Iulia Muşat

13 dec.

DOOM 2: papagal-de-brazi – paparazzo

! papagál-de-brázi este o denumire de pasăre, substantiv mmasculin cu pluralul papagáli-de-brázi. Din aceeași familie lexicală, apare !papagál-țigănésc (pasăre), la rândul lui substantiv masculin cu pluralul papagáli-țigănéști. Ambii termeni aveau anterior precizat doar genul.

! pápa-găínii este numele regional al unei plante, substantiv feminin articulat, cu genitiv-dativul pápei-găínii

! papáia e substantiv feminin cu genitiv-dativul papáiei și pluralul papáia

* papamobíl apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul papamobíle („automobil blindat construit special pentru deplasarea papei”)

* paparázzo este un italienism care păstrează pronunția de origine (zz se pronunță ț); este substantiv masculin cu pluralul paparázzi (razzi pronunțat ra-ți) și articularea paparazzi („fotograf insistent care urmărește să surprindă cu orice preț imagini insolite, compromițătoare ale unor personalități publice, celebrități etc.”)

10 dec.

a amâna

Verbul a amâna s-a format prin compunere, din prepoziția a și adverbul mâne (forma veche a lui mâine). Verbul este tranzitiv și înseamnă fie „a hotărî sau a trece la îndeplinirea unei acțiuni într-un moment ulterior celui stabilit inițial”, adică „a lăsa pentru altădată, a nu îndeplini ceva imediat”, fie „a purta cu vorba pe cineva”.

Sinonimele sunt destul de numeroase, din registre stilistice diferite (cult, regional sau arhaic): a aștepta, a încetini, a îngădui, a întârzia, a lungi, a muta, a păsui, a prelungi, a remite, a tărăgăna, a tămânda, a temporiza, a tergiversa.

Continuare »

06 dec.

DOOM 2: pantoful-doamnei – papá

! pantoful-doamnei este numele unei plante, substantiv masculin articulat

! pantoptoză este un substantiv feminin („cădere generală a organelor, datorită unei slăbiri bruște”) cu genitiv-dativul pantoptozei și are două forme corecte pentru despărțirea în silabe: pan-top-to-ză/pan-to-pto-ză

! pantúm este substantiv neutru cu pluralul pantúmuri/pantúme („specie fixă a poeziei lirice, în care al doilea și al patrulea vers dintr-un catren formează primul și al treilea vers din catrenul următor”)

! panunional se desparte pa-nu-ni-o-nal/pan-u-ni-o-nal și este adjectiv masculin cu pluralul panunionali și femininul panunională-panunionale

! papá este un franțuzism, substantiv masculin cu genitiv-dativul lui papá

03 dec.

a idealiza

Verbul a idealiza a ajuns la noi din limba franceză – idéaliser, poate și conform unui italienesc foarte asemănător – idealizzare, și înseamnă „a atribui unui lucru sau unei ființe calități excepționale”, dar și „a exagera ceva în bine, a reprezenta ceva mult mai bine decât în realitate”. Sensul cel mai general are în vedere încercarea de „a da realității un caracter ideal”.

Explicația mai detaliată precizează că verbul se folosește cu privire la un lucru sau la o persoană: „a prezenta ca fiind mai bun decât este în realitate, a atribui unui lucru sau unei ființe însușiri excepționale, a-și imagina ceva (sau pe cineva) ca fiind desăvârșit (foarte bun, foarte frumos etc.)”. Sinonimele menționate de dicționare sunt puține și strâns legate de sfera artistică: a înfrumuseța, a poetiza.

Continuare »

29 nov.

DOOM 2: panoptic/panopticum – Pantocrator

! panoptic / panopticum este substantiv neutru cu două forme corecte, două despărțiri în silabe pentru fiecare – pa-nop-tic/pan-op-tic și două forme de plural panoptice/panopticumuri; termenul este un sinonim al lui panoramă

* a panorama apare ca noutate, verb cu indicativul prezent panoramează

! panoramă este substantiv feminin cu genitiv-dativul panoramei și femininul panorame. Din aceeași familie lexicală, este menționat adjectivul !panoramic, masculin cu pluralul panoramici și femininul panoramică-panoramice.

! panortodox se desparte pa-nor-to-dox/pan-or-to-dox; este adjectiv masculin cu pluralul panortodocși și femininul panortodoxă-panortodoxe („care privește toate bisericile ortodoxe; al întregii ortodoxii”)

* Pantocrator – nume dat lui Isus Hristos, ca împărat al lumii; este substantiv propriu masculin

26 nov.

a înierna

Verbul a înierna este format prin derivare, de la cuvântul de bază a ierna (un verb mult mai des folosit și mai cunoscut), cu prefixul în-. Are două semnificații, dintre care prima se apropie mai mult de sensul termenului de origine – „a-și petrece iarna undeva”, iar cea de-a doua se referă la „a începe frigul iernii”.

Cuvântul pare a fi menționat doar în Micul dicționar academic, a cărui ediție a II-a a apărut în 2010. DOOM2 nici măcar nu-l menționează, dar, cu toată pasiunea mea pentru DOOM2, trebuie să mă opresc azi asupra lui. Pentru că prea a venit frumos…

Continuare »

© 2018 blog.ro-en.ro