Iulia Muşat

19 Apr

DOOM 2: oftalmoscop – ojă

! oftalmoscop („instrument folosit pentru examinarea interiorului globului ocular și a fundului de ochi”) se desparte of-tal-mos-cop/of-tal-mo-scop și este substantiv neutru cu pluralul oftalmoscoape. Derivate ale acestuia sunt adjectivul !oftalmoscopic (masculin cu pluralul oftalmoscopici și femininul oftalmoscopică-oftalmoscopice), dar și !oftalmoscopie, substantiv feminin cu genitiv-dativul oftalmoscopiei și pluralul oftalmoscopii.

! a se ofusca este folosit în limbaj familiar și trece în clasa reflexivelor – se ofuschează

! a se ogârji e un regionalism care înseamnă „a slăbi foarte tare”; reflexivul are indicativul prezent se ogârjește, imperfectul se ogârjea și condiționalul să se ogârjească

* oiconim („cuvânt care denumește o așezare omenească”) se desparte oi-co-nim/oic-o-nim și este substantiv neutru cu pluralul oiconime. Disciplina care se ocupă cu studiul acestora se numește !oiconimie, iar substantivul feminin (cu genitiv-dativul oiconimiei) are aceeași problemă legată de despărțirea în silabe.

* ojă apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul ojei și pluralul oje

16 Apr

a flirta

Verbul a flirta vine din limba franceză (flirter) – având însă un corespondent și în engleză (to flirt) – și este explicat, în dicționarele noastre, prin expresia „a fi în flirt cu cineva”. Dicționarele mai vechi (care notează și utilizări livrești) trimit la „jargonul burgheziei”, subliniind că înseamnă „a avea o legătură de dragoste ușoară, nestatornică; a susține o conversație ușuratică cu o persoană de sex opus”. Sinonimul indicat este a cocheta.

Și, vorba vechilor, flirtul este o activitate agreabilă și reconfortantă. Nu facem acuma o îndeletnicire de „toată ziua bună ziua” din ea, dar prinde bine, din timp în timp, să mai stricăm câte o ocheadă cu unul-altul nou sosit în viața noastră. Evident, vorbesc de cei neluați, ca să le spunem așa, pentru că cei luați rezolvă problema pe cont propriu – e treaba lor, nu ne amestecăm.

Continuare »

12 Apr

DOOM 2: odontalgic – oficiere

! odontalgic („referitor la durerile de dinți”) este adjectiv masculin cu pluralul odontalgici și femininul odontalgică-odontalgice; noutatea este dubla posibilitate pentru despărțirea în silabe – o-don-tal-gic/o-dont-al-gic. Din aceeași familie lexicală, modificarea silabației se produce și la !odontalgie, substantiv feminin cu genitiv-dativul odontalgiei și pluralul odontalgii.

! odorant („care răspândește un miros plăcut”) vine dintr-un franțuzesc identic ca formă, fiind adjectiv masculin cu pluralul odoranți și femininul odorantă-odorante. Tot de acolo vine !odorat („miros”), substantiv neutru care nu mai are formă de plural în DOOM2.

* off vine din engleză și este substantiv neutru. Formată pe baza acestuia, locuțiunea adverbială *off-line/offline se pronunță oflaĭn are două variante grafice corecte.

! oficial se desparte o-fi-ci-al și este adjectiv masculin cu pluralul oficiali și femininul oficială-oficiale

! oficiere (o-fi-ci-e-re) apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul oficierii și pluralul oficieri

05 Apr

DOOM 2: odată – odolean

! odată primește o serie de indicații pentru a se lămuri mai precis contextul de utilizare corectă; în primul rând, este stabilită sinonimia cu termenii „cândva, imediat, în sfârșit”, dar și structurile în care apare acest adverb – „a fost odată”, „o să-ți spun eu odată”, „taci odată”, „odată terminată treaba”. O structură omofonă (se pronunță, dar nu se scrie la fel) este *o dată – articol + substantiv („o dată memorabilă”). La fel se scrie și o dată – numeral (o singură dată): „o dată pentru totdeauna”, „o dată în viață”, „te mai rog o dată”, „o dată la două luni”.

! odată ce deschide seria locuțiunilor formate cu adverbul odată; este vorba, în acest caz de o locuțiune conjuncțională, dar mai sunt menționate și !odată cu – locuțiune prepozițională, și *odată și odată – locuțiune adverbială

! odicolon este un termen învechit, folosit în limbajul popular; substantivul neutru înseamnă „apă de colonie” (pronunția este mai aproape de etimonol franțuzesc), iar forma de plural a dispărut

* Odiseea (operă literară) este substantiv propriu feminin cu genitiv-dativul Odiseei. Termenul s-a format de la numele eroului grec *Odiseu (substantiv propriu masculin), cunoscut și ca Ulise

! odolean este denumirea plantei cunoscute sub numele de valeriană; se desparte o-do-lean și este substantiv masculin cu pluralul odoleni

02 Apr

a reînvia

Verbul a reînvia este obținut prin derivare, cu prefixul re- de la a învia (la care vechea normă ortografică trimitea anterior), și are acum câte două forme corecte – eu reînvíi / reînviéz. Înseamnă, mai întâi de toate, „a reveni la viață (după ce a murit)”, sinonim, într-o oarecare măsură, chiar al lui a învia. În sfera medicală, termenul se referă la „a repune în funcțiune inima, respirația”, echivalentul fiind a resuscita.

Sensurile figurate sunt multe și interesante. Mai întâi, „a căpăta din nou viață, putere, a deveni din nou activ” – a renaște, a reînsufleți; apoi, „a reveni în amintirea cuiva, a apărea în memorie; a deveni viu în conștiința cuiva”, dar și „a face să fie din nou folosit, să devină actual” – a reactualiza (vorbe sau datini).

Continuare »

29 Mar

DOOM 2: octet – odagaci

* octet apare ca substantiv nou (diferit de cel care înseamnă „formație muzicală” sau „grup de electroni”); este masculin, cu pluralul octeți

* a oculta este un termen livresc, verb cu indicativul prezent ocultează (a ascunde, a disimula)

! ocupant are acum două valori morfologice diferite – substantivală și adjectivală; este masculin cu pluralul ocupanți și femininul ocupantă-ocupante

* ocupațional (se desparte o-cu-pa-ți-o-nal) este adjectiv masculin cu pluralul ocupaționali și femininul ocupațională-ocupaționale

! odagaci este numele unei plante erbacee, substantiv masculin cu pluralul odagaci (arbuști)

© 2018 blog.ro-en.ro