Iulia Muşat

21 iun.

DOOM 2: opiaceu – oprobriu

! opiaceu se desparte o-pi-a-ceu este adjectiv masculin și feminin cu pluralul opiacee („care conține sau provine din opiu”)

! oportunitate („caracterul a ceea ce e oportun”) este substantiv feminin cu genitiv-dativul oportunității; termenul mai poate să însemne, de asemenea, „situație prielnică, ocazie”, moment în care are și formă de plural – oportunități

! opozant are dedicat un singur articol, care ia în discuție atât valoarea adjectivală, cât și valoarea substantivală; este masculin cu pluralul opozanți și femininul opozantă-opozante

* oprimant („care oprimă”) este înregistrat ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul oprimanți și femininul oprimantă-oprimante

! oprobriu este un termen livresc („dispreț, dezaprobare prin care societatea condamnă fapte socotite nedemne sau oameni care săvârșesc astfel de fapte”), substantiv neutru care primește acum și formă de plural – oprobrii

18 iun.

a (se) zvoni

Verbul a (se) zvoni este un derivat al substantivului zvon. Verb impersonal, acesta se referă la „a se răspândi un zvon, a circula vestea”. Un al doilea sens al termenului, când acesta are valoare tranzitivă, are legătură cu zgomotele produse de obiecte de metal sau de sticlă – „a face să sune, să răsune ceva”, adică a dăngăni.

Intranzitiv, de pildă, se folosește despre fenomene naturale – ape sau vânt, însemnând „a produce un zgomot lin, continuu și plăcut, fiind sinonim cu a bate, a clipoci, a murmura, a suna, a susura, a șopoti, a șopti, a șușoti.

Când are valoare reflexivă și se utilizează despre vești, știri sau vorbe, apare în structuri în care subiectul gramatical este exprimat printr-o propoziție subiectivă. Sinonimele lui sunt a afirma, a se anunța, a se auzi, a se comunica, a se răspândi, a se spune, a se șopti, a se vorbi, a se zice, putând fi, de asemenea, echivalent cu a se scorni, cu sensul de a inventa și a face să circule minciuni.

Continuare »

14 iun.

DOOM 2: ontogenistă – open

* ontogenistă este substantiv feminin, corespondentul lui ontogenist, masculin mai vechi; termenii se referă la „specialiștii în probleme de ontogenie” (știință sinonimă cu ontogeneza: „dezvoltare individuală a organismelor vegetale și animale, care cuprinde toate transformările organismului de la stadiul de embrion până la sfârșitul existenței lui”)

* ONU / O.N.U. este substantiv propriu neutru (Organizația Națiunilor Unite)

! oosferă are acum două variante pentru despărțirea corectă în silabe: o-os-fe-ră/o-o-sfe-ră; este substantiv feminin cu genitiv-dativul oosferei și pluralul oosfere („celulă reproducătoare femelă a plantelor care, în urma fecundației, devine oul plantei”)

! oospor se desparte fie o-os-por, fie o-o-spor; este substantiv neutru cu pluralul oospori („oul critogamelor, format din oogon după fecundație”)

* open se pronunță ca în engleză (de unde și vine) – opăn, având două valori diferite: adjectiv invariabil și substantiv neutru cu pluralul openuri

11 iun.

a grădinări

Verbul a grădinări este un derivat al substantivului grădinar, având, prin urmare, un sens extrem de ușor de anticipat – „a se ocupa de cultivarea unei grădini” (sau a mai multora). Este intranzitiv (adică nu acceptă complement direct – pe cine? ce?) și se folosește rar, se pare.

Unele dicționare insistă pe legătura foarte strânsă dintre meserie și cel care o practică – „a practica ocupația de grădinar; a fi grădinar”, altele au în vedere cele două coordonate ale acestei activități complexe – „a cultiva și a întreține o grădină”, insistând și asupra faptului că termenul are în vedere, mai ales, îngrijirea zarzavaturilor.

Continuare »

07 iun.

DOOM 2: one-man show – onomastică

* one-man show vine din engleză, de unde păstrează și pronunția – ŭanmenșoŭ, substantiv neutru cu articularea one-man show-ul și pluralul one-man show-uri

* ONG se citește oenge și este substantiv neutru articulat ONG-ul, cu pluralul ONG-uri

! oníx (mineral) este substantiv neutru și păstrează o singură variantă accentuală (dispare ónix)

* on-line/online este un anglicism cu două variante grafice corecte, dar cu o singură pronunție – onlaĭn; este locuțiune adjectivală sau adverbială

! onomastică e substantiv feminin cu genitiv-dativul onomasticii și pluralul onomastici; termenul are, prin urmare, articol diferit în DOOM2, pentru că se diferențiază de adjectivul cu femininul plural – onomastice

04 iun.

a detracta

Verbul a detracta vine din limba franceză – détracter, conform unui latinesc detractus, și este un termen livresc, rar folosit, care înseamnă „a căuta să micșoreze meritele cuiva, a deprecia pe nedrept; a vorbi de rău”. Sinonimele sunt numeroase: a bârfi, a blama, a calomnia, a cleveti, a defăima, a denigra, a discredita, a huli, a ponosi, a ponegri.

Unul dintre cele mai interesante aspecte este confuzia cu paronimul său – a retracta. Au aceeași rădăcină și la noi, și în limba de origine, dar legăturile de sens scapă, la o privire neatentă. Bine, nici nu sunt foarte ușor de depistat și, dacă stăm bine să ne gândim, acesta este principiul pe baza căruia funcționează atracția paronimică. Cred că l-am auzit, prin urmare, deseori folosit în locul celuilalt.

Continuare »

© 2018 blog.ro-en.ro