Iulia Muşat

14 nov.

DOOM 2: pintenul-secarei – piperul

! pintenul-secarei este numele unei plante; termenul este un regional învechit, substantiv masculin articulat

! piotoráx se desparte pi-o-to-rax; este substantiv neutru și dă numele unei boli care constă în „formarea și acumularea de puroi în cavitatea toracică, în spațiul pleural”

! pipeline este un cuvânt englezesc pronunțat páĭplaĭn; substantivul neutru se articulează pipeline-ul și are pluralul pipeline-uri („conductă pentru transportul la distanță al fluidelor și, mai rar, al solidelor”)

! a se pipernicí trece în clasa reflexivelor, verb cu indicativul prezent el se pipernicește, cu imperfectul el se pipernicea și conjunctivul prezent să se piperniceacă; se folosește despre animale, plante sau părți ale lor, cu sensul „a se opri din creștere, din dezvoltare sau a degenera din punct de vedere biologic (din cauza unor condiții neprielnice)”

! pipérul este numele unui dans, substantiv neutru articulat (anterior era masculin)

11 nov.

a (se) comprima

Verbul a (se) comprima vine din limba franceză (comprimer) și este destul de des folosit, având câteva sensuri, în general cunoscute. Prima utilizare pare a veni din fizică – „a micșora volumul unui corp (mai ales a unui gaz) cu ajutorul unei forțe sau presiuni exterioare, a apăsa cu putere spre a micșora volumul”, sinonim cu a condensa, a presa. De aici derivă sensul figurat al verbului, folosit cu privire la sentimente și stări sufletești – „a împiedica să se manifeste, a stăvili printr-un efort de voință”, echivalent al lui a înăbuși, a înfrâna, a reprima.

O accepție a termenului, care mie îmi era mai puțin cunoscută, este „a reduce personalul unei întreprinderi sau instituții, a face mai mic ca urmare a limitării statelor”… Mai puțin cunoscută pentru că, așa cum mi-am dat imediat seama, îmi lipsea din minte asocierea cu mult mai cunoscutul său sinonim în această situație – a restrânge. Dicționarele susțin că referirea la o singură persoană, cu sensul de „a pune în cadru disponibil”, este improprie (ceea ce nu o împiedică să circule, se pare).

În momentul în care am început căutările pentru acest verb, aveam în minte altă semnificație, pe care nu am găsit-o însă menționată decât în Noul dicționar explicativ din 2002. Este vorba despre cea cu privire la comprimarea unor texte – „a micșora prin reducerea numărului de cuvinte”. Și m-a surprins lipsa lui din dicționare, întrucât acestui sens i-am găsit, paradoxal, cele mai numeroase sinonime: a concentra, a prescurta, a reduce, a rezuma, a scurta. Ai fi zis că e imposibil să găsești echivalente pentru un sens pe care un cuvânt nu-l are, nu?

Motivul pentru care l-am căutat inițial are legătură cu lucrarea de doctorat la care mă tot chinui. Pardon – care mă tot chinuie. Pentru că am tot adunat materiale peste materiale de-a lungul anilor (căci am luat-o de la daci și de la romani cu partea teoretică a cărții), m-am trezit acum că e destul de amplă. Și, mai ales, că nu tot ce e acolo îmi este necesar. Prin urmare, m-am apucat de comprimare: scot ce nu-mi folosește, sintetizez ce-am lungit peste măsură, periez și reorganizez. E o muncă plăcută, care mă ajută să mă reconectez la esența lucrării și să-mi limpezesc scopurile. În plus, parcă și stilistic dă bine comprimarea asta… Vom vedea.

07 nov.

DOOM 2: pinacle – pinot

* pinácle (joc de cărți) vine din franceză, de unde păstrează și pronunția lui e în ǝ; se desparte pi-na-cle și este substantiv neutru cu articularea pinacle-ul și pluralul pinacle-uri (partide de joc)

! pináclu este un termen din arhitectură („element de construcție, în formă de piramidă sau de clopotniță, situat în partea superioară a unui contrafort”); este substantiv neutru articulat pinaclul, cu pluralul pinacluri

! pince-nez se pronunță pẽsné (ca în franceza de origine); substantivul neutru se desparte pin-ce-nez, se articulează pince-nez-ul și are, la plural, forma pince-nez-uri

! ping-pong este substantiv neutru (se articulează ping-pong-ul). Din aceeași familie lexicală, sunt menționate substantivele mai rar folosite – masculinul !pingpongist (cu pluralul pingpongiști) și femininul !pingpongistă (cu genitive-dativul pingpongistei și pluralul pingpongiste)

! pinot își păstrează pronunția din franceză – pino; este substantiv neutru și are formă de plural pinot-uri (sorturi, porții)

31 oct.

DOOM 2: a pietrifica – pilótă / pílotă

! a pietrifica apare ca varianta corectă a mai vechiului a petrifica; se desparte pie-tri-fi-ca și are indicativul prezent el pietrifică. Din aceeași familie lexicală, este menționat substantivul !pietrificare, substantiv feminin cu genitiv-dativul pietrificării și pluralul pietrificări.

! pietroșel-sur este numele unei păsări, substantiv masculin cu pluralul pietroșei-suri

! piezi (învechit și regional) funcționează în locuțiunea adverbială în piezi („oblic”)

! pigmeu are acum atât valoare substantivală, cât și adjectivală, masculin cu pluralul pigmei și femininul singular și plural pigmee

! pilótă / pílotă are două variante accentuale; substantivul feminin are genitiv-dativul pilótei/pílotei și pluralul pilóte/pílote

28 oct.

a upercuta

Verbul a upercuta este atât de neobișnuit, încât simt nevoia să-l adaug la verbele mele, deși l-am găsit din pură întâmplare. Căutam a updata, care nu este prezent în DOOM, în ciuda faptului că se folosește – după știința mea – destul de des. Interesant e că există, menționat în dicționarele de neologisme, englezismul update (citit apdeit), dar verbul nu vrea să se impună.

În fine, nu despre el e vorba, oricum. Pentru că, tot căutându-l, am dat peste a upercuta, care – zice și DOOM-ul – se folosește rar (spre deloc, aș adăuga). Dar apare în suficiente surse, deși eu nu l-am auzit nicăieri, nici măcar în transmisiunile sportive. Evident, nu sunt vreun specialist, deci e posibil să mă înșel.

Verbul este intranzitiv și înseamnă „a aplica adversarului (la box) un upercut”. Este, în fapt, chiar un derivat al substantivului care vine din engleză (uppercut) și care s-a naturalizat la noi, renunțându-se și la pronunția, și la grafia de origine. Mi se pare interesantă aici o comparație cu ofsaid, care a suferit o modificare grafică generată de pronunția din limba engleză, atunci când a ajuns la noi.

Prin urmare, acum că știți că există, dacă vă apucă vreun dor de confruntări fizice, puteți să declarați, preventiv, „ai grijă, că te upercutez de nu te vezi” sau, ulterior, „l-am upercutat de-a văzut stele verzi”. După caz și nevoi.

24 oct.

DOOM 2: piei-roșii – pietà

! piei-roșii este un termen popular, substantiv masculin plural, articulat pieile-roșii (pie-i-le)

* Piemont, nume de loc, este substantiv propriu neutru (Pie-mont)

! pieptăn / pieptene are două forme corecte pentru singular și o singură formă de plural piepteni

! pieptănel / pieptenel se folosește rar, dar este substantiv neutru cu două forme corecte și pentru singular, și pentru plural – pieptănei/pieptenei

! pietà (pie-tà) vine din italiană, este substantiv feminin cu aceeași formă și pentru plural – pietà

© 2019 blog.ro-en.ro