Iulia Muşat

15 iul.

a dezavua

Verbul a dezavua este un termen livresc, vine din limba franceză (désavouer) și este urmat, în general, de un complement care indică oameni, idei, acțiuni etc., însemnând „a pretinde că nu s-a spus sau nu s-a făcut ceva; a refuza să recunoască ceva (pentru sine)”. De asemenea, se poate referi la „a declara ca fiind neplauzibil”.

Sinonimele sunt mai agresive, și duc la un alt nivel semantic această nerecunoaștere, neacceptare – a blama, a condamna, a contesta, a se desolidariza, a dezaproba (spusele sau faptele cuiva), a înfiera, a proscrie, a reproba, a renega, a respinge, a stigmatiza.

Din punct de vedere fonetic, verbul mi se pare destul de dizarmonios, formele sale paradigmatice rupându-se în hiaturi destul de dificil de pronunțat. Dincolo de neplăcerile provocate în rostire, termenul indică parcă, prin însăși structura lui fonetică, separarea categorică pe care o sugerează și semantic.

Există situații în viață în care atitudinea noastră trebuie să se afle categoric sub semnul acestui cuvânt. Nu mi s-a întâmplat foarte des, poate pentru că nu sunt prea mulți cei care vorbesc în numele meu, prin urmare asocierea nu poate fi, oricum, făcută.

Politicienii noștri abuzează însă de el. Pentru că, deseori, pentru ei, totul se stabilește la nivel declarativ. Dezavuează una, dezavuează alta, creându-ne împresia că acestea ar fi valorile lor reale, cele solide, în funcțiile de care noi le acordăm sprijinul nostru. Din păcate, descoperim, de cele mai multe ori, că toate-s vorbe goale…

11 iul.

DOOM 2: pentru ca … să – pepelea

! pentru ca … să apare ca locuțiune conjuncțională (pentru ca el să)

! penultim are acum două despărțiri corecte în silabe – pe-nul-tim/pen-ul-tim; este adjectiv masculin cu pluralul penultimi și femininul penultimă-penultime

! penumbră se desparte pe-num-bră/pen-um-bră; este substantiv feminin cu genitiv-dativul penumbrei și pluralul penumbre

! penúrie / penuríe are două variante accentuale; este substantiv feminin cu genitiv-dativul penúriei/penuríei

! pepelea (poznaș) este un termen popular, substantiv masculin cu genitiv-dativul lui pepelea

08 iul.

a tăgădui

Verbul a tăgădui vine din limba maghiară – tagadni (care se traduce „a contesta”). Este tranzitiv şi înseamnă – cu referire la adevăruri, fapte, fenomene – „a contesta o afirmație, a nu recunoaște ceva ca fiind adevărat, a declara ca fiind neadevărat”.

Termenul stabilește sinonimie cu verbe precum a nega, a renega, a dezminți sau, mai rar, cu a refuza. Are, de asemenea, şi alte echivalente în dicționare: a ascunde, a dezice, a masca, a respinge, a retracta, a tăinui, dar şi livrescul a denega ori învechitul a protesta.

Mie îmi place teribil cum sună. Și, deși întotdeauna mi s-a părut că are o conotație negativă – căci retractarea implică o dezicere, o negare de primă vorbă, acum îl găsesc mai pe gustul meu. Pentru că încă îmi mai place curajul contestării și puterea unui „nu” spus împotriva curentului.

Nu agreez însă, așa cum nu mi-au plăcut niciodată, „contestarii de serviciu”, cei care critică totul și pe toate, cărora nimic nu le convine și totul le displace, fără a identifica problemele reale și soluțiile adecvate. Pur și simplu din dorința de a fi contra curentului ori, dimpotrivă, de a fi „cool”, ridicându-se pe un val de opinie „la modă”, de bonton.

Nu cred în rezolvările de tipul acesta, dar e foarte adevărat că mai curând se mișcă lucrurile atunci când sunt puse sub presiunea tăgadei, decât lăsate în voia lor, sperând că se vor îmbunătăți de la sine… Prin urmare, deși nu sunt cea mai cârtitoare ființă din lume, mă bucur deseori când oamenii tăgăduiesc ordinea lucrurilor ce merg strâmb.

04 iul.

DOOM 2: Pentateúh – pentodă

! Pentateúh este substantiv propriu neutru (anterior accentul cădea pe ultimul e, iar în silaba finală se forma un diftong – teuh); este vorba despre numele părții Bibliei care cuprinde primele cinci cărți ale Vechiului Testament

! pentatlon (probă combinată de atletism, alcătuită din cinci exerciții diferite) este substantiv neutru cu pluralul pentatloane și are acum două despărțiri corecte în silabe: pen-ta-tlon/pent-a-tlon. Aceeași modificare o suferă și celelalte cuvinte din familia lui lexicală: !pentatlonist (cu pluralul pentatloniști) și !pentatlonistă (cu pluralul pentatloniste).

* Penteleu este numele unui munte, substantiv propriu neutru

! penticostal are acum și valoare adjectivală, pe lângă cea substantivală; masculinul are pluralul penticostali, iar femininul are formele penticostală-penticostale

! pentódă (tub electronic cu cinci electrozi) are acum două despărțiri corecte în silabe – pen-to-dă/pent-o-dă; substantivul feminin are pluralul pentode

27 iun.

DOOM 2: penalty / penalti – Pentagon

! penalty / penalti (pe-nal-ti) este un anglicism care are, la noi, două forme corecte; este substantiv neutru care se articulează penalty-ul/penaltiul, cu pluralul penalty-uri/penaltiuri

! peninsular are două despărțiri corecte în silabe: pe-nin-su-lar/pen-in-su-lar; este adjectiv masculin cu pluralul peninsulari și femininul peninsulară-peninsulare. Din aceeași familie lexicală, !peninsulă suferă aceeași modificare: se desparte pe-nin-su-lă/pen-in-su-lă.

! penița-bungeacului este numele unei plante; substantivul feminin se articulează acum peniței-bungeacului

! penny este denumirea englezească a unei monede; este substantiv masculin, se articulează penny-ul și are pluralul penny (articulat penny-i)

* Pentagon (sediul Departamentului Apărării al SUA) este substantiv propriu neutru

24 iun.

a (se) erija

Verbul a (se) erija vine din franceză – ériger, și este un reflexiv urmat de determinări introduse prin prep. „în”. Înseamnă, în primul rând, „a-și atribui fără niciun drept o situație, un rol care conferă autoritate, a se da drept…, a voi să treacă drept…” sau, cu alte cuvinte, „a-și aroga ilegal o autoritate”.

La origine, termenul provine dintr-un latinesc erigo, erigerea înălța. De aici, în registrul vechi, verbul se folosea cu referire la statui și monumente, însemnând „a așeza în poziție verticală”, sau la un așezământ, o instituție, fiind echivalent cu a întemeia, a institui, a crea; un alt sens arhaic se referă, pur și simplu, la „a ridica la o condiție superioară”.

Plecând din latină și trecând prin franceză, ceea ce surprinde este conotația negativă spre care s-a deplasat sensul cuvântului. Înălțarea este doar aparentă, dorită și pretinsă, dar fără fundament și fără niciun drept. Alte două sunt elementele de sens care atrag atenția: este vorba despre o pretenție a celui care face acțiunea, iar miza este câștigarea autorității.

Pentru că – nu-i așa? – autoritatea este cu adevărat greu de câștigat. Pare, prin urmare, logică încercarea de a crea aparența că o ai. Chiar dacă, în adevăr, nu ești în stare să o câștigi.

© 2019 blog.ro-en.ro