, atunci când se referă la „body„, este doar adjectiv și înseamnă „trupesc”. Nefiind, în acest context, adverb, el nu înseamnă trupește, termen care trebuie redat în engleză printr-o parafrază: „in a bodily manner”.

Dar „bodily„, fără legătură cu „body„, este și adverb. Înseamnă „cu forța” sau „cu putere”. De exemplu: I had to drag my unruly son bodily out of the car.

Tot ca adverb, mai poate însemna și „în întregime” sau „în persoană”. Așadar, atenție la context!

16 oct.

melancholy

La prima vedere, cuvântul „melancholy” pare clar. Însă are ascunde o dificiltate.

Te poate face să crezi că este un substantiv și că, prin urmare, înseamnă în românește „melancolie”. Nu e vreo greşeală aici.

Numai că, și în acest punct intervine dificultatea, „melancholy” este și adjectiv. Ca atare, se traduce prin „melancolic”.

Astfel, dacă vrem să spunem că melancolia este o trăsătură nobilă a sufletului, zicem în englezește: „Melancholy is a noble trait of the soul.

Iar, dacă dorim să spunem că ochii fetei cu părul bălai sunt atât de melancolici, zicem, păstrând aceeași formă a cuvântului: „The flaxen-haired girl’s eyes are so melancholy.

© 2019 blog.ro-en.ro