Iulia Muşat

22 Ian

a denatura

Verbul a denatura vine din limba franceză – dénaturer și are două sensuri de bază. Înseamnă, pe de o parte, „a adăuga unui produs o substanță străină, spre a-l face impropriu scopurilor pentru care a fost destinat inițial”. Sensul figurat (care astăzi este mult mai des utilizat decât celălalt) se referă la „a schimba (adesea intenționat) înțelesul normal, natura sau caracterul unor cuvinte, al unor idei etc.”

Sinonimele menționate prin dicționare sunt numeroase și pot fi utilizate, în funcție de nuanțele pe care termenul le poate căpăta în diferite contexte: a altera, a contraface, a deforma, a escamota, a falsifica, a măslui, a mistifica, a poci, a răstălmăci, a scâlcia, a schimonosi, a silui, a sminti, a stâlci, a strâmba, a stropși.

Continuare »

18 Ian

DOOM 2: notocord/notocordă – nouţ

! notocord / notocordă are acum două variante acceptate; este substantiv neutru sau feminin, cu pluralul notocorde, referindu-se la o „formație primitivă a coloanei vertebrale”

* nou apare ca substantiv neutru, articulat noul

! nouă-ochi (pește) este substantiv masculin cu pluralul nouă-ochi

! nouăsprezece are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-uăs-pre-ze-ce/no-uă-spre-ze-ce; este numeral și se mai poate nota 19/XIX. Aceleași modificări apar și în cazul numeralului !al nouăsprezecelea, care are și formă pentru feminin.

! nouț se folosește rar, adjectiv masculin cu pluralul nouți și femininul nouță-nouțe

15 Ian

a fişa

Verbul a fișa este un derivat regresiv din substantivul feminin fișă (ajuns la noi din franceză – fiche). Termenul înseamnă „a extrage pe fișe însemnări dintr-o lucrare (științifică) scrisă, în vederea documentării, a elaborării unei opere etc.”, adică „a face, a alcătui fișe” ori „a transpune pe fișe”. Explicațiile nu sunt prea detaliate, dar nici lucrurile nu par atât de complicate.

Un al doilea sens presupune „a extrage pe fișe datele bibliografice fundamentale privitoare la o carte sau la un periodic, pentru a le așeza în catalogul bibliotecii”, adică „a întocmi, a înregistra pe fișe de bibliotecă” ori „a întocmi o bibliografie”. Se poate vorbi deci despre munca unui bibliotecar sau despre demersurile unui cercetători de a construi o bibliografie completă pe o temă anume.

Continuare »

11 Ian

DOOM 2: nosemoză – notătoare

! nosemoză este un substantiv feminin cu genitiv-dativul nosemozei; termenul se referă la o „boală contagioasă a aparatului digestiv al albinelor, provocată de nosema” (ciupercă saprofită parazită); are acum și formă de plural – nosemoze

! nostalgic primește acum, pe lângă valoarea adjectivală, și valoare substantivală; este masculin cu pluralul nostalgici și femininul nostalgică-nostalgice

* nota bene este o expresie din latină, având la noi rol de locuțiune verbală impersonală sau substantiv neutru, care se abreviază N.B.; este o „formulă prin care se atrage atenția asupra unui pasaj, a unei idei într-un text ori asupra corecturilor deosebite de tipar”

* notăriță apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul notăriței și pluralul notărițe; este corespondentul masculinului notar și termenul preferat în locul familiarului notăreasă

! notătoare (plantă) este substantiv feminin cu pluralul notătoare, care acum are și formă pentru genitiv-dativ – notătoarei; termenul este sinonim cu broscăriță ori iarba-șarpelui

08 Ian

a climatiza

Verbul a climatiza apare ca noutate în DOOM2. Este un neologism venit din franceză – climatiser, însemnând „a asigura climatizarea” într-un spațiu sau într-o încăpere (operație prin care aerul dintr-o încăpere este menținut la o anumită temperatură, umiditate, puritate etc.). Un sens mai rar folosit se referă la aparate – „a adapta la acțiunea climatului extern”.

Cuvântul poate avea în vedere, prin urmare, orice încercare de a modifica elementele care asigură o atmosferă favorabilă și comodă pentru om, deși, în mod automat, ne gândim mai întâi de toate la aparatele de aer condiționat care ne ajută să suportăm temperaturile foarte ridicate ale verii. Evident, acestea sunt cele mai simple și mai comune exemple.

Continuare »

04 Ian

DOOM 2: nopticică – norvegiană

* nopticică este substantiv feminin cu genitiv-dativul nopticelei; diminutivul, utilizat în sfera familiară, are acum și formă de plural – nopticele

! noradrenalină este un substantiv feminin care are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-ra-dre-na-li-nă/nor-a-dre-na-li-nă; termenul se referă la „substanță produsă de fibrele nervoase periferice, dar și de sistemul nervos central și de glandele medulosuprarenale, cu o structură apropiată de cea a adrenalinei”, iar genitiv-dativul este noradrenalinei

* Nord (zonă geografică) este substantiv propriu neutru

* nord-coreeancă apare ca noutate, substantiv feminin, corespondentul masculinului nord-coreean (care are și valoare adjectivală); genitiv-dativul este nord-coreencei, iar pluralul este nord-coreence

* norvegiană (nor-ve-gi-a-nă) este și el un substantiv feminin nou (cu genitiv-dativul norvegienei), termenul referindu-se la limba vorbită în Norvegia

© 2018 blog.ro-en.ro