Iulia Muşat

07 feb.

DOOM 2: parior – parmalâc / parmaclâc

* parior („persoană care pariază”) se folosește rar, se desparte pa-ri-or și este substantiv masculin cu pluralul pariori

! parking este un anglicism, substantiv neutru cu pluralul parkinguri („Loc, teren special amenajat pentru staționarea autovehiculelor”); varianta grafică parching nu mai apare

* parkinson (boală) este substantive neutru. Apare alături de *Parkinson (nume de persoană din engleză), substantiv propriu, medicul care a descris prima data această boală.

! parlamentar are atât valoare adjectivală, cât și substantivală; este masculin cu pluralul parlamentari și femininul paramentară-parlamentare

! parmalâc / parmaclâc (gard, grilaj, balustradă) este învechit și popular, substantiv neutru cu pluralul parmalâcuri/parmaclâcuri

04 feb.

a amnistia

Verbul a amnistia este un neologism venit din franceză – amnistier. Înseamnă „a acorda amnistie unui infractor” sau „a scoate un delict de sub sancțiunile legii”. Termenul are, prin urmare, un sens propriu – „a acorda printr-o lege o amnistie”, dar și unul figurat – „a ierta, a trece cu vederea”.

Se poate folosi cu referire la deținuții eliberați printr-o amnistie, dar și orice alte situații în care o persoană este scutită de o pedeapsă ori este iertată, scuzată. Fundamental, sensurile verbului sunt legate de cel al substantivului corespunzător – amnistie.

Continuare »

31 ian.

DOOM 2: parenteral – parimie

! parenteral are două variante pentru despărțirea în silabe – pa-ren-te-ral/par-en-te-ral; este adjectiv masculin cu pluralul parenterali și femininul parenterală-parenterale (folosit mai ales în expresia procedeu parenteral – „mod de administrare a medicamentelor pe altă cale decât pe cea digestivă”)

! parestezie („senzație falsă de furnicătură, amorțeală, înțepătură etc. care apare în unele boli ale sistemului nervos”) se desparte pa-res-te-zi-e/par-es-te-zi-e; este substantiv feminin cu genitiv-dativul paresteziei și pluralul parestezii

! pária este substantiv masculin cu pluralul pária; se desparte pá-ri-a

! paricid (crimă, patricid) apare ca substantiv neutru cu pluralul paricide (forma pariciduri, mai veche, a dispărut)

! parimiár rămâne cu o singură formă (paremiár dispare) – carte bisericească în care sunt cuprinse proverbele lui Solomon; este substantiv neutru cu pluralul parimiare. Din aceeași familie lexicală, !parimíe („proverb, maximă, pildă, învățătură; parimiar”) are și el o singură formă (dispare paremíe), substantiv feminin cu genitiv-dativul parimiei și pluralul parimii.

28 ian.

a comite

Verbul a comite vine din limba latină (committere) și are un sens de bază foarte bine cunoscut – „a face, a înfăptui, a săvârși o greșeală sau o faptă rea”. Dicționarele academice mai menționează câteva sensuri, dintre care unul este familiar și peiorativ – „a scrie lucrări mediocre”, iar celălat este un franțuzism ieșit din uz, care funcționa în registrul juridic – „a însărcina pe cineva cu ceva” sau „a încredința cuiva o afacere de comerț”.

Prin urmare, verbul intră în relație semantică directă cu substantivul greșeală sau infracțiune, de pildă (până la crimă, evident) și indică, în general, lucruri rele ori – mai curând – fapte reprobabile. Expresia familiară am/ai comis-o! nu apare în scripte, dar o știu folosită pentru situațiile în care s-a gafat uriaș ori s-a greșit iremediabil. Recunoașterea presupune și asumarea gravității situației.

Continuare »

24 ian.

DOOM 2: pară – parental

! pară (flacără) este substantiv feminin cu genitiv-dativul parei; termenul are acum și formă de plural – pare

! Parcă apare ca substantiv propriu feminin, cu genitiv-dativul Parcei și pluralul Parce („trei surori, zeițe ale sorții din mitologia romană, reprezentate sub înfățișarea unor femei bătrâne”)

* parcometru apare ca noutate – „aparat de taxare pentru parcarea autovehiculelor”; este substantiv neutru cu pluralul parcometre

! pardesiu e substantiv neutru cu pluralul pardesie (forma pardesiuri a dispărut)

* parental e adjectiv nou, masculin cu pluralul parentali și femininul parentală-parentale („care se referă la părinți, ereditar”)

21 ian.

a mieuna

Verbul a mieuna este derivat dintr-o interjecție, o onomatopee care imită strigătul pisicii. Termenul se referă, prin urmare, la aceste animale – „a scoate sunete prelungi caracteristice speciei, a scoate un mieunat, a face miau”, fiind sinonim cu a miorlăi, a mioni ori cu regionalismul a miorțăi.

Și, evident, cam asta e toată filosofia pisicească – ați putea să-mi ziceți… Așa o părea la prima vedere. Dar, după ce își ia omul mâță pe lângă casă, descoperă foarte repede că alta-i socoteala. Și nu-i simplă deloc!

Continuare »

© 2019 blog.ro-en.ro