Iulia Muşat

16 mai

DOOM 2: până ce – Pârlea

* până ce și *până să sunt două locuțiuni conjuncționale nou acceptate de normă

! pântec/pântece apare ca substantiv neutru cu două forme corecte și cu pluralul pântece

! pântecare (diaree) este regionalism, substantiv feminin cu genitiv-dativul pântecării și pluralul pântecări. Sinonime cu acesta, apar formele (tot regionale) !pântecăraie (cu pluralul pântecărăi) și !pântecărie (cu pluralul pântecării).

! a se pârgui (a da în copt) trece în clasa reflexivelor, verb cu indicativul prezent se pârguiește, imperfectul se pârguia și conjunctivul să se pârguiască

! pârlea este un element popular care apare doar în expresii (ține-te/tunde-o/întinde-o, pârleo! ori du-te pârlii!); substantivul masculin are genitiv-dativul pârlii și vocativul pârleo. De asemenea, este menționat și !Pârlea, nume de persoană, substantiv propriu masculin – de pildă, Pârlea-Vodă este porecla lui Alexandru Mavrocordat de la incendierea Iașului din 1783.

13 mai

a eşapa

Verbul a eșapa – mai întâi de toate – există! În fine, DOOM2 nu-l mai recunoaște, dar în vechiul Dicționar Ortografic era menționat, iar câteva dicționare de după 2000 îl amintesc încă.

Vine din limba franceză – échapper, având, direct de acolo, două sensuri învechite: a scăpa și a se salva. Altfel, termenul se folosește – rar, e adevărat – despre gazele arse dintr-un motor cu ardere internă, fiind sinonim cu a ieși, în acest caz.

Continuare »

09 mai

DOOM 2: pătrunjel-de-câmp – pâinea-porcului

! pătrunjel-de-câmp este numele unei plante, substantiv masculin cu pluralul pătrunjei-de-câmp. Din aceeași familie lexicală, apare și planta !pătrunjelul-câinelui, substantiv masculin articulat.

! pătul este folosit și ca adjectiv, în sintagma măr pătul – specie de măr cu fructe galbene-verzui (cu pete roșii); pluralul masculin este (meri) pătuli și pluralul femininului este (mere) pătule

* pățit este un termen popular care are atât valoare adjectivală, cât și substantivală; masculinul are pluralul pățiți și femininul pățită-pățite

! a se păuni (pă-u-ni) trece în clasa reflexivelor; este un termen popular, sinonim cu a se împăuna și a se îngâmfa, verb cu un indicativul prezent el se păunește, imperfectul el se păunea, conjunctivul prezent să se păunească

! pâinea-pădurii și !pâinea-porcului sunt două denumiri de plante, substantive feminine articulate, cu genitiv-dativele pâinii-pădurii și pâinii-porcului

06 mai

a (se) dezobişnui

Verbul a (se) dezobișnui este format prin derivare, de la cuvântul de bază a (se) obișnui, cu prefixul dez-, după modelul franțuzescului déshabituer. Explicația termenului este relativ simplă – „a-și pierde sau a face să-și piardă un obicei, un nărav, un viciu”.

Cele mai cunoscute și mai folosite sinonime sunt a (se) dezvăța, a (se) dezbăra (care are o conotație negativă mai puternică). Echivalente, în funcție de context, sunt și verbe precum a (se) debarasa, a (se) descotorosi, a (se) lăsa, a scăpa, iar în sens figurat se utilizează a (se) scutura și a înțărca. Dintre antonime, dicționarele precizează a (se) deprinde și a (se) obișnui.

Continuare »

02 mai

DOOM 2: păsărică – pătlăgea-vânătă/pătlăgică-vânătă

! păsărică este substantiv feminin care are două forme pentru genitiv-dativ – păsăricii/păsărelei, precum și două forme pentru dativ – păsărici/păsărele (forma păsărea nu este menționată în dicționar, există în schimb păsăruică)

* păstăioasă apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul păstăioasei și pluralul păstăioase (plantă care are fructul o păstaie)

! păstură este un substantiv feminin care are două variante accentuale corecte – pe prima, dar și pe a doua silabă; cuvântul nu are formă pentru plural („polen floral adunat și depozitat de albine în celulele fagurilor, care servește ca hrană albinelor și puietului din stup”)

* pășcănean are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul pășcăneni și femininul pășcăneană-pășcănene. Din aceeași familie lexicală, femininul *pășcăneacă este substantiv cu genitiv-dativul pășcănencei și pluralul pășcănence.

! pătlăgea-roșie / pătlăgică-roșie este substantiv feminin și are două variante corecte; genitiv-dativul este unul singur – pătlăgelei-roșii, ca și pluralul pătlăgele-roșii. Aceleași modificări apar și pentru !pătlăgea-vânătă/pătlăgică-vânătă (fără determinanți însă, pătlăgică trimite la pătlăgea).

29 apr.

a cerşi

Verbul a cerși este dat de dicționare ca făcând parte din familia lui a cere, iar sensurile lor sunt, într-adevăr, înrudite (în registrul arhaic sunt chiar sinonime). Primul înseamnă „a cere de pomană, a cere milă, a umbla cu cerșitul” și este echivalent cu a cerșetori, a se milogi.

Cel de-al doilea sens se referă la „a cere ceva cu stăruință, cu insistență ori cu umilință (ca un cerșetor)”, iar prin extindere de sens, la „a căuta să capete prin mijloace josnice, a se înjosi cerând ceva”. Termenul are și câteva sinonime din registrul popular, regional și argotic: a prosti, a coldui, a calici, a mangli.

Continuare »

© 2019 blog.ro-en.ro