Iulia Muşat

14 feb.

DOOM 2: parodic – paronomastic

* parodic apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul parodici și femininul parodică-parodice; înseamnă „care are caracter de parodie, al parodiei” și este sinonim cu parodistic

! parodontoză are acum două despărțiri corecte în silabe: pa-ro-don-to-ză/par-o-don-to-ză; este substantiv feminin cu genitiv-dativul parodontozei și femininul parodontoze; este vorba despre o boală a !parodonțiului – substantiv neutru care se desparte la fel: pa-ro-don-țiu/par-o-don-țiu (ultima silabă se citește țĭu).

* a parola este verb nou, cu indicativul prezent parolează („a securiza un dispozitiv, o instalație etc. cu ajutorul unei parole”)

! paronim și întreaga lui familie lexicală extinsă suferă modificări la despărțirea în silabe: pa-ro-nim/par-o-nim; este substantiv neutru cu pluralul paronime (cuvinte foarte asemănătoare ca formă, ce pot fi confundate). Adjectivul !paronimic suferă aceeași modificare, dar își păstrează formele (masculin cu pluralul paronimici și femininul paronimică-paronimice). Tot astfel stau lucrurile și cu substantivul feminin !paronimie (cu genitiv-dativul paronimiei și pluralul paronimii).

! paronomasie este un echivalent mai rar folosit al lui !paronomază (asemănare între cuvinte din limbi diferite sau apropierea dintre cuvintele aceleași limbi care par a avea un radical comun); pentru despărțirea în silabe, se recomandă variantele pa-ro-no-ma-si-e/par-o-no-ma-si-e, respectiv pa-ro-no-ma-ză/par-o-no-ma-ză. Înrudit cu ele (și prezentând aceleași noutăți de silabație), este menționat adjectivul !paronomastic, masculin cu pluralul paronomastic și femininul paronomastică-paronomastice.

11 feb.

a testa

Verbul a testa apare, de fapt, de două ori în dicționare, cu sensuri complet diferite, deși venite amândouă din franțuzescul tester. Primul sens este o surpriză pentru mine și se folosește în aria juridică – „a da dispoziții prin testament cu privire la transmiterea unor bunuri materiale; a lăsa ceva prin testament”, care are o conexiune cu latinescul testari.

Celălalt sens – „a supune pe cineva unui test, a face un test” – este legat de substantivele test și testare, așa cum ne este tuturor cunoscut, presupun.

În primul caz, sinonimele verbului sunt a lăsa, a lega, a testălui, iar în cel de-al doilea – a încerca, a proba. Despre primul nu vă pot spune încă mare lucru… m-am gândit de câteva ori în viața asta să-mi fac testament, dar lucrurile mele nu sunt foarte complicate din acest punct de vedere. Despre teste știu însă multe.

Continuare »

07 feb.

DOOM 2: parior – parmalâc / parmaclâc

* parior („persoană care pariază”) se folosește rar, se desparte pa-ri-or și este substantiv masculin cu pluralul pariori

! parking este un anglicism, substantiv neutru cu pluralul parkinguri („Loc, teren special amenajat pentru staționarea autovehiculelor”); varianta grafică parching nu mai apare

* parkinson (boală) este substantive neutru. Apare alături de *Parkinson (nume de persoană din engleză), substantiv propriu, medicul care a descris prima data această boală.

! parlamentar are atât valoare adjectivală, cât și substantivală; este masculin cu pluralul parlamentari și femininul paramentară-parlamentare

! parmalâc / parmaclâc (gard, grilaj, balustradă) este învechit și popular, substantiv neutru cu pluralul parmalâcuri/parmaclâcuri

04 feb.

a amnistia

Verbul a amnistia este un neologism venit din franceză – amnistier. Înseamnă „a acorda amnistie unui infractor” sau „a scoate un delict de sub sancțiunile legii”. Termenul are, prin urmare, un sens propriu – „a acorda printr-o lege o amnistie”, dar și unul figurat – „a ierta, a trece cu vederea”.

Se poate folosi cu referire la deținuții eliberați printr-o amnistie, dar și orice alte situații în care o persoană este scutită de o pedeapsă ori este iertată, scuzată. Fundamental, sensurile verbului sunt legate de cel al substantivului corespunzător – amnistie.

Continuare »

31 ian.

DOOM 2: parenteral – parimie

! parenteral are două variante pentru despărțirea în silabe – pa-ren-te-ral/par-en-te-ral; este adjectiv masculin cu pluralul parenterali și femininul parenterală-parenterale (folosit mai ales în expresia procedeu parenteral – „mod de administrare a medicamentelor pe altă cale decât pe cea digestivă”)

! parestezie („senzație falsă de furnicătură, amorțeală, înțepătură etc. care apare în unele boli ale sistemului nervos”) se desparte pa-res-te-zi-e/par-es-te-zi-e; este substantiv feminin cu genitiv-dativul paresteziei și pluralul parestezii

! pária este substantiv masculin cu pluralul pária; se desparte pá-ri-a

! paricid (crimă, patricid) apare ca substantiv neutru cu pluralul paricide (forma pariciduri, mai veche, a dispărut)

! parimiár rămâne cu o singură formă (paremiár dispare) – carte bisericească în care sunt cuprinse proverbele lui Solomon; este substantiv neutru cu pluralul parimiare. Din aceeași familie lexicală, !parimíe („proverb, maximă, pildă, învățătură; parimiar”) are și el o singură formă (dispare paremíe), substantiv feminin cu genitiv-dativul parimiei și pluralul parimii.

28 ian.

a comite

Verbul a comite vine din limba latină (committere) și are un sens de bază foarte bine cunoscut – „a face, a înfăptui, a săvârși o greșeală sau o faptă rea”. Dicționarele academice mai menționează câteva sensuri, dintre care unul este familiar și peiorativ – „a scrie lucrări mediocre”, iar celălat este un franțuzism ieșit din uz, care funcționa în registrul juridic – „a însărcina pe cineva cu ceva” sau „a încredința cuiva o afacere de comerț”.

Prin urmare, verbul intră în relație semantică directă cu substantivul greșeală sau infracțiune, de pildă (până la crimă, evident) și indică, în general, lucruri rele ori – mai curând – fapte reprobabile. Expresia familiară am/ai comis-o! nu apare în scripte, dar o știu folosită pentru situațiile în care s-a gafat uriaș ori s-a greșit iremediabil. Recunoașterea presupune și asumarea gravității situației.

Continuare »

© 2019 blog.ro-en.ro