Iulia Muşat

24 Apr

a (se) proteja

Verbul a (se) proteja vine din latinescul protegere, pe filieră franceză (protéger), și are atât nuanță tranzitivă, cât și reflexivă, însemnând, mai întâi de toate, „a (se) apăra de acțiuni exterioare dăunătoare, de un pericol; a avea în pază, a lua sub ocrotire”.

Termenul a căpătat și un sens suplimentar, echivalent cu „a ajuta pe cineva, înlesnindu-i reușita prin recomandări, sprijin material sau moral etc.”, iar susținerea se poate face, deseori, în mod abuziv, acordând protecție adesea nemotivat și în detrimentul altora.

Sinonimele sunt extrem de numeroase: a acoperi, a (se) ajuta, a (se) ajutora, a (se) apăra, a avantaja, a favoriza, a (se) feri, a încuraja, a (se) înlesni, a oblădui, a ocoli, a (se) ocroti, a părtini, a (se) păzi, a prezerva, a prií, a (se) prindori, a privilegia, a (se) propti, a (se) protegui, a salvgarda, a scuti, (se) sprijini, a supraveghea, a (se) susține, a veghea etc.

Continuare »

20 Apr

DOOM 2: neanalizabil – neașteptate

* neanalizabil (ne-a-na-li-za-bil) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neanalizabili și femininul neanalizabilă-neanalizabile

* neapărat (ne-a-pă-rat) este un adverb

* nearanjat (ne-a-ran-jat) este adjectiv masculin cu pluralul nearanjați și femininul nearanjată-nearanjate

* neasimilabil (ne-a-si-mi-la-bil) este și el adjectiv, masculin cu pluralul neasimilabili și femininul neasimilabilă-neasimilabile. Din aceeași familie lexicală, apare și *neasimilat (ne-a-si-mi-lat), adjectiv masculin cu pluralul neasimilați și femininul neasimilată-neasimilate.

! neașteptate funcționează în structuri precum pe neașteptate – locuțiune adverbială

17 Apr

a (se) obrinti

Verbul a (se) obrinti se foloseşte în registrul popular, despre răni, bube ori, prin extindere de sens, despre părţi ale corpului, fiind rezultatul unei infecţii sau al frigului. Termenul vine din slava veche – obŭjentriti, şi este sinonim cu a se boboti, a se congestiona, a se inflama, a se irita, a se tumefia, a se umfla.

Nu sunt prea multe de spus despre verbul acesta. Poate doar că are o savoare aparte, care vorbeşte despre o vârstă a limbii noastre ce nu a supravieţuit decât în cărţile vechilor, şi pe care nu o vom mai recupera niciodată. Evident, din punct de vedere medical, riscul obrintirii nu a dispărut nici în vremurile noastre, el doar poartă un alt nume.

Continuare »

13 Apr

DOOM 2: nea – neafiliat

! nea poate fi și substantiv masculin, care anterior trimitea la nene; acum se precizează că se folosește urmat de prenume masculin sau nume de familie, în registru familiar și popular, având genitiv-dativul lui nea (lui nea Nelu/Popescu)

* neacademic este menționat ca noutate; se desparte ne-a-ca-de-mic și este adjectiv masculin cu pluralul neacademici și femininul neacademică-neacademice

* neadecvat (ne-a-dec-vat) este adjectiv masculin cu pluralul neadecvați și femininul neadecvată-neadecvate

* neaderent are și el cam aceleași probleme – se desparte ne-a-de-rent și are pluralul neaderenți, cu femininul neaderentă-neaderente. Din aceeași familie lexicală, este menționat și substantivul feminin *neaderență (ne-a-de-ren-ță) cu pluralul neaderențe și genitiv-dativul neaderenței.

* neafiliat se desparte ne-a-fi-li-at; este adjectiv masculin cu pluralul neafiliați și femininul neafiliată-neafiliate

10 Apr

a (se) doftorici

Verbul a (se) doftorici s-a format din forma populară doftor a substantivului doctor, având chiar și o formă mai apropiată de acesta din urmă – a doctorici, folosit în registrul familiar. Termenul înseamnă, mai întâi, „a îngriji un bolnav folosind (mai ales) mijloace empirice”, dar poate fi echivalent, atunci când se folosește reflexiv, cu „a se trata, a se vindeca (în urma unui tratament)”.

În mod surprinzător, sinonimele sunt extrem de numeroase: a căuta, a îndrepta, a înfiripa, a îngriji, a însănătoși, a întrema, a înzdrăveni, a lecui, a reface, a restabili, a ridica, a tămădui, a trata, a vindeca. Niciunul nu mi se pare că sună, însă, atât de interesant. Iar doftoriceala este, unde mai pui, la îndemâna tuturor în era internetului.

Continuare »

06 Apr

DOOM 2: năpastă – a năzări

! năpastă este substantiv feminin care are acum o singură formă de genitiv-dativ – năpastei și una singură pentru plural – năpaste (mai vechiul năpăști dispare)

! a se năpusti trece în clasa reflexivelor; verbul are indicativul prezent el se năpustește; imperfectul el se năpustea și conjunctivul el să se năpustească

! nărtilă este un regionalism („nume dat unei persoane cu nasul mare”), substantiv masculin cu genitiv-dativul lui nărtilă. Din aceeași sferă semnatică, suferă modificări similare și !năsăilă, substantiv masculin cu genitiv-dativul lui năsăilă. Tot astfel, !năsoi are acum și valoare de apelativ, masculin și el, cu genitiv-dativul lui năsoi.

! nătărăíe („nesocotință, nechibzuință, prostie, nerozie”) este învechit și regional, dar îl înlocuiește definitiv pe nătăraie; este substantiv feminin cu genitiv-dativul nătărăíei și pluralul nătărăíi (fapte)

! a năzări este verb din registrul popular și familiar, care păstrează câte o singură formă pentru indicativ prezent – năzare (dispare năzărește) și pentru conjunctivul prezent – să năzară (dispare să năzărească)

© 2017 blog.ro-en.ro